Suomen Suurin Kala 2015 säännöt

1. Erä-lehden lukijoille järjestetty Suomen Suurin Kala 2015 -kilpailu on jaettu kahteen osaan: vapa/aktiivikalastusvälinein ja pyydyksin saaduille kaloille.

2. Kilpailu on avoin kaikille Suomessa vakituisesti asuville kisan tuomaristoa lukuun ottamatta. Osallistuminen ei estä ilmoittamasta samaa kalaa suurkalarekistereihin tai muihin kalakilpailuihin.

3. Kilpailuun hyväksytään Suomen vesistöistä sekä rajajokiemme naapurimaan puolelta ja Suomen alue- ja kalastusvesiin välittömästi liittyviltä kansainvälisiltä merialueilta Suomenlahdella, Ahvenanmerellä sekä Pohjanlahdella alamittoja, rauhoitusaikoja, paikallissääntöjä yms. noudattaen kuluvan kalenterivuoden aikana pyydetyt kalat.

4. Kilpailun ulkopuolelle suljetaan seuraavat kalalajit niiden uhanalaisuuden vuoksi:

Järvilohi Saimaan ja Pielisen vesistöalueella sekä Hiitolanjoen vesistössä
Meritaimen
Järvitaimen 64. leveyspiirin eteläpuolella
Nieriä
Harjus merialueella
Ankerias

5. Myös vapautetut kalat voidaan ilmoittaa kilpailuun. Pyytämisen jälkeen takaisin veteen vapautettavien kalojen hyväksymisestä kilpailuun päättää tuomaristo valokuvien, todistajalausuntojen ja annettujen paino- ym. tietojen perusteella.

6. Kilpailukaloista tulee ilmoittaa ainakin seuraavat tiedot:

Paino luotettavalla vaa’alla punnittuna, alle viiden kilon kaloista mielellään 10 gramman tarkkuudella, sekä käytetyn punnitsemislaitteen merkki, malli ja sen punnitsemistarkkuus.

Pituus leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön päähän 0,5 sentin tarkkuudella (suurimmista kaloista mielellään myös suurin ympärysmitta). Aseta kala mittaamisen ajaksi tasaiselle alustalle ja mittaa pituus alustaa pitkin kalan vierestä, älä kalan pintaa pitkin.

Pyyntipaikka (kunta/vesistö/selkä, lahti tms. tarkempi vesialue).

Pyyntipäivämäärä ja kellonaika.

Pyyntitapa (esim. heittokalastus, uistelu, pilkkiminen, pyydyskalastus tms.).

Pyyntiväline vapa/aktiivikalastussarjoissa (esim. heitto-, uistelu-, perho-, pilkki-, onkivapa) viehe/perho/syötti (nimi, malli, paino/pituus, väri).

Pyyntiväline pyydyskalastussarjassa (esim. verkon/katiskan/merran nimi ja silmäkoko), pyyntisyvyys.

Oheen mielellään tiedot sääoloista sekä kertomus kalan saannista.

7. Muuten vapaamuotoisesta saalisilmoituksesta tulee selvitä kalan saajan nimi, osoite, puhelinnumero ja annetut tiedot oikeiksi vahvistava oma allekirjoitus sekä lisäksi mahdollinen punnitustodistus tai punnituksessa läsnä olleiden todistajan/todistajien allekirjoitukset, nimen selvennökset ja puhelinnumerot.

Saalisilmoituksen voi täyttää ja lähettää lehden nettisivulla www.eralehti.fi. Mahdollinen punnitustodistus, paperikuvat tai diat on sähköisestä ilmoituksesta huolimatta lähetettävä toimitukseen postitse, mikäli käytössä ei ole kuvaskannereita ja muita tarvittavia ohjelmia.

8. Suosittelemme seuraavien ”alamittojen” noudattamista vapasarjoissa: ahven 1,0 kg, siika 2,0 kg, harjus 1,0 kg, kuha 4,0 kg, hauki 10,0 kg, merilohi 12,0 kg, järvilohi 5,0 kg ja järvitaimen 5,0 kg. Kilpailuun hyväksytään myös pienempiä kaloja, tuomariston harkinnan mukaan. Alamittasuositukset ylittävistä kaloista ja kaikista särkikaloista edellytämme valokuvaa ja punnitusta paikalla olevan todistajan nimikirjoituksella ja puhelinnumerolla vahvistettuna.

Vapasarjat 2015

9. Aktiivikalastusvälinein käytävä vapakalastajakilpailu on jaettu kymmeneen sarjaan: ahven-, kuha-, hauki-, made-, merilohi-, harjus-, järvilohi-, järvitaimen- ja siikasarjoihin (sääntöjen kohdan 4 poikkeuksin) sekä särkikalojen sarjaan. Särkikalasarjassa mukana ovat karppi, toutain, lahna, turpa, säyne, ruutana, suutari, särki, vimpa, sorva, pasuri ja hopearuutana. Kilpailuun saa jokainen osallistua enintään kolmella saman lajin kalalla sarjaa kohden, mutta tuomaristo voi harkita poikkeuksia tähän rajoitukseen.

