Tämä alan intressiryhmien koalition seminaari kokoontui taas 3.2.2017 Katajanokan Kasinolla. Ilmoittautuneita edustajia oli 82 henkeä edustaen noin 40 edunvalvontaorganisaatiota. Esitelmöijien luettelo oli arvovaltainen: Sisäministeri Paula Risikko (kok), europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (ps), sisäministeriön johtava asiantuntija Johanna Puiro, poliisihallituksen asehallintopäällikkö Mika Lehtonen, sisäministeriön neuvotteleva virkamies Johanna Kari, Suomen ympäristökeskuksen suunnittelija Mikko Attila, Suomen Ampumaurheiluliiton ampumarata-asiantuntija Lotta Jaakkola sekä Ampumaharrastusfoorumin puheenjohtaja, reserviupseeriliiton järjestösihteeri Saku Liehu. Valotettiin EU:n asedirektiiviä, Suomen aselupajärjestelmien uudistamista ja ampumaratalainsäädännön nykytilannetta.

Europarlamentaarikko (mep) Jussi Halla-aho (ps). Kuva: Pekka Suuronen

EU:n tuleva asedirektiivi

Tästä on puhuttu paljon ja puhutaan vielä tästä eteenpäinkin. Näillä näkymillä direktiivi tullaan paketoimaan maaliskuuhun 2017 mennessä. Direktiivin voimaantulosta Suomella on 15 kk aikaa implementoida ja saattaa voimaan direktiivin ohjeet. Näillä näkymillä seuraavia voidaan odottaa:

• Aseluvan ikärajoihin ei tule muutoksia (Suomessa)
• Vaikutukset koskevat lähinnä AR- ja AK-tyyppisiä itselataavia kivääriaseita ja niiden lipaskapasiteetteja
• Mahdollisesti myös joitain Glock-pistoolin malleja
• Aseet tullaan luokittelemaan kategorioihin A, B ja C
• Kategoriat jaetaan vielä lukuisiin alakategorioihin
• Näillä näkymillä liipaisimella ovat lyhyen aseen (pistoolin) yli 20-patruunan lippaat ja pitkän aseen (kiväärit) yli 10 patruunan lippaat
• Itselataavien haulikoiden omistajilla ei ole huolta lipaskapasiteetista riippumatta, ei myöskään reunasytytteisten aseiden omistajilla (= ”piekkarit”)

Koska direktiivin lopullinen sanamuoto odottaa vielä europarlamentin täysistuntoa, ei kannata tässä vaiheessa spekuloida enempää. Asiasta tiedotetaan satavarmasti laajalla rintamalla, kunhan sanamuoto on naulattu kiinni. Myös tällä P.S.-palstalla.

Sisäministeri Paula Risikko (kok). Kuva: Pekka Suuronen

Uudistuksia aseluvan hakumenettelyssä

Uudistuksista on annettu hallituksen esitys HE 266/2016 vp. (avaa linkki ja katso koko teksti) eduskunnalle 19.1.2017. Suunnitelmana on, että eduskunta käsittelisi sen kevätistuntokaudella. Tärkeimpiä uudistuksia ja muutoksia:

• Kotipaikkasidonnaisuus poistuu
• Aselupapäätökset voidaan tehdä etänä missä tahansa Suomessa (työnteon jonotusjärjestelmä), mutta asiakas ei voi valita, missä päin Suomea päätös tehdään
• On luvattu, että kaikkia hakijoita kohdellaan tasavertaisesti kotipaikkakunnan poliisilaitoksesta riippumatta
• Soveltuvuustesti poistetaan tarpeettomana ja epätarkoituksenmukaisena
• Siirrytään yhdistettyyn hankkimis- ja hallussapitolupaan
• Hankkimisluvan voimassaoloaika pidennetään 6 kk > 12 kk, tarvittaessa myös 24 kk

Jos hallituksen esitys menee läpi, uudet piirteet olisivat käytössä joulukuuhun 2018 mennessä.

Poliisihallituksen asehallintopäällikkö Mika Lehtonen. Kuva: Pekka Suuronen

Poliisilain muutos

Samassa HE:ssä eduskunnalle annettiin käsiteltäväksi muutos poliisilain 2 luvun 6 §:n muuttamisesta. Olen kursivoinut uuden 4. kohdan, joka koskee henkilöitä, joilla on aseita, aseiden osia tai patruunoita:

6 §, Sisäänpääsy ja etsintä vaara- ja vahinkotilanteissa

Poliisimiehellä on oikeus päästä kotirauhan tai julkisrauhan suojaamaan tilaan tai muuhun paikkaan tai tilaan tai muuhun paikkaan, johon ei ole yleistä pääsyä, taikka kulkuneuvoon ja suorittaa siellä tarvittaessa etsintä, jos on perusteltua syytä olettaa, että:
1) henkeä, terveyttä tai henkilökohtaista vapautta vaarantava tai huomattavaa omaisuus- tai ympäristövahinkoa aiheuttava teko tai tapahtuma on välittömästi uhkaamassa tai käynnissä;
2) joku on jo tapahtuneen rikoksen tai onnettomuuden taikka muun vastaavan syyn vuoksi välittömän avun tarpeessa;
3) etsinnässä löytyy kuollut henkilö; tai
4) ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia käytetään väärin taikka niitä koskevan luvan peruuttaminen on pantu vireille.

Tämä on epäilemättä askel kohti poliisivaltiota. Jos luvan peruuttaminen on pantu vireille, poliisisetä voi tulla kotiin kutsumatta, tarvittaessa vaikka oven saranapuolelta.