Antti Sukuvaara on lopen leipääntynyt käännöstermiin ”käsiase”. Hän sanoo että oikea termi on pistooli.

Antti Sukuvaaran mielestä pistooli on erään asetyypin yleisnimi.

Antti jatkaa vielä, että revolveritkin ovat pistooleita. Hän kertoo, että Samuel Colt haki v. 1836 patentin aseelle ”revolving-breech pistol”.

Käsiase on sanomalehdistön suosima ja jopa demonisoima termi aseesta, joka on suunniteltu ammuttavaksi yhdellä kädellä. Sitä on sanottu suoraksi ja hieman epäonnistuneeksi käännöstermiksi englannista (handgun) ja saksasta (Faustfeuerwaffen). Kun etsitään Wikipedian englanninkielisestä laitoksesta ”Handgun” ja vaihdetaan kieleksi suomi, niin tulokseksi tulee pistooli.

Antti Sukuvaara on asealan ammattilainen. Hän on Asealan Elinkeinonharjoittajat ry:n puheenjohtaja. Mielestäni Antti puhuu asiaa. Siksi ryhdyn itsekin vastedes käyttämään nimikettä pistooli. Soppaan lentää kuitenkin kärpänen lakitekstin muodossa. Ampuma-aselain 6 § määrittelee asetyypit. Sieltä löytyy pistooli, pienoispistooli, revolveri ja pienoisrevolveri.

 

Mitä tarkoittaa pienois-?

Ymmärtääkseni käsite ”pienois-” putkahti kansan tietoisuuteen Suomen tasavallan ensimmäisen aselain myötä v. 1933. Uskoakseni sekin oli käännöstermi silloin tärkeästä saksan kielestä, ”Kleinkaliber” eli pieni kaliiperi.

Pienois-määritelmä on jatkunut vuodesta vuoteen ja laista toiseen. Käsite sinnittelee edelleen 13.6.2011 voimaan astuneessa aselain tarkennuksessa. Määritelmä löytyy lomakkeesta Ase 1, jolla haetaan aseen hankkimislupaa, rinnakkaislupaa ja määräaikaisen aseluvan uusimista. Käsitteen ymmärtäminen on tärkeää.

Pienoiskiväärillä, pienoispistoolilla ja pienoisrevolverilla tarkoitetaan asetta, jossa ”käytetään reunasytytteistä 22 kaliiperista patruunaa”. Tällaisia ovat 22 LR (Long Rifle), 22 Short sekä vanhemmat 22 Long, 22 CB, 22 BB (”penniläiset”) ja muutama vieläkin antiikkisempi. Samoin ”magnum-piekkari” 22 WMR (Winchester Magnum Rimfire) ja sen edeltäjä 22 WRF (Winchester Rim Fire) ovat ”pienois-”.

22 Hornet, 22 Remington Jet ja 22 Spitfire ovat keskisytytteisiä patruunoita joten ne eivät ole ”pienois-”. Samoin 17 Mach 2, 17 HMR ja 5 mm Remington Rimfire eivät ole ”pienois-”, koska niiden kaliiperi ei ole 22. Vaikka ne ovat pienempiä kuin ”pienois-”! Nämä aseet ovat ”pelkkiä” kivääreitä ja pistooleita.

Mielestäni käsitteestä ”pienois” voitaisiin luopua. En myöskään näe ensimmäistäkään syytä, miksi aselain tai lupaviranomaisen kannalta pistoolit ja revolverit on luokiteltu erikseen. Käsitteiden on kuitenkin oltava selvillä nykyistä aselupahakemusta täytettäessä.

Oman uskomukseni mukaan ”pienois” on ajalta, jolloin 22-patruunat miellettiin pienitehoisiksi ja suhteessa vaarattomammiksi. Lähihistoriasta tiedämme kuitenkin, että 22 LR on taatusti hengenvaarallinen patruuna. Kaikenkaliiperiset aseet väärinkäytettynä ovat vaarallisia.

 

Miksi höpötetään ”järeästä”?

Koen suunnatonta ärtymystä joka kerran kun sanomalehtien toimittajat kaivavat sanavarastostaan esiin termin ”järeä”. Mihin sillä pyritään? Shokeeraamaan lukijaa? Ehkä se myy lehtiä paremmin. Eritoten iltapäivälehtiä, joiden on pakko tienata leipänsä lööpeillä. Niiden levikki kun on joka aamu 0.

Kun on ruvettu änkyröimään, niin antaa palaa kunnolla. Poliisin asesivut ovat sovinistiset! Nehän on suunnattu vain miehille. Ampuma-aselupien yleissivulla sanotaan, että ”aseen hankkimislupaa haettaessa on oltava mukana:
• passi tai henkilökortti (ajokortti ei ole henkilöllisyyttä osoittava asiakirja),
• hakemuksen perustelemiseen tarvittavat asiakirjat,
• sotilaspassi, siviilipalvelustodistus, kutsuntatodistus tai todistus palvelusta vapauttamisesta.”

Tuo ajokortin kelpaamattomuus on syytä jokaisen muistaa, mutta entä sotilaspassi? Mistä naiset kehittävät sotilaspassin? Entäs 60 vee täyttäneet, jotka ovat asevelvollisuuslain ulkopuolella? Toki mekin otamme tarvittaessa pertaanin tai graftonin vielä olalle (vaikka aseeseen ei enää löydy patruunoita, vertaa ”Ruutiukot”) ja rupeamme vahtimaan rautatiesiltoja, mutta kuinka moni yli 60-vuotias tietää missä hänen sotilaspassinsa on?

Vakavammin puhuen: Kun uudet aseluvat ovat nykyään usein määräaikaisia, niitä joudutaan käymään uudistamassa. Sen on tapahduttava henkilökohtaisesti. Poliisilaitoksia vähennetään jatkuvasti ja aselupia käsitellään yhä harvemmalla poliisilaitoksella. Esimerkiksi helsinkiläiset joutuvat menemään naapurikuntiin, sillä Helsingissä ei ole enää lainkaan ”asetiskiä”!

Ja muistanette, että poliisilaitokset vaativat nykyään ajanvarauksen ennen kuin pääsee edes jättämään asehakemuksia. Ajanvaraus tehdään netissä. Kannattaa tutkia aseasioita käsittelevien poliisilaitosten luettelo ennen kuin laittaa männät polkemaan – näillä nykyisillä polttoaineen hinnoilla.

 

Historiankirjan mielestä Paterson Coltit ovat pistooleita.

Ensimmäinen revolveri syntyi Samuel Coltin pajassa Paterson, New Jerseyssä, v. 1836. Historioitsijan mielestä ne olivat pistooleita.