Metsästyskausi alkaa näillä näppäimillä. Se on tuonut mukanaan alan toimijoiden aktiivisemman ilmoittelun – aivan luonnollisesti. Myös jo 14 vuotta vanhan kestoaiheen ”asekaapit”. Vanha tuttu pohjoisen Suomen toimija jatkaa tuttuun tyyliinsä ilmoittelemalla ”uuden aselain mukaiset asekaapit”.

Aseiden turvakaappeja on monenlaisia, monentasoisia ja monenhintaisia.

Aseiden turvakaappeja on monenlaisia, monentasoisia ja monenhintaisia.

Lienee aiheellista suorittaa kertauskurssi terminologiasta ennen kuin kukaan sijoittaa satoja euroja – ehkä enemmänkin – ”asekaappiin”.

”Uusi” aselaki

Ensinnäkin, aselakia päivitettiin 12.8.2015, johon ”uuteen aselakiin” toimijan ilmoteksti perustuu. Uusimman lakitekstin näet tästä. Peruslaki on edelleen nimeltään ”9.1.1998”, mutta sitä on päivitetty lukuisia kertoja. Kaappeja myyvän toimijan teksti viittaa aselain pykäliin 106 ja 106a, joka teksti sisältyy aselain päivitykseen 764/12.6.2015. Tekstin merkitsevä loppuosa menee näin:

Jos ampuma-asetta säilytetään 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetussa paikassa, se on säilytettävä 119 §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla annetussa sisäministeriön asetuksessa määritellyssä murtoturvallisessa ja lukitussa turvakaapissa, lukitussa paikassa tai muuten lukittuna siten, että ampuma-ase tai aseen osa ei ole helposti anastettavissa tai otettavissa luvattomasti käyttöön. Ampuma-ase voidaan tällöin säilyttää myös siten, että muu aseen osa kuin äänenvaimennin säilytetään erillään lukittuna edellä mainitulla tavalla ja loput aseen osat siten, etteivät ne ole helposti anastettavissa tai otettavissa luvattomasti käyttöön.
Jos säilytettävänä on erityisen vaarallinen ampuma-ase tai yli viisi ampuma-asetta, on aseet säilytettävä 119 §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla annetussa sisäministeriön asetuksessa määritellyssä murtoturvallisessa ja lukitussa turvakaapissa. Turvakaappia ei kuitenkaan edellytetä, jos aseiden säilytyspaikan poliisilaitos on hyväksynyt säilytystilat.

Jos tämä käännetään selkosuomeksi ja useimpia aseenomistajia koskettavaksi osioksi, niin ampuma-aseet ja kaikki sen osat, pois lukien äänenvaimennin, sekä patruunat, on säilytettävä lukitussa paikassa. Sellainen voi olla esimerkiksi kaappi, vetolaatikko, arkku tai vaikkapa lukittava vaatehuone. Useimmilla ihmisillä on asuntonsa ulko-ovessa jonkinlainen lukko. Tätä ei katsota vielä ”lukituksi paikaksi”, vaan asunnon sisällä on oltava jonkinlainen lukittu tila aseille. Lukituksen tasoa ei ole määritelty. Jos säilytystila on kaappi, tätä voi kukin kutsua vaikkapa ”asekaapiksi”. Tällaista termiä ei aselaki tunne lainkaan. Mielestäni toimijoiden ei olisi asiallista käyttää ilmoituksissaan otsikkoa ”uuden aselain mukaiset asekaapit”. Ja laittaa saman otsikon alle kuvia ja tekstiä sekä oikeista turvakaapeista että satasen peltikaapeista. Jos se ei ole harhaanjohtamista, on se ainakin asiaan perehtymättömän henkilön pään pyörälle saattamista.

Lisäksi: Kerrostaloasunnon kellari- tai ullakkokomeroissa ei saa säilyttää aseita tai patruunoita. Eikä nalleja tai ruutia, mutta ne säädökset tulevat toisista laeista.

