Lukija on lähettänyt toimitukseen kirjeen, jossa hän ehdottaa 17-kaliiperin hyväksymistä Suomessa metsästyskäyttöön. Hän viittaa kaliiperiin 17 HMR (Hornady Magnum Rimfire), mutta näitä 17-minikaliipereita on muitakin.

17 HMR on amerikkalaisen Hornadyn v. 2002 kehittämä 17-kaliiperin reunasytytteinen patruuna. Kuva: Hornady

17 HMR on amerikkalaisen Hornadyn v. 2002 kehittämä 17-kaliiperin reunasytytteinen patruuna. Kuva: Hornady

Reunasytytteisiä ovat mm. 17 Hornady Mach 2, 17 PMC/Aguila ja 17 WSM (Winchester Super Magnum). Keskisytytteisiä ovat mm. 17 Hornady Hornet, 17 Remington ja 17 Remington Fireball. Näille on yhteistä piskuinen 17-kaliiperin (4,4 mm) luoti, johon ei saada 2,5 gramman painoa. Tämä on nykyisessä metsästysasetuksessa minimivaatimus muuhun paitsi 0-luokan riistaan.

17-kaliiperisten raskain tehdasluoti on tällä hetkellä 30 grs (1,94 grammaa). Puheena olevaa 17 HMR:ää sen kehittäjä Hornady lataa 15,5, 17 ja 20 grs-luodeilla (1,00 g, 1,10 g ja 1,30 g). 15,5 grs luoti on lyijytön NTX Kaliforniaa varten. 17 grs on V-MAX tuhoeläinluoti, jonka vaikutusta Hornady kutsuu ”räjähtäväksi”. 20 grs on HP XTP on reikäpäinen, laajeneva luoti (XTP = Extreme Terminal Performance). Hornady ilmoittaa lähtönopeudeksi 24″ piipusta 724 m/s. 100 jaardin (91,44 m) päässä nopeutta on 541 m/s ja liike-energiaa 190 J. Patruunan soveltuvuutta suomalaiselle syötävälle riistalle pitäisi kokeilla.

Katsotaan mitä lukija ehdottaa.

Lukijan kirjeen sisältö

Laitoin maa- ja metsätalousministeriöön ja Metsästäjäliittoon alla olevan viestin koskien kevyempien luotien käyttöä (esim. 17 HMR) luokan 1 metsästyksessä. Voisitteko ottaa asian esille mediassanne? Millaisia tuntemuksia asia herättää muissa metsästäjissä?

Haluaisin seuraavan metsästysasetuksen 16a §:n tekstin: 1) kettua, tarhattua naalia, mäyrää, saukkoa, supikoiraa, pesukarhua, rämemajavaa, metsäjänistä, rusakkoa, metsoa, teertä tai hanhea saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin painon on oltava vähintään 2,5 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 200 joulea (E100m > 200 J);

…muutettavaksi muotoon: …jonka osumaenergia piipun suusta mitattuna vähintään 300 joulea (E0m > 300 J).  (Toim. huom.: Siis luodin minimipainovaatimus poistettaisi, liike-energian mittauspiste siirrettäisi 100 m päästä piipun suuhun, ja energiavaatimus muutettaisi 200 joulesta 300 jouleen.)

Mitä hyötyä tällä saavutettaisiin?

(1) Voitaisiin käyttää pienempikaliiperista asetta, esim. 17 HMR. 22 WMR:ssä voitaisiin käyttää kevyempää mutta nopeampaa luotia. Nopeissa ja kevyissä luodeissa on suora lentorata, mutta kokonaiskantama on lyhyempi kuin suuremmissa kaliipereissa, esim. 223 Rem. Eli takavaara-alue pienempi ja haavoittamisen todennäköisyys hieman pienempi kuin 22 WMR painavien luotien kaarevalla lentoradalla. (Jolla matkan arviointivirheet korostuvat.)

(2) Saataisiin vaihtoehto 22 Hornet-kaliiperin aseille ja korvattua ne uusilla. Näihin on patruunoita huonosti saatavilla.

