Sisäministeri Päivi Räsäselle (kd) luovutettiin 19.1.2012 aseturvallisuustyöryhmän lähes 4 kuukautta työstämä lausuma. Esittelijä oli poliisijohtaja Pentti Saira.

Sisäministeri Päivi Räsänen vastaanottaa mietinnön  poliisijohtaja Pentti Sairalta. Kuva: Pekka Suuronen

Raportin aloitussanat lausuttiin eduskunnan pikkuparlamentissa 27.9.2011. Tässä symposiumissa 13:n järjestön edustajat pitivät puheenvuoron. Tulosten yhteenvedon kirjallisen raportin voi tilata sisäasiainministeriöstä tästä hintaan 20 euroa + toimitusmaksu. Verkkoversiota (PDF) voi katsoa netissä ilmaiseksi. Annan seuraavassa Erän lukijoille ”kevytversion”.

Haarukkapaloja raportista

• Aseturvallisuus kokonaisuutena on Suomessa hyvällä ja vakaalla tasolla
• Joukkomurhien uhkat on huomioitava aseturvallisuutta parannettaessa, mutta tässä koko yhteiskunnan myötävaikutus on tarpeen
• Kesäkuussa 2011 voimaan tulleen ampuma-aselain muutosten vaikutuksista ei voida vielä tehdä johtopäätöksiä
• Aserekisteri tullaan korvaamaan asejärjestelmällä, joka suunnitellaan otettavaksi käyttöön kesäkuussa 2012
• Asejärjestelmä kattaa aseen elinkaaren valmistamisesta / maahantuonnista sen hävittämiseen / deaktivointiin
• Aseen omistajan ”rötöstiedot” tulevat automaatioksi asejärjestelmään
• Aserekisterin oikeellisuuden aktiivisesta todentamisesta (”perkaamisesta”) on toistaiseksi luovuttu
• Uudelleenrekisteröintiä vastaavaan tulokseen voitaisiin päästä vapaaehtoisilla lunastuksilla ja säilytyssääntöjen tiukentamisella
• Luvanhaltijoiden tiedot tarkistetaan kokonaisuudessaan aselupa-asiointien yhteydessä
• Ampuma-aseiden alkuperän selvittämisen tulee olla säännönmukaista toimintaa
• Yksittäisten asemallien kieltäminen ei lisää turvallisuutta, vaan asiaa on pohdittava kokonaisuutena
• Asetyyppien tarkastelun asemesta tulisi mieluummin määritellä hyväksyttävät ampumaurheilulajit ennakollisesti
• Teholtaan ampuma-aseita vastaavien ilma- ja jousiaseiden lainsäädäntöä tulee kehittää
• Aselupakäytännön yhdenmukaistaminen ei ole toiminut toivotusti
• Poliisi tehostaa sisäistä koulutusta tämän parantamiseksi ja tehtävään on nimetty asiantuntija
• Asetarkastajille järjestetään aseteknillistä koulutusta
• Ampuma-aseiden säilytysvaatimuksia on tarkistettava
• Sidosryhmien kanssa tarkastellaan, voidaanko siirtymäajan jälkeen vaatia kaikkien ampuma-aseiden säilytystä turvakaapissa tai poliisin hyväksymässä säilytystilassa
• Ampuma-aseiden säilytys ampumaradoilla ei ole mahdollista
• Ampumaratalainsäädäntö on lähes 100 vuoden ikäistä (”tsaarin aikaista”) ja sitä on uudistettava
• Poliisin myöntämien aselupien määrä on vähentynyt vuodesta 2007 vuoteen 2011 lähes 20.000 kappaleella (-22,5 %)
• Ampuma-aselupien ja hyväksyntöjen suoritusmaksujen osalta tehdään kokonaisarviointi vuonna 2012
• Henkirikollisuuden ongelmaryhmä Suomessa on suhteellisen selkeä ja suppea
• Yleisimmin henkirikos tehdään hetken mielijohteesta, satunnaisella käteen osuneella teräaseella joko uhrin tai tekijän asunnossa ryypiskeltäessä
• Teräaseista yleisin on keittiöveitsi
• Pelkän asekontrollin keinoin voidaan vaikuttaa varsin vähän henkirikollisuuden kokonaistasoon
• Neljä henkirikosta on erottunut omaksi ryhmäkseen: Vantaan Myyrmanni, Jokela, Kauhajoki