Suomen Suurin Kala 2017 palkinnot

Suomen Suurin Kala -kisan vapa- ja pyydyssarjoissa arvotaan osallistujien kesken yksi palkintopaketti.

Suomen Suurin Kala -kisan vapa- ja pyydyssarjoissa arvotaan osallistujien kesken yksi palkintopaketti.

Suomen Suurin Kala -kilpailulla on ollut vuosikymmenien aikana merkittävä rooli Erä-lehdessä. Kilpailu ei ole kuitenkaan yhtä vanha kuin lehti, jolla on menossa jo 40. vuosikerta.

Kalakisalle ensitahdit antoi vuonna 1983 Kesän Suurin Hauki -kilpailu, joka paisui 1990-luvulla useiden eri kalalajien sarjakohtaiseksi vapa- ja pyydyskilpailuksi.

2000-luvulla pyydyspuoli irtosi vain tietyille kalalajeille pyhitetystä kisasta kaikki ennätyskalarekisteriin merkityt kalalajit käsittäväksi kilpailuksi.

Vuosien varrella sääntöjä on muutettu monta kertaa, ja esimerkiksi meritaimen rajattiin kilpailun ulkopuolelle jo vuonna 2004. Samoihin aikoihin kilpailussa jouduttiin ottamaan kantaa yleistyvään pyydystä ja päästä -kalastukseen, ja tämäkin kalastustapa päätettiin hyväksyä mukaan.

Kalastuslakia noudatettava

Muutoksia on tehty myös vuodelle 2017. Esimerkiksi pykälään 3 on lisätty muistutus, että kilpailuun hyväksytään vain kalastuslain ja -asetuksen mukaisia alamittoja noudatten pyydetyt kalat.

Lisäys koskee erityisesti järvitaimenta, jonka pyyntiä uusi laki säätelee tarkasti. Lait ja asetukset otetaan huomioon kaloja kilpailuun hyväksyttäessä.

Saimaan ja Pielisen vesistöalueen sekä Hiitolanjoen vesistön järvilohet pysyvät edelleen kilpailun ulkopuolella, vaikka lain mukaan rasvaevättömiä on mahdollisuus pyydystää Vuoksen vesistöalueella keväällä ja syksyllä.

Pykäliin on tehty lisäksi tarkennus nieriästä. Kilpailun ulkopuolelle ei suljeta kaikkia nieriöitä, vaan pelkästään saimaannieriä. Nieriä on mukana vain pyydyssarjassa.

Kuteville kaloille suojaa

Uhanalaisuuden lisäksi Suomen Suurin Kala -kilpailun sääntöjä on tiukennettu tiettyjen kalalajien kuturauhan turvaamiseksi.

Kisan ulkopuolelle suljetaan vuonna 2017 huhti–toukokuussa pyydetyt hauet, 15.5–30.6 välisenä aikana pyydystetyt kuhat ja joesta elokuussa pyydetyt merilohet. Hauen ja kuhan pitkä ”rauhoitus” johtuu maantieteellisistä eroista kudun ajankohdan suhteen.

Kisaan voi osallistua sekä syötäväksi pyydetyillä kaloilla että pyydystämisen jälkeen vapautetuilla kaloilla.

Sääntöihin on kuitenkin lisätty lause, että kilpailukaloja ei saa tarpeettomasti vahingoittaa. Tuomaristo voi siis tarvittaessa harkita kalan ottamista kisaan, mikäli se esimerkiksi vuotaa verta.

Tuomaristo voi edelleen yhteisestä päätöksestä poistaa listalta kalan kesken kauden, mikäli sen dokumentoinnissa esimerkiksi painon ja pituuden suhteen on epäselvyyksiä.

Palkinnot ja aikataulu

Kalakisan aktiivi- eli vapasarjoihin kuuluvat edelleen tutut lajit: ahven, kuha, hauki, made, merilohi, harjus, järvilohi, järvitaimen ja siika sekä särkikalat (karppi, toutain, lahna, turpa, säyne, ruutana, suutari, särki, vimpa, sorva, pasuri ja hopearuutana).

Pyydyssarjaan kuuluvat kaikki Suomen ennätyskalarekisteriin vuoden 2016 lopussa kirjatut ennätyskalat, jotka on saatu passiivisilla pyydysvälineillä.

Kilpailuun kuuluu myös ns. mittakalojen sarja eli lajit, jotka pääsevät Suomen ennätyskalarekisteriin pituuden perusteella. Sarjan osanottajat osallistuvat arvontaan joko vapa- tai pyydyssarjoissa, riippuen välineestä, jolla kalat on pyydetty.

Sekä vapasarjoissa että pyydyssarjoissa arvotaan vuoden jälkeen yksi palkinto kaikkien osallistujien kesken. Vapasarjoissa arvottavan palkinnon arvo on noin 550 euroa ja pyydyssarjassa lähes 700 euroa. Palkinnot on valittu yhteistyössä Kivikangas Oy:n kanssa.

Vuoden 2017 kilpailun saalisilmoitukset on lähetettävä toimitukseen joko verkkolomakkeella, sähköpostitse tai postissa viimeistään 4. tammikuuta 2018 klo 16.

Erän verkkosivuilla saalisilmoituksen voi täyttää osoitteessa eralehti.fi/saaliit/ilmoita. Postitse ilmoituksen voi lähettää osoitteeseen Maistraatinportti 1, 00015 Otavamedia ja sähköpostitse osoitteeseen era@otavamedia.fi.

Vapasarjojen palkinto

Vapasarjassa arvottavaan pakettiin kuuluu mm. Ahti Thermo lämpöhaalari, Veto-akkukonekaira, Ahti Pro Pilkkireppu, Ahti Ahkio 4, jäänaskalit, talvikäsineet, sohjokauha, kolme pilkkivapaa, siimaa, mormyskoita, pystypilkkejä ja tasureita. Pilkille saa vetää päälle myös pipon ja aurinkolasit.

Vapasarjassa arvottavaan pakettiin kuuluu mm. Ahti Thermo lämpöhaalari, Veto-akkukonekaira, Ahti Pro Pilkkireppu, Ahti Ahkio 4, jäänaskalit, talvikäsineet, sohjokauha, kolme pilkkivapaa, siimaa, mormyskoita, pystypilkkejä ja tasureita. Pilkille saa vetää päälle myös pipon ja aurinkolasit.

Pyydyssarjan palkinto

Pyydyssarjassa arvottavaan palkintoon kuuluvat Ahti kelluntahaalari, Regatta paukkuliivi, verkkopalju Pietarin kaksoispaulaverkko Ironsilk, kolme erilaista katiskaa (Ufo, Teho ja Lokka), sekä nailonköyttä, pikahaka, verkko-ankkuri ja pyydysmerkki. Kalastajaa komistaa lisäski Bandana -putkihuivi.

Pyydyssarjassa arvottavaan palkintoon kuuluvat Ahti kelluntahaalari, Regatta paukkuliivi, verkkopalju Pietarin kaksoispaulaverkko Ironsilk, kolme erilaista katiskaa (Ufo, Teho ja Lokka), sekä nailonköyttä, pikahaka, verkko-ankkuri ja pyydysmerkki. Kalastajaa komistaa lisäski Bandana -putkihuivi.