(3) Saataisiin asekauppaan piristystä. Kiinnostus 17 HMR-aseisiin on ollut suurta, mutta lainsäädäntö rajoittaa niiden käyttöä metsästyksessä. Sako valmistaa myös tämän kaliiperisia kivääreitä. 17 HMR-patruunan teho riittää kaikille lain kohdassa mainituille riistaeläimille. Metsästetäänhän Yhdysvalloissakin 17 HMR-aseilla kojootteja.

22 LR-aseet jäisivät vielä 0-luokkaan. Eli yhteenvetona: Turvallisuus paranee, saadaan suoremmat lentoradat käytettäessä kevyempiä luoteja, työllisyyteen saadaan pieni piristysruiske, kun aseala on todella syvässä suossa. Toivon että harkitsette asiaa ja otatte asian esille julkisuuteen.

17 HMR-patruunoita valmistavat Hornady lisäksi mm. CCI, Federal, Remington ja Sellier & Bellot.

17 HMR-patruunoita valmistavat Hornadyn lisäksi mm. CCI, Federal, Remington ja Sellier & Bellot.

Historiallista taustaa

Lokakuussa 2014 ilmestyi blogini Se paras hirvikaliiperi (1). Siinä kerrotaan ylijohtaja Heikki Suomuksen suulla, miksi vuoden 1963 metsästysasetukseen otettiin määräyksiä luodin painosta ja osumaenergiasta. Nykyisen metsästysasetuksen 16a § noudattaa edelleen vuoden 1963 linjausta.

Lukijan ehdotus pitää panna mietintämyssyn alle. Kukaan ei ole ainakaan kiistämässä hänen toteamustaan, että aseala rämpii Suomessa syvässä suossa. Tosin niin rämpii moni muukin ala. Mutta tutkitaan asiaa monipuolisemmin.

Lukija viittaa USA:n käytäntöön. Toki USA:ssa on suuri joukko tietäviä, vastuullisia ja valistuneita metsästäjiä, esim. Safari Club Internationalin 50.000 metsästäjän joukko. Mutta siellä on myös suuri joukko punaniskoja, jotka metsästävät millä kaliiperilla huvittaa ja ampuvat kaikkea mikä liikkuu.

Jo nyt USA:n aselehtien toimittajat paheksuvat kojoottien ampumista 17-kaliiperisilla reunasytytteisillä patruunoilla. Jotkut pitävät Hornadyn lupausta ”Honest 200 yard cartridge” liioiteltuna kojootin kokoiselle riistalle.

Tein vertailuja Hornadyn ballistiikkalaskimella. Se on näppäräkäyttöinen ja ilmainen työkalu. Vertailin patruunoita 17 HMR, 22 WMR, 22 Hornet, 204 Ruger ja 222 Rem. Hornadyn lataamina. Jokainen voi tehdä omat vertailunsa ja syöttää omat parametrinsa muistakin kuin Hornady-patruunoista. Kerron muutamia huomioita.

Näistä 22 WMR on ballistisilta ominaisuuksiltaan huonoin (Hornady 30 grs V-MAX, B.C. 0,095). Paras on 204 Ruger (Hornady 45 grs V-MAX, B.C. 0,245). Jos kriteereiksi otetaan luodin putoama 200 metrillä ja sorto 5 m/s tuuleen, 17 HMR on tilkkasen parempi kuin 22 Hornet, mutta häviää reippaasti 204 Rugerille ja 222 Rem.:lle. 22 WMR häviää joka käänteessä muille.

Mutta nämä ovat vain numeroiden valossa. Metsästyskäytössä pitäisi tutkia 17 HMR:n 1,296 g luodin vaikutusta aiotussa riistassa. Hieno ulkoballistiikka suoralla lentoradallaan valuu hiekkaan jos luodilla ei ole haluttua tappovaikutusta tai sen vaikutus syötävään riistaan on sopimaton. Vaikkapa ”räjähtävä”.

