Vuoden 2011 aselaki ei ole saanut aseväeltä kehuja. Sen sanomaa yritetään tarkentaa ohjeistuksella.

Suomessa on ollut aselaki vuodesta 1933. Kuva: Jouko Savonen

Suomen ensimmäinen aselaki annettiin 27.1.1933 ja pian perään täsmentävä ensimmäinen ampuma-aseasetus. Muistini varaisesti vanhaan aselakiin oli kirjoitettu aseluvan myöntämisestä seuraavaa: ”Lupa ampuma-aseen hallussapitoon voidaan myöntää vain tunnetusti luotettavalle ja hyvämaineiselle henkilölle, joka esittää hyväksyttävän syyn ampuma-aseen hankintaan ja jonka ei ole syytä epäillä käyttävän ampuma-asetta väärin.” Tähdennän, että tämä sitaatti on ulkomuistista vetäisty eikä sanatarkka. Vanha periaate oli kuitenkin käypäinen ja toimiva vuodesta 1933 nykypäivään.

Ennen vanhaan lähes jokaisessa pitäjässä (kunnassa) oli oma vallesmanni. Hän tunsi pappenheimilaisensa paremmin kuin se on nykyisin mahdollista. Kenelle aseluvan passasi kirjoittaa ja kenelle ei. Metsästys oli 1950-luvulle asti kotitarvemetsästystä, joten aseen hallussapidolle oli sosiaalinen oikeutus.

Vuonna 1933 Suomessa oli 601 kuntaa. 1962 kuntia oli 548 ja 1998 452. Vuonna 2011 kuntia oli 336. Nämä esimerkkivuodet on valittu aselakiuudistusten vuosien mukaisesti. Kuntien määrä on vähentynyt, mutta dramaattisempi muutos on tapahtunut poliisilaitosten määrässä.

V. 1996 noin 230 nimimiespiiriä yhdistettiin 90 poliisilaitokseksi. Vuonna 2009 tehtiin jälleen uudistus, jonka seurauksena poliisilaitosten määrä väheni 24:ään. Nyt puhutaan että poliisilaitosten määrä pitäisi supistaa yhteentoista. Seurauksena on ollut lupapäätöksien keskittyminen. Lupapäätöksen tekijällä ei ole enää henkilökohtaista kontaktia tai tuntemusta hakijaan. Päätös tehdään ”etäohjauksella”, paperitietojen perusteella.

 

Aselupakäytännön yhtenäistämisohjeita

Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien jälkimainingeissa lupaviranomainen harjoitti ymmärrettävästi ylivarovaisuutta. Tyytymättömyyttä aselupapäätöksiin esiintyi. Tämän seurauksena annettiin ohje, jolla pyrittiin yhdenmukaistamaan aselupakäytäntöä. Olen kirjoittanut yhtenäistämisohjeista v. 2010. Blogi löytyy tästä.

Suomalainen lakien hierarkiajärjestys.

Ensimmäisen yhtenäistämisohjeen voimassaoloajaksi merkittiin 19.10.2007 – 18.10.2012. Toinen ohje, jota olen kutsunut yhtenäistämisohjeen yhtenäistämisohjeeksi, annettiin 4.6.2010 ja se on edelleen voimassa. Asiakirjan nimi on virallisesti Ampuma-aseen hallussapitolupien antaminen ja peruuttaminen. Voit lukea sen tästä.

Tähän toiseenkaan ohjeeseen ei oltu varauksettomasti tyytyväisiä. Lisäksi vuoden 2011 aselain myötä syntyi uusia tulkintoja eritoten pistoolien ja ”muu ase”-kategorian osalta. Näiden pohjalta Poliisihallitus laati kolmannen setin ohjeita.

Tämän 10.9.2012 päivätyn ohjeen luonnos lähetettiin lausuntokierrokselle 24:lle poliisilaitokselle ja 19:lle asealan intressiryhmälle. Voit lukea 50-sivuisen ohjeen luonnoksen tästä.

29 toimijaa antoi mielipiteensä. Voit lukea vastauksia Aselaki.Infosta tästä linkistä. Siinä riittää lukemista koko illaksi. Useat vastaajat löysivät ohjeluonnoksesta huomautettavaa. Poliisilaitosten vastauksista kuultaa, että toisissa tunnetaan aselupien käytännön ongelmat paremmin kuin toisissa. Jossain poliisilaitoksessa tartuttiin mieluummin lainsäädännön lillukanvarsiin kuin itse asiaan. Ohjeluonnos poiki myös kirjallisen kysymyksen eduskunnassa (lue tästä).

Viranomaisen tarkoitus on kannatettava ja kunnioitettava, mutta lopputulos sisältää kummallisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia ja epäoleellisia kohtia. Muutamia poimintoja lausunnoista:

Suomen Metsästäjäliitto: ”… luonnos pitää sisällään monia positiivisia asioita, mutta sisältää myös … paljon virheellisyyksiä ja liian pitkälle vietyjä yleistyksiä. Luonnos vaatii huomattavasti muutoksia palvellakseen tarkoitustaan.”

Asekauppiaiden liitto: ”… uusi yhtenäistämisohje ei voi olla tarpeellinen, koska uusi aselaki on tullut voimaan vain reilu vuosi sitten (13.6.11). Luonnoksen mukainen ohje ylittää käytössä olevan lain monelta osin ja siksi katsomme että ohje on joiltakin osilta jopa laiton. Uusi lakihan laadittiin juuri siksi, ettei mitään ohjetta tarvita.”

Asealan Elinkeinonharjoittajat ry: ”… esittää, että aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje kumotaan, eikä vastaavaa ohjetta enää aseteta tilalle.”

Jopa sisäasiainministeriön poliisiosasto kritisoi periaatteessa omaa tuotettaan: ”Rakenne voisi olla yksinkertaisempi ja selkeämpi. Ohjeen kohderyhmänä on toimistohenkilöstö ja poliisimiehet/ päällystö, eivät juristit, jolloin kaivataan selkeitä työkaluja arjen soveltamistilanteisiin.”

Kun vastaanotto oli näin jäätävä, niin on mahdollista ettei tätä ohjetta oteta lainkaan käyttöön. Se joko haudataan kokonaan tai siihen tehdään huomattavia muutoksia.

 

Lapuan menestystä

P.S. Puhutaanko vaihteeksi suomalaisesta menestyksestä? Onhan tässä jo itketty kaljalasiin, miten urheilussa tulee turpiin. Tshekin Nove Meston ampumahiihdon MM-kilpailuista tuli kunniaa suomalaisille patruunoille. Lapua-merkkisillä kaks’kakkosilla ammuttiin 32 jaossa olleista 33 mitalista! Lapua on suomalainen brändi, olkoonpa että tehdas sijaitsee Saksassa.

Lapuan Polar Biathlon on kylmien olosuhteiden erikoispatruuna. Kuva: Lapua