Tein 30.7.2016 blogin muistuttakseni aselain 764/2016 muutoksesta. Kerron lakitekstin sanamuodon kertauksena: …yli viisi tuliasetta (mitä tahansa laatua) vaativat hyväksytyn turvakaapin. Lain loppukaneetissa sanotaan: ”Sen, jolle tämän lain voimaan tullessa syntyy velvollisuus säilyttää ampuma-aseensa 106§:n 2 momentissa säädetyllä tavalla, on säilytettävä ampuma-aseensa mainitussa momentissa tarkoitetulla tavalla viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta.” Tuo viiden vuoden päivämäärä napsahtaa päälle 30.11.2020.

Corrosafe on tiettävästi ainoa kotimainen valmistaja, joka tekee asekaapeiksi suunniteltuja tuotteita. Kuva: Corrosafe

Corrosafe on tiettävästi ainoa kotimainen valmistaja, joka tekee asekaapeiksi suunniteltuja tuotteita. Kuva: Corrosafe

Tuossa yllä mainitussa blogissa käsittelin turvakaappistandardeja SS 3492 (Ruotsi), SFS 5870 (Suomi), EN 1143-1, EN 14450 S1 ja S2 (Eurooppa-standardeja). Turvakaappia hankkivaa tai harkitsevaa kehottaisin katsomaan blogia tästä. Mainitsen siinä oppiriidasta. Tämä suomalaisen standardin puolesta liputtava toimija on torniolais-haparandalainen kaappivalmistaja Corrosafe. Sen markkinointipäällikkö Erkki Hurtig väittää, että Eurooppastandardit ovat lepsumpia kuin ruotsalais-suomalainen standardi SS 3492 / SFS 5870. Suomalainen standardi on ruotsalaisesta suoraan kopioitu, sen klooni.

Dokumentteja Torniosta

Erkki Hurtig on valmistanut videoita, joissa verrataan kaappien murtokestävyttä. Voit tutustua niihin tästä. SS 3492 / SFS 5870 standardissa edellytetään, että kaappi kestää tietyillä määritellyillä välineillä suoritettua hyökkäystä vähintään 10 minuuttia. Videolla EN-stardardin kaappi aukeni ajassa 2 minuuttia ja yksi sekunti. Videon jälkeen tulee toinen, jossa moukaroidaan SS 3492-kaappia.

Lisäksi Erkki Hurtig on lähettänyt tiedokseni paljon dokumentteja, joissa todistellaan EN-standardin riman alittamista. Eräs on Corrotechin toimitusjohtajan Poliisihallitukselle lähettämä kirjelmä, josta ote seuraavassa:

”EN14450 S1 standardin mukainen turvakaappi ei selviä SFS5870- standardin mukaisista testeistä. Videolla näkyy kuinka EN14450 S1 tasoon turvakaappiin murtautuminen SFS5870 standardin mukaisessa testissä menee vain 2 minuuttia, vaikka sen pitäisi kestää 10 minuutin murtoyritykset.

Edellä olevan perusteella on outoa miten Poliisihallitus on aikanaan voinut antaa lausunnon siitä, että ”Standardeja vertailemalla voidaan päätellä, että EN14450:2005 luokat S1 ja S2 täyttävät vähintään kansallisen standardin SFS5870 vaatimukset.
– – Eivät täytä!”
– – –

Erkki Hurtigin ääneen lausumaton viesti on: Kun ostat jotain, osta kerralla kunnollista. Mutta tällä kirjoittamalla Poliisihallitus katsoo alussa mainitut EN-standardit Suomi-laillisiksi. Katsotaan, mitä Corrosafen valituksesta seuraa.

Malmin lentoaseman teurastus näyttää etenevän

Kaikkien tiedossa lienee, että Helsingin kaupunki himoaa Malmin lentokentän aluetta. Sivusin aihetta äskeisessä blogissani.

Vaikka kansalaisaloite Lex MALMI keräsi ennätysajassa (alle kakksi kuukautta) tarvittavat yli 50.000 kannatusta (nyt yli 56.000), ja vaikka vanhemmassa tapauksessa eli Pelasta Malmi-addressissa on jo yli 73.000 allekirjoitusta, nämäkään kansan mielenilmaisut eivät tunnu hetkauttavan Helsinki-nimisen asfalttijyrän päättäväisyyttä.

Tämän kirjoituspäivänä YLE Uudenmaan TV-uutisissa kerrottiin, että Malmilla nyt sijaitsevat lentokoneet eivät mahdu Uudenmaan lähikentille. Koneita on kesällä 150, talvella noin 100. Mitä koneiden omistajat voivat tehdä jos Malmi suljetaan? Myös Suomen ainoa lentävä DC-3 joutuu etsimään uuden kotikentän.

Malmi on isännöinyt lukuisia ilmailualan näyttelyitä. Kuva; Wikimedia Commons/Don Wright

Malmi on isännöinyt lukuisia ilmailualan näyttelyitä. Kuva: Wikimedia Commons/Don Wright