Puskaradio on puhunut vuosia niin sanotusta aselain toisesta vaiheesta. Välillä jo kerrottiin että se on kuopattu. Nyt se on putkahtanut jälleen esille.

Aselakiin puuhataan lisäystä, niin kutsuttu toista vaihetta. Kuva: Pekka Suuronen

Näillä näkymillä ”toinen vaihe” eli ”lisäyksiä ja tarkennuksia aselakiin” tulee sittenkin. Ja niin ripeällä aikataululla, että tästä valmistuisi hallituksen esitys eduskunnalle ennen joululomia (21.12.2013). Luonnosta hallituksen esitykseksi on laatinut työryhmä, johon ovat kuuluneet sisäasiainministeriön ja poliisin puolesta mm. Pertti Normia ja Mika Lehtonen. Muita jäseniä ovat olleet mm. Teemu Simenius (Suomen Metsästäjäliitto), Jorma Riissanen (Suomen Ampumaurheiluliitto), Timo Huikkala (Asekauppiaiden liitto), Antti Sukuvaara (Asealan Elinkeinonharjoittajat), Tapio Hänninen (Ampumaharrastusfoorumi) ja Eino Svinhufvud (Reserviläisurheiluliitto). Luonnos on lähetetty lausunnolle laajaan jakeluun, peräti 46 taholle.

HE-luonnoksesta voidaan poimia neljä pääkohtaa: (1) aseiden säilyttämisen vaatimusten kiristäminen, (2) tehokkaat ilma-aseet luvallisiksi, (3) ampumaratalainsäädännön uudistaminen ja (4) lääkärin ilmoitusvelvollisuus. Esittelen nämä kohdat pääpiirteittäin. Tämä on siis esitys hallituksen esitykseksi, ei vielä lain sanaa. Hallituksen esityksillä on kuitenkin ollut tapana toteutua, ja eduskunnalla on ollut tapana kumileimasimen tavoin ne hyväksyä. Ani harvoin on eduskunta lähettänyt lakiehdotuksen takaisin valmisteluun.

Aseiden säilytys

Enemmän kuin viisi asetta vaatisi hyväksytyn turvakaapin (kansankielessä asekaapin). Samoin yksikin ERVA-ase on säilytettävä turvakaapissa. Tiukennusta tulisi sen verran, että nyt sanotaan ase kuin ase, kun ennen haulikot olivat kaappipakon ulkopuolella. Tästä alkanee uusi asekaappien myyntirumba, samoin kaupan puliveivaus siitä mikä on oikeasti hyväksytty asekaappi. Sisäministeriön arvion mukaan noin 60.000 uutta aseenomistajaa tarvitsisi asekaapin. Ylimenokaudeksi kaavaillaan viittä vuotta.

Kaappipakon ulkopuoliset aseet olisi säilytettävä lukittuina tai lukkojen takana. Aseen pysyvä säilyttäminen autossa olisi kiellettyä. Asetta saisi kuljettaa autossa metsästykseen tai ampumaradalle, mutta sen olisi oltava ”lukitussa paikassa” ja/tai lukittuna, sekä niin, ettei se näkyisi ajoneuvon ulkopuolelle. Sedanin takakontti käynee lukitusta paikasta, mutta farmareissa, maastureissa ja tila-autoissa saattaa tulla tulkintaongelmia.

Aseen väliaikainen säilytys autossa olisi sallittua esimerkiksi ampumaradalla kilpailun aikana tai metsästyksen käskynjakoa odotellessa ja sen aikana.

Tehokkaat ilma-aseet

Tehokkaan ilma-aseen määritelmä olisi yli 6,35 mm (.25 cal.) ja metalliluoti. Näin rouvikaliiperisia ilma-aseita on vain todellisilla alan harrastajilla ja niitä on maassa vähän. Ne tulisivat ampuma-aseiden lupamenettelyn piiriin. Metalliluoti on otettu tekstiin, jotta muovikuula-aseet jäisivät ulkopuolelle. Lyijy on metallia.

Jos henkilöllä on lupa ruutiaseeseen, riittäisi pelkkä ilmoitus tehokkaasta ilma-aseesta. Kallista 72 euron aselupaa ei tällöin vaadittaisi.