Turvakaappi

Yllä olevassa lakitekstissä mainittu turvakaappi on kaappi, joka on määritelty asetuksessa 163/2002, annettu 26.2.2002. Tämä on Suomen lyhytsanaisimpia asetuksia ja voimaantuloajaltaan äkäisimpiä. Se tuli voimaan kolme päivää antamisensa jälkeen.

Oleellisia tekstin osia ovat seuraavat:

2 § Turvakaapin ankkurointi: Turvakaappi, jonka massa on alle 150 kilogrammaa, on ankkuroitava seinään tai lattiaan turvakaapin mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
3 § Standardien arviointi: Sisäasiainministeriö voi antaa lausunnon siitä, onko muuta Euroopan talousalueella hyväksyttyä standardia pidettävä sellaisena, että se turvallisuustasoa koskevilta vaatimuksiltaan vastaa vähintään standardia SFS 5870.

SFS 5870 on Suomen standardi. Se kopsattiin melko lailla tarkoin Ruotsin standardista SS 3492. Nämä molemmat ovat varmasti yllä olevan asetuksen mukaisia turvakaappeja.

Eurooppastandardit EN-14450 ja EN-1143

Poliisihallituksen ylitarkastaja Mika Koponen esitelmöi turvakaappiasiasta huhtikuussa 2014 seuraavasti:

Tilanne nyt säilytyskaappien osalta: Neljän standardin mukaiset turvakaapit ovat hyväksytty aseiden säilyttämiseen: SFS 5870, SS 3492, EN-1143-1 luokasta III alkaen ja EN-14450 S1 ja S2. EN-14450:sta on annettu lausunto.

Tuo ”annettu lausunto” tarkoittaa selkokielellä, että eräs toimija oli hakenut Poliisihallitukselta kannanottoa, onko heidän maahantuomansa EN-14450 S1-standardin mukainen turvakaappi Suomessa hyväksytty, perustuen tuohon turvakaappiasetuksen 3 §:ään. Vastaus oli kyllä.

Euroopan unionin väkiluku on 507 miljoonaa. Suomen 5+ miljoonaa, Ruotsin 10- miljoonaa. On selvää, että turvakaappivalmistajan on mielekkäämpää sertifioida kaappi suurille markkinoille kuin pienille. On todennäköistä, että tulemme näkemään turvakaappimarkkinoilla enemmän EN-kaappeja kuin SFS tai SS. Mutta nämä ovat tämän hetken näkemyksen mukaan Suomessa hyväksyttyjä standardeja.

Oppiriita muhii

Eräs alan toimija on kyseenalaistanut EN-standardit. Heidän mukaansa EN on ”lepsumpi” kuin SFS/SS. Katsotaan mitä siitä seuraa ja josko seuraa mitään. Toistaiseksi Poliisihallituksen kanta on yllä oleva. Uskon, että on turvallista hankkia näiden standardien mukainen kaappi.

Vielä kertauksena, yli viisi tuliasetta (mitä tahansa laatua) vaativat turvakaapin. Tai yksikin ERVA-ase (erittäin vaarallinen ase, esimeriksi sarjatuliaseet, singot jne.) Laki 764/2015 tuli voimaan 1.12.2015. Sen loppukaneeteissa sanotaan:

Sen, jolle tämän lain voimaan tullessa syntyy velvollisuus säilyttää ampuma-aseensa 106 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla, on säilytettävä ampuma-aseensa mainitussa momentissa tarkoitetulla tavalla viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta.

Eli aikaa kaapin hankkimiseen on annettu 30.11.2020 asti. Toisaalta, miksi vatuloida? Kun kaapin on hankkinut, aseet ovat paremmassa turvassa. Ja ehkä muutkin arvotavarat.

Turvakaapit voivat olla hienoja järkäleitäkin, eritoten USA:ssa. Voisi kuitenkin olla hyvä idea piilottaa koko kaappi vaikkapa vaatekaappiin tai -huoneeseen.

Turvakaapit voivat olla hienoja järkäleitäkin, eritoten USA:ssa. Voisi kuitenkin olla hyvä idea piilottaa koko kaappi vaikkapa vaatekaappiin tai -huoneeseen.