Hintapolitiikka

17 HRM:n hintaa voi peilata USA:n hintatasossa. Siellä on tunnetusti saatavana kaikkea patruunaa mitä tarvitaan ja paljon tarpeettomiakin. Olen ottanut hintareferenssin kuulun patruunatalon Able Ammon tarjonnasta ja enimmäkseen Remington-merkkisinä. Kun perus-peruspaukun 22 LR RN hintaindeksi on 100, niin 17 HRM:n on 206. Siis hieman yli kaksinkertainen. Muutamia muiden patruunoiden hintaindeksejä samalla asteikolla:

 • 22 LR HP   111
 • 22 LR Yellow Jacket   139
 • 22 WMR JHP   171
 • 17 Mach 2 (CCI-brändinä)   200
 • 17 WSM (Winchester-brändinä)   245
 • 22 Hornet   642
 • 204 Ruger   714
 • 222 Rem.   779
 • 223 Rem.   813
 • 17 Remington (keskisytytteinen)   923
 • 308 Win.   971
 • 30-06 Springfield   1159

Hinnalla on merkitystä rata-ammunnassa mutta ei kovin paljoa metsästyskäytössä.

Lainsäädännöllinen prosessi

Nykyinen metsästysasetus on nimensä mukaisesti asetus. Lainsäädännöllisesti asetuksen muuttaminen on paljon kevyempi prosessi kuin lain. Asetuksen esittelee ministeriö ja sen allekirjoittaa tasavallan presidentti. Tarvittaessa asetus voidaan polkaista esiin ja saattaa voimaan hyvinkin lyhyessä ajassa. Tämä nähtiin esim. turvakaappiasetuksessa v. 2002. Se tuli voimaan kolme päivää asetuksen antamisen jälkeen!

Ministeriö perustaa esityksen asetuksesta asiantuntijoiden esittelyyn. Tässä tapauksessa avainasemassa lienevät Suomen Riistakeskus (entinen Metsästäjäin Keskusjärjestö) ja Suomen Metsästäjäliitto. Todennäköisesti kuullaan asevalmistaja Sakoa ja patruunavalmistaja Lapuaa. Tällä hetkellä lähin paikka missä reunasytytteisiä patruunoita yleensä valmistetaan, taitaa olla Nammon tehdas Schönebeckissä, Pohjois-Saksassa. Tällä hetkellä heillä ei ole 17 HMR-kaliiperia. Tsekkiläinen Sellier & Bellot valmistaa sitä ja tietenkin useat amerikkalaiset patruunatehtaat.

17 HMR on profiloitunut kotimaassaan USA:ssa pidemmän matkan tuhoeläinpatruunaksi. Kuva: Hornady

17 HMR on profiloitunut kotimaassaan USA:ssa pidemmän matkan tuhoeläinpatruunaksi. Kuva: Hornady

Mitä mieltä lukijat ovat?

Kirjeen lähettänyt lukija toivoi, että “otatte asian esille mediassanne”. Hän pohdiskeli lisäksi “millaisia tuntemuksia tämä herättää muissa metsästäjissä?” Nyt on asia otettu esille. Muiden tuntemuksia ja mielipiteitä voidaan luodata kahdella tapaa. Ensimmäinen: Tämän blogin perässä on kommenttikenttä. Sinne vain omaa mielipidettä. Kertokaa oma vakaumuksenne.

Toinen: Suoritetaan äänestys. Tämä on tehty hyvin yksinkertaiseksi. Pitäisikö nykyistä kevyempien luotien käyttö sallia metsästyksessä: Kyllä vai ei. Äänestämään pääset tästä!

Äänestykseen osallistuminen ei vaadi rekisteröitymistä, ei myöskään lyhyen kommentin jättäminen. Kommentti näkyy vain ylläpitäjille.

Kommentointia voi tarvittaessa jatkaa äänestyksen alla olevassa Keskustelu -kentässä, mutta se vaatii rekisteröitymisen. Rekisteröityminen on nopea ja yksinkertainen toimenpide eikä se maksa mitään.