Olen aiemmin kirjoittanut EU:n taholta tulevasta uhkasta, mikä kohdistuu nykyisiin metsästyksessä, ampumaurheilussa ja reserviläistoiminnassa käytettyihin välineisiin eli ampuma-aseisiin.

Puolustusministeri Jussi Niinistö. Kuva: jussiniinisto.fi

Puolustusministeri Jussi Niinistö. Kuva: jussiniinisto.fi

Voit lukea aihetta koskevan blogini tästä. Uhka on todellinen ja erittäin vakavasti otettava. Keski-Euroopassa ajatellaan toisin kuin Suomessa. Pahaksi onneksi maiden painoarvo tuppaa olemaan väkiluvun mukainen. Saksa 81 miljoonaa, Ranska 66 milj., Britannia 64 milj., Italia 61 milj., Espanja 48 milj., Puola 38 milj… ja Suomi 5,4 milj. On selvää, että Suomi ei ole EU:ssa ajajan pallilla.

Itselataavien aseiden totaalikielto on samaa kuin jos hylättäisi kaikki aseiden kehitys sadan vuoden ajalta. Kuvaannollisesti katsoen siirrytään autoista takaisin hevosvankkureihin. EU:n asedirektiivissä kaavailema kielto kieltäisi jonkin verran metsästysaseita, lähes kaikki urheiluammunnassa käytetyt pistoolit ja tasan kaikki reserviläisurheilussa ja -toiminnassa käytetyt aseet.

Useat poliitikot, puolustusministeri Jussi Niinistö (ps) etujoukoissa, ovat todenneet, että EU:n kaavailema kielto romuttaisi Suomen puolustusvalmiuden eli reservijärjestelmän. Se on niin kuin avaisi tallin ovet ja laskisi kaikki hevoset karkuun.

Ohessa puolustusministeri Jussi Niinistön, sisäministeri Petteri Orpon (kok), kansanedustajien Ilkka Kanervan (kok) ja Seppo Kääriäisen (kesk) EU:n asedirektiiviä koskeva kirje. Kirje on osoitettu suomalaisille europarlamentaarikoille.

Helsingissä 14.12.2015

Arvoisat suomalaiset europarlamentaarikot,

Komissio antoi 18. marraskuuta 2015 ehdotuksen asedirektiivin 91/477/ETY muuttamiseksi. Ehdotuksen taustalla ovat viime vuosien ja syksyllä Pariisissa tapahtuneet terrori-iskut.

Ehdotuksen mukaan lippaalliset, itselataavaa kertatulta ampuvat siviilikäyttöön valmistetut sarjatuliaseita muistuttavat ampuma-aseet kiellettäisiin yksityishenkilöiltä myös deaktivoituna.

Tällainen kielto lopettaisi Suomessa nykymuotoisen, omaehtoiseen ja omakustanteiseenkin maanpuolustuskyvyn ylläpitoon liittyvän reserviläistoiminnan. Tämä taas heikentäisi merkittävästi Suomen puolustuksen uskottavuutta tilanteessa, jossa turvallisuusympäristön muutos korostaa osaamista ja valmiutta. Kiellolla olisi siten huomattavaa maanpuolustuksellista merkitystä.

Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on vuoden 2015 alusta lähtien 230 000 henkeä, joista yli 95 prosenttia on reserviläisiä. Uskottavan suorituskyvyn luominen vaatii joukkojen säännöllistä harjoittamista ja kouluttamista. Sodan ajan joukkojen osaamista, kenttäkelpoisuutta ja ampumataitoja ylläpidetään kertausharjoituksilla ja niitä täydentävällä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutustoiminnalla ja reserviläisten omaehtoisella harjoittelulla.

MPK järjesti vuonna 2014 koulutusta noin 47 000 osallistujalle. Tästä määrästä noin 2/3 oli puolustusvoimien tilaamaa sotilaallista ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta. Tässä koulutuksessa reserviläiset käyttivät omia henkilökohtaisia aseitaan.

Asedirektiivimuutokset eivät saa vaikuttaa kielteisellä tavalla siihen, miten Suomi näkee tarkoituksenmukaiseksi kansallisen puolustuksensa järjestää.

Puoliautomaattiaseiden kieltoa koskeva kohta (Liite 1 A luokka – Kielletyt aseet) tulisi poistaa direktiivistä tai vähintään tulisi saada poikkeusmahdollisuus (6 artikla) jäsenvaltion maanpuolustuksen ylläpitoon liittyvän ampuma-asetoiminnan, kuten reserviläistoiminnan mahdollistamiseksi.

Vetoamme suomalaisiin europarlamentaarikoihin, että vaikuttaisitte omalta osaltanne Euroopan parlamentissa Suomen puolustusjärjestelmän erityispiirteiden huomioimiseksi asedirektiiviä käsiteltäessä.

Jussi Niinistö
Puolustusministeri

Petteri Orpo
Sisäministeri

Ilkka Kanerva
PuV, puheenjohtaja

Seppo Kääriäinen
UaV ja PuV, jäsen

http://www.defmin.fi/index.phtml?s=8&9_m=7582

Ilkka Kanerva, ETYJ (OSCE) presidentti, kansanedustaja. Kuva: ike.fi

Ilkka Kanerva, ETYJ (OSCE) presidentti, Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja. Kuva: ike.fi