Puhun seuraavassa tavan mukaan uudesta aselaista vaikka oikeammin kyseessä on tarkennuksia olemassa olevaan aselakiin. Laki kulkee nimellä 9.1.1998/1 eli peruslaki on jo 17 vuoden ikäinen. Siihen on kuitenkin tehty lukuisia lisäyksiä ja muutoksia lähes vuosittain. Suuria remontteja tapahtui vuosina 2001 ja 2011. Viimeisimmän ja ajantasaisen version voit lukea netissä tästä ja ampuma-aseasetuksen tästä.

 

Lakikirja uusi 2

 

Vuonna 2014 hallitus teki esityksen HE 20/2014 ampuma-aselain uudistamiseksi. Sen piti tulla käsittelyyn jo samana vuonna mutta oletettavasti sekä Suomen talousvaikeuksien että kuumentuneen poliittisen tilanteen vuoksi sen eduskuntakäsittely jäi tälle vuodelle. Juuri ennen eduskuntavaaleja laki nuijittiin läpi 6.3.2015 hirmu kiireellä vanhan eduskunnan istuessa viimeisiä kertojaan.

Sivullinen voisi arvioida että loppukilometreillä lakeja lätkittiin nippuun putkipötkönä eikä kukaan enää jaksanut sisältöön pahemmin puuttua. Perussuomalaisten Reijo Hongisto (Vaasan vaalipiiri) yritti mutta ei suunnilleen yksin mahtanut mitään.

Koko HE 20/2014:n perusteluineen voi katsoa tästä mutta PDF on 93-sivuinen pumaaga. Kun useimmat eivät katso tarpeelliseksi käyttää energiaa tällaisen läpi käymiseen, niin lainaan suoraan Finlexin sivuilta synopsiksen:

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Lisäksi muutettaisiin ampuma-aselakia, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia, järjestyslakia ja rikoslakia. Samalla kumottaisiin ampumaratoja koskevat vanhat, Venäjän vallan aikaiset säädökset. Ehdotuksen tarkoituksena on edistää turvallista ampumaharrastusta. Lisäksi ehdotuksen tarkoitus on parantaa aseturvallisuutta.

Ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen edellyttäisivät ampumaratalupaa lukuun ottamatta vähäisen ampumaradan perustamista ja ylläpitämistä, jotka olisivat ilmoituksenvaraisia toimia. Ampumarataluvan saamisen edellytyksiä olisivat, että luvan hakija olisi sopiva radan pitäjäksi ja että rata olisi turvallinen. Ampumaradalle tulisi vahvistaa järjestyssääntö. Ampumaradalle nimettäisiin ratavastaava, jonka tehtävä olisi valvoa, että rata olisi turvallinen. Vähäisen ampumaradan perustamisen edellytykset vastaisivat ampumaradan perustamisen edellytyksiä.

Tehokkaimmat ilma-aseet ehdotetaan sisällytettäviksi ampuma-aselain soveltamisalaan. Tehokkaiden ilma-aseiden hallussapito olisi luvanvaraisuuden sijasta ilmoituksenvaraista, jos hallussapitäjällä olisi ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa.

Ampuma-aseen säilyttämistä koskevia säännöksiä ehdotetaan tiukennettaviksi ja tarkennettaviksi. Ampuma-aseen säilytyspaikat ehdotetaan määriteltäviksi laissa. Ampuma-aselaista ehdotetaan poistettavaksi mahdollisuus säilyttää ampuma-asetta siten, että aseen osaa säilytetään ampuma-aseesta erillään ampuma-aseen ja sen osan ollessa säilytettyinä siten, että ne eivät ole helposti anastettavissa. Velvollisuutta säilyttää ampuma-ase hyväksytyssä turvakaapissa tai poliisin erikseen hyväksymässä säilytystilassa laajennettaisiin koskemaan kaikkia sellaisia luvanhaltijoita, joilla on enemmän kuin viisi ampuma-asetta.

Ampuma-aselakiin ehdotetaan lisäksi sisällytettäviksi ampuma-aseen tilapäistä säilyttämistä koskevat säännökset.

