Lupasin jatkoa aiheeseen ”Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet”. Ensimmäisen osan voit lukea tästä.

Nyt tullaan vakavampaan osioon eli olemassa olevan ampuma-aseluvan peruuttaminen. Se on kohta 5 ”Luvan peruuttaminen” ja Liite 2 ”Ehdottomat peruuttamisperusteet” Siis varoitusta ei ole mahdollista antaa.

Peruuttamismenettely pannaan vireille ja väliaikainen haltuunottopäätös tehdään aina silloin, kun lupien mahdollisen peruuttamisen perusteena olevat teot tulevat poliisin tietoon ja aseiden ja lupien ottamisen poliisin haltuun katsotaan olevan tarpeen lupien peruuttamisprosessin turvaamiseksi tai aseiden väärinkäytön estämiseksi. Vireillepano ei edellytä lainvoimaista tuomiota. Peruutusmenettelyyn johtavia tekoja on listattu taulukossa, joka on tämän asiakirjan liitteenä (liite 2, Perusteet)

• Murha, tappo, surma, lapsensurma, törkeä pahoinpitely
• Raiskaus, törkeä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
• Törkeä ryöstö, törkeä kiristys, kidutus, kaappaus, panttivangin ottaminen, törkeä tuhotyö, laiton uhkaus asetta käyttäen, törkeä vapaudenriisto.
• Törkeä huumausainerikos, sellaisen edistäminen
• Pahoinpitely, vaaran aiheuttaminen, tappeluun osallistuminen
• Törkeä kotirauhan rikkominen, törkeä julkisrauhan rikkominen
• Kiristys, törkeä kuolemantuottamus, törkeä esimiehen väkivaltainen vastustaminen (!)
• Vapaudenriisto, pakottaminen, ihmiskauppa
• Seksuaalirikokset (monia!)
• Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen
• Haitanteko virkamiehelle, virkamiehen vastustaminen
• Lähestymiskiellon rikkominen, perätön lausuma
• Mellakka, mellakan johtaminen
• Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen (= järjestysmies, ”portsari”) (!)
• Eläinsuojelurikos, väkivaltakuvauksen levittäminen (mm. somevideot!)
• Varkaus, kavallus, törkeä veropetos, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus (= ”autovarkaus”)
• Vahingonteko ampuma-asetta käyttäen, törkeä datavahingonteko
• Törkeä maksuvälinepetos, tietomurto, törkeä veropetos
• Kirjanpitorikos, yrityssalaisuuden rikkominen, velallisen epärehellisyys
• Luonnonsuojelurikos, yleisvaarallisen rikoksen valmistelu
• Perätön vaarailmoitus, törkeä ampuma-aserikos
• Huumausainerikoksen valmistelu, lääkerikos, alkoholirikos
• Törkeä rattijuopumus tai useampi rattijuopumus, vesiliikennejuopumus
• Muistisairaus, toistuva poliisin hälytystehtävien kohteena oleminen
• Metsästyskielto, ilkivalta, näpistys, vahingonteko
• Dopingrikos, kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Tämä luettelo on pitkä kuin nälkävuosi. Tässä vain otos. Täyden luettelon voit katsoa tästä.

”Voidaan peruuttaa”

Samassa liitteessä on otsikon mukainen lievempi lista. Eli lupaviranomaiselle annetaan siimaa, harkintavaltaa, miten menetellä ”eksyneen lampaan” kanssa. Näissä otetaan huomioon teon laatu ja toistuvuus:

• Metsästysrikkomus, luvaton pyynti, lupaehtorikkomus
• Piittaamattomuus ampuma-aseita koskevien säädösten noudattamisesta
• Petos, maksuvälinepetos, avustuspetos velallisen petos
• Rattijuopumus, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen
• Liikennepako, vähintään 2 säilöönottoa 24 kk sisällä
• Yhteistaloudessa asuminen henkilön kanssa, jonka aseluvat on peruutettu

Jne. jne. Tämäkin luettelo on vallan pitkä.