Ampumaradoille ratavastaava ja järjestyssääntö

Ampumaratojen perustamista ja ylläpitoa koskeva lainsäädäntö uudistettaisiin. Edelliset säädökset ovat vuodelta 1915 eli tsaari Nikolai II:n ajalta. Ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen olisivat luvanvaraisia kun kyseessä on tavallinen ampumarata tai ampumaurheilukeskus. Vähäisten ampumaratojen osalta riittäisi pelkkä ilmoitus. Raja määräytyisi vuotuisen laukausmäärän mukaan.

Ampumaradalla tulisi olla ratavastaava, joka valvoisi radalla tapahtuvaa toimintaa ja radan turvallisuutta. Ampumaradalla tulisi olla kirjallinen järjestyssääntö.

Lääkäreiden ilmoitusvelvollisuus

Lääkärille tulisi ilmoitusvelvollisuus henkilöstä poliisille kahdessa eri tilanteessa:

(1) Henkilö olisi mielentilatutkimuksessa, vaarallisuusarviossa tai muussa oikeuspsykiatrisessa tutkimuksessa todettu itselleen tai toiselle vaaralliseksi.

(2) Henkilö olisi otettu tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon, jonka perusteena on itsemurhayritykseen pohjautuva arvio mielisairauden aiheuttamasta vakavasta vaarasta omalle tai muiden terveydelle tai turvallisuudelle.

Näissä aikaisempi oikeus muuttuisi velvollisuudeksi. Lääkärillä ja muulla terveydenhuollon henkilöllä säilyisi oikeus ilmoittaa poliisille henkilöstä, jonka he katsoisivat perustellusta syystä olevan terveydentilansa tai käyttäytymisensä perusteella sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta.

Uutta on, että tällainen ilmoitus säilyisi poliisin arkistoissa kolme vuotta. Tähän asti ilmoitukset on hävitetty, jos kohdehenkilöllä ei ole ollut aselupaa. Jos on joutunut lääkärin ilmoituksesta poliisin kirjoihin tällä lailla, ei kannattane hakea aselupaa kolmeen vuoteen.

Koko esitys 69 sivua

Yllä on poimittu neljä esityksen sisällön oleellista asiaa. Arvioin, että aseiden säilytysvaatimusten tiukentuminen on aseiden omistajien kannalta esityksen merkittävin kohta. Se koskettaa tavalla tai toisella kaikkia 650.000 aseenomistajaa. Jos hyväksymme sisäministeriön arvion 60.000 lisäkaapista ja jos arvioimme turvakaapin keskihinnaksi 400 euroa, merkitsisi tämä kuluttajatasolla 24 miljoonan euron arvoista pottia. Tämä otettaisiin aseenomistajain kukkaroista. Toisaalta se merkitsisi tervetullutta myyntiä vaikeuksissa olevalle asekaupalle.

Kerronpa muistin aikana Ruotsista kuullusta trendistä, jonka mukaan vorot eivät rupea aukomaan kaappia paikan päällä vaan vievät koko kaapin. Näin kaapin murtovarmuutta tärkeämmäksi tekijäksi tulee sen ankkurointi lattiaan ja/tai seinään.

Täydellisen ehdotuksen löydät klikkaamalla tästä. Asiaa on 69 sivua joten lukemista piisaa. On todettava, että sisäasiainministeriön ja poliisihallituksen läpinäkyvyys on parantunut huikeasti parinkymmenen vuoden takaisesta. Ennen aikaan asiakirjoja haudottiin ja peiteltiin niin ettei rahvas niitä aivan helpolla saanut käsiinsä. Niin no, eipä ollut silloin internettiäkään. Nyt nämä löytyvät Sisäasiainministeriön Ajankohtaista-sivuilta kunhan viitsii katsoa. Ja niitä voi tilata RSS-syötteelläkin. Sivujen luettavuutta voi muokata sekä kontrastin että fontin suuruuden osalta.

Asekaapeille saattaa olla kysyntää mikäli sisäministeriön ehdotus etenee eduskuntaan saakka.

 

Jos ehdotus aselain lisäykseksi menee läpi eduskunnassa, alkaa turvakaappien menekkibuumi.