Aseiden kuljetuksesta junassa on joskus tullut kysymyksiä. Asiasta on oltu eri mieltä, joten kun VR:n ”Matkaan”-ledessä 10-2015 oli oheinen palanen, niin printataanpa se oheen.

Tämä on VR:n lehden taiteilijan näkemys metsästäjästä. (No comments.) Kuva: Matkaan-lehti 10-2015

Tämä on VR:n lehden taiteilijan näkemys metsästäjästä. (No comments.) Kuva: Matkaan-lehti 10-2015

K: Saako junaan tuoda matkatavarana metsästysasetta?

V: Ampuma-aseita voi kuljettaa junissa käsimatkatavarana, Käsimatkatavaralle on varattu paikkoja kaikissa junissa. Aseet pitää kuljettaa ampuma-aselain mukaisesti lataamattoma suojuksessa. Matkustaja on velvollinen huolehtimaan matkatavaroistaan junamatkan aikana, ja tuskin kukaan aseen omistaja jättäisikään asettaan vartioimatta esimerkiksi ravintolavaunukäynnin ajaksi. Venäjän junissa aseita ei saa kuljettaa lainkaan.

Tämä on siis VR:n virallinen vastaus. Lisäisin tähän, että parasta olisi jos ase kuljetetaan lukitussa kovassa laukussa, josta ei kävisi selvästi ilmi, että kyseessä on ase. Perinteisen asepussin tunnistaa helposti myös ei-aseihminen. Hankalia katseita tai jopa kysymyksiä tulee mahdollisesti juuri näiltä ihmisiltä.

Jos kovasta laukusta joku ihmettelee, mitä siellä on sisällä, niin fagotti on hyvä vastaus. Se monesti riittää sulkemaan suut.

Ampuma-aselain vaatimukset

Laitetaanpa pykälä ampuma-aselaista, joka astui voimaan 1.3.1998:

106 §: Ampuma-asetta saa yleisellä paikalla sekä tiloissa, joihin yleisöllä on pääsy, kuljettaa vain lataamattomana suojuksessa sekä kantaa ja kuljettaa vain silloin, kun siihen on hyväksyttävä syy. Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa ampuma-asetta saa kuljettaa vain lataamattomana suojuksessa tai sijoitettuna suojattuun tilaan sekä kantaa vain silloin, kun siihen on hyväksyttävä syy. Metsästysaseen kuljettamisessa noudatetaan lisäksi, mitä metsästyslaissa ja sen nojalla säädetään.

Patruunoiden ja räjähdysainetta tai sytyttävää ainetta sisältävien erityisen vaarallisten ammusten säilyttämisessä ja kuljettamisessa sovelletaan lisäksi, mitä räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) sekä niiden nojalla säädetään.

Sitten lisättiin 12.6.2015 annettuun aselain uudistukseen pykälä, joka astuu voimaan 1.12.2015. Tämä liittyy lähinnä henkilökohtaisessa ajoneuvossa tapahtuvaan kuljetukseen:

106a §: Ampuma-aseen kantaminen ja kuljettaminen sekä väliaikainen säilyttäminen
Ampuma-asetta saa yleisellä paikalla sekä tiloissa, joihin yleisöllä on pääsy, kuljettaa vain lataamattomana suojuksessa sekä kantaa ja kuljettaa vain silloin, kun siihen on hyväksyttävä syy. Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa ampuma-asetta saa kuljettaa vain lataamattomana suojuksessa tai sijoitettuna suojattuun tilaan sekä kantaa vain silloin, kun siihen on hyväksyttävä syy. Metsästysaseen kuljettamisessa noudatetaan lisäksi, mitä metsästyslaissa ja sen nojalla säädetään.

Jos ampuma-asetta säilytetään väliaikaisesti muutoin kuin 106 §:ssä edellytetään, ampuma-ase tai muu sen osa kuin äänenvaimennin tulee säilyttää lukitussa paikassa, muuten lukittuna taikka siten, että ampuma-ase tai sen osa on luvanhaltijan tai muun kyseisen ampuma-aseen hallussapitoon oikeutetun henkilön välittömässä valvonnassa.

Kulkuneuvossa ampuma-asetta saa säilyttää vain väliaikaisesti aseen käyttö- tai kuljetustapahtumaan liittyen. Ampuma-aseen tulee tällöin olla lukitussa paikassa tai muuten lukittuna ja säilytettynä siten, että ase ei ole havaittavissa kulkuneuvon ulkopuolelta.

Lakikirja uusi