Sitten tulee luettelo…

”Esimerkkejä itselataavista metsästyskivääreistä…

… joita voidaan normaalisti kaupan olevien lippaan vetoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella pitää metsästykseen sopivina:”

Tässä POHA on ottanut kunnianhimoisen haasteen ja tehnyt luettelon ns. sallituista kivääreistä. Viisaasti luetteloon on liitetty kaneetti: ”Lista ei ole täysin kattava ja sitä voidaan täydentää asemallien kehittyessä ja sen mukaan, kun uudet mallit yleistyvät.”

Valmet Petra on Kalashnikov-pohjainen, mutta on saanut armon lupaviranomaisen silmissä.

Alun perin metsästyskäyttöön suunniteltuja aseita ovat esimerkiksi:
• Benelli Argo ja Benelli Endurance
• Browning BAR (2. MS jälkeen tehdyt metsästysmallit, ei sodanaikainen samanniminen pikakivääri)
• Heckler&Koch 660/770/SL-7/SLB 2000
• Remington 742/750/7400
• Ruger Model 44
• Sauer 303
• Winchester SXR (eri malleja)
• Valmet Petra
• VEPR Hunter (huom! Perusmalli ja ”Super” 308 Win. kaliiperissa, harkinnan mukaan.)
• Saiga 308

Alun perin sotilaskäyttöön suunniteltuja aseita, jotka ovat joko kuitenkin vanhentuneita ja/tai suunniteltu käyttämään pienehköjä lippaita tai kiinteää lipasta:
• Carl Gustav AG42
• Garand M1
• Izmash TIGR
• SVD Dragunov
– – –
Toki lupia saa myös perus-arskoille ja AK:oille, mutta ne luvat ovat suuremman todistelun takana. Niihin kun saa kiinni sen suurikapasiteettisen lippaan. En ota kantaa tuon luettelon ”oikeellisuuteen” tai ”järkevyyteen”. Mutta näin on kuitenkin kirjoitettu.

Ja lopuksi loukkupyynnin lopetusaseista:

Pienoispistooli, pienoisrevolveri, pistooli ja revolveri

Metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista varten aselupaa ei voida antaa ampuma-aselain 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitettua ampuma-asetta varten lukuun ottamatta kertatulitoimista pienoispistoolia ja pienoisrevolveria. Tässä yhteydessä eläinten ampumisella tarkoitetaan luolassa, loukussa tai muutoin vastaavissa olosuhteissa olevan eläimen metsästykseen liittyvää lopettamista.

Tavanomaisimmat kaliiperit ovat .17 H.M.R, .22 LR ja .22 W.M.R. Toimintatapa kertatuli ja lippaallinen kertatuli.

Muissa tapauksissa käsiaselupaa ei tule myöntää esimerkiksi lopetusaseeksi, esimerkiksi hirven lopettamiseen tai SRVA-toimintaan.

Taskuaseelle ei voida myöntää lupaa lainkaan metsästysperusteella.

Lippaallinen kertatuli

Niin kuin minä tuon määritelmän luen, niin lippaallinen kertatuli ei ole sama kuin itselataava kertatuli. En osaa äkkiä keksiä tuollaista pienoispistoolia Suomen markkinoilla. Aseseppä voisi tietysti muokata asetta niin, että massasulku ”blowback” ei enää toimisi. Mutta se vaatisi varmasti kovaa todistelua lupaviranomaiselle, että näin on tehty.

Joensuun SAR:in myynnissä ollut Dru-Lov

Helpommalla pääsee kun hankkii kertatulipistoolin. Tosin niitäkin on liikuttavan vähän yleensä olemassakaan. Tsekkiläiset PAV ja Dru-Lov tulevat mieleen. Tätä kirjoittaessani Asetalo (Virrat) ilmoittaa käytettyä PAV:ia, samoin Rihlatuote (Hyvinkää) ja Ace-Gun (Varkaus). Joensuun SAR:illa on vastaavanlainen Dru-Lov. samanlainen löytyy myös Asemestari Kari Laurilalta (Riihimäki/Janakkala). Rantasella (Humppila) on CZ.

Yleisellä linjalla voidaan sanoa, että 17- tai 22 kal. revolvereita on tarjolla paljon paremmin kuin pistooleita, myös uutenakin. Mutta lompakkoa pitää sitten raottaa vähän leveämmälti.