Jouni Eskola (Merilohi 9.5 kg)

LAJI Merilohi
PAINO 9,50 kg
PITUUS 99 cm
AIKA 23.7.2002 00:00
PYYDYSTYSTAPA Vaappu
PAIKKA Teno, Rovisuvanto