Ampuma-aselain lääkärin ilmoitusvelvollisuutta koskevaan pykälään ehdotetaan tehtäväksi muutoksia. Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ehdotetaan rajattavaksi kahteen tilanteeseen, joista toinen koskee oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia ja toinen itsemurhayrityksen jälkeistä tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämistä. Lääkärillä olisi jatkossa muun terveydenhuollon ammattihenkilön tapaan oikeus tehdä ilmoitus henkilöstä, jos hän potilasasiakirjojen ja henkilön tapaamisen perusteella katsoo henkilön olevan sopimaton ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon. Lisäksi ehdotetaan, että poliisi voisi säilyttää ilmoitusta enintään kolmen vuoden ajan. Ilmoitusta ei saisi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavaa lupaa koskevan asian käsittelyyn. (Lainaus loppuu)

Tavallista aseenomistajaa ja metsästäjää koskevat muutokset

Jos yllä olevasta perataan oleelliset, niin suurin vaikutus on ilman muuta teksti, jonka mukaan enemmän kuin viisi (siis kuusi + >>) tuliasetta vaativat hyväksytyn turvakaapin. Uutena asiana on siis, että (tuli)ase kuin ase lasketaan kiintiöön ja lisäksi tietyt tehokkaat ilma-aseet. Poliisihallitus on arvioinut rekisteriensä perusteella että se toisi kaappivelvoitteen 60.000:lle uudelle aseenomistajalle. Olen käsitellyt asiaa blogissani. Lisäksi printtilehdessä Erä 1-2015 oli laaja artikkelini Suomen turvakaappimarkkinoista loppuvuoden 2014 tilanteen mukaan.

Uuden lain sanamuoto herättää kysymyksiä aseiden säilyttämisestä esimerkiksi metsästystilanteen tauoilla ja siirtymävaiheessa maasturi-, SUV- ja avolavatyyppisissä ajoneuvoissa. Nämähän ovat yleisesti metsästyksen yhteydessä käytettyjä kulkuvälineitä. Tähän asiaan Suomen Metsästäjäliitto tullee ottamaan kantaa, joten kannattaa seurata heidän nettisivujaan sekä Jahti-lehteä.

Ampumaradoista vastaavien henkilöiden kannattaa perehtyä uuden lain sanamuotoon. Ampumaradat jaetaan kolmeen kategoriaan vuotuisen laukausmäärän mukaan.

Voimaantulo?

Laki säädettiin kuin varkain. En muista nähneeni mitään uutisointia lain hyväksymisestä. Meneillään olivat suurimmat mediavaalit Suomen historiassa. Julkinen keskustelu velloi vaalituloksen spekuloinnissa ja ehdokkaiden arvioinnissa. Mm. YLE antoi TV-aikaa lähes 2000:lle ehdokkaalle. Ja tulihan vaalien tuloksesta – öh – erilainen, jos ei haluta käyttää laatusanaa yllättävä. Tätä kirjoittaessani uusi hallitus on juuri vannonut valansa ja nimitetty. Näemme tulevina aikoina mihin suuntaan Suomi-neito kääntyy. Jos kääntyy? Toivottavasti kääntyy!

Yksi aselain retale on tässä myllerryksessä niin kuin hyttysen pissa Itämeressä. Niinpä tätä kirjoittaessani ei ole tietoa milloin aselain uudet pykälät astuvat voimaan. Mutta nähdäkseni ne astuvat, koskapa eduskunta on lain hyväksynyt. Sivistynyt arvaukseni on että vielä kevätistuntokauden 2015 aikana voimaantulopäivästä päätetään. Ja voimaantulo melko pikaisesti ja ehdottomasti vuoden 2015 puolella.

Sitä odotellessa: Jos aiot käydä turvakaappiostoksilla, katso että myyjä pystyy tosittamaan kaapin täyttävän standardien SFS 5870 (Suomi), SIS 3492 (Ruotsi) tai EN 14450 (EU) säädökset. Jokin näistä kun täyttyy, ei voi tulla ylläreitä. Lakitekstissä on annettu mahdollisuus kaappivalmistajan tai maahantuojan todistaa myös muilla tavoin, että heidän kaappinsa vastaa tai ylittää vaaditut säädökset, mutta tällainen on epätodennäköistä.

Jos aseita on oikein paljon, kannattaa muistaa mahdollisuus järjestää muunlainen säilytystila, jonka poliisiviranomainen tulee tarkastamaan ja hyväksymään. Tällaisia ”bunkkerimahdollisuuksia” voisi olla esimerkiksi maatiloilla tai omakotitaloissa.

Lakikirja vanha  600px