10. Vapa/aktiivikalastusvälineiksi hyväksymme heittokalastus- perho-, pilkki- ja uisteluvälineet, erilaiset onget (myös jatkuvassa valvonnassa olevat ootto-onget), atraimet, harppuunat ja jouset. Viehe ja syötti ovat vapaavalintaiset. Kilpailun tuomaristo päättää tarvittaessa, hyväksytäänkö jokin erikoisempi pyyntitapa.

11. Kaikkien vapasarjoihin osallistuneiden kesken arvotaan yksi pääpalkinto.

Pyydyssarjat 2015

12. Pyydyskalasarjaan hyväksytään kaikki Suomesta tavattavat, painon mukaan rekisteröidyt kalalajit, jotka on noteerattu Suomen ennätyskalarekisterissä 31.12.2014, pois lukien kohdassa 4 mainitut uhanalaiset tai vaarantuneet lajit. Yksittäiseltä kilpailijalta hyväksytään vain kolme saman lajin kalaa, mutta tuomaristo voi harkita poikkeuksia tähän rajoitukseen.

13. Pyydyksiä ovat mm. verkot, katiskat, merrat, rysät ja erilaiset seisovat koukkupyydykset. Kilpailun tuomaristo päättää tarvittaessa, hyväksytäänkö jokin erikoisempi pyyntitapa.

14. Saalisilmoituksen laatimisessa on noudatettava erityistä tarkkuutta sekä kalalajin tunnistamisen että painon ja pituuden suhteen. Jokaisesta pyydyssarjaan ilmoitetusta kalasta on lähetettävä selkeä valokuva.

15. Pyydyskalasarjassa arvotaan yksi pääpalkinto kaikkien sarjaan osallistuneiden kesken.

Mitattavien kalojen sarja 2015

16. Sekä vapa- että pyydyskalastajat voivat osallistua lisäksi niin sanottuun mitattavien kalojen sarjaan. Sarjaan hyväksytään lajit, jotka on rekisteröity Suomen ennätyskalarekisteriin 31.12.2014 pituuden mukaan. Ilmoitettuja kaloja verrataan aina rekisteriin kirjattuun suurimpaan kalaan, pyyntitavasta riippumatta.

17. Mitattavien kalojen sarjassa hyväksytään kaikki vapa-/aktiivikalastusvälineet sekä seisovat pyydykset. Tuomaristo päättää tarvittaessa hyväksytäänkö jokin erikoisempi pyyntitapa.

18. Kaikki saalisilmoitukset osallistuvat pyyntitavan mukaan joko vapa- tai pyydyssarjan pääpalkinnon arvontaan.

Suomen Suurin Kala 2015

19. Suomen Suurin Kala -kilpailun voittaa suhteessa suurimman kalan saanut kalastaja. Vertailulukuina käytetään Suomen ennätyskalarekisteriin 31.12.2014 kirjattuja suurimpia kaloja.

Tuomaristo ja aikataulu

20. Kilpailun tuomariston muodostavat Erä-lehden päätoimittaja ja tuottajat, lehden kalastusasiantuntijat Jari Tuiskunen sekä kalataloustieteen professori Hannu Lehtonen Helsingin yliopistosta. Tuomariston kokoukseen voi osallistua muitakin asiantuntijoita. Tuomaristolla on oikeus hylätä kilpailuun ilmoitettu kala, jos kalalajia on annetuilla tiedoilla mahdotonta varmasti määrittää tai annetut tiedot ovat muuten epäselviä, puutteellisia tai ilmeisen vääriä.

21. Erä pidättää oikeuden julkaista ilmoitetut tiedot sekä saaliskuvat ja -kertomukset ilman eri korvausta lehdessä, lehden omilla ja Suomen ennätyskalarekisterin verkkosivuilla sekä kalakilpailua markkinoitaessa ja siitä tiedotettaessa. Saalisilmoituksia tai -kuvia ei palauteta, jos mukana ei ole postimerkillä varustettua palautuskuorta. Muuten ne voi käydä myöhemmin noutamassa toimituksesta.

22. Kilpailun kulkua seurataan Erän numeroissa sekä verkkosivuilla www.eralehti.fi pitkin vuotta. Viralliset tulokset julkaistaan tuomarineuvoston kokouksen jälkeen helmikuun numerossa 2–2016. Palkinnot lähetetään tulosten julkaisemisen jälkeen. Lisätietoja saa Erän toimituksesta puh. (09) 15661 parhaiten tuottaja Marko Korhoselta.

23. Saalisilmoitukset lähetetään osoitteella: ERÄ, Suomen Suurin Kala 2015, Esterinportti 1, 00015 OTAVAMEDIA. Saalisilmoitusten tulee olla perillä toimituksessa viimeistään 6. tammikuuta 2016 klo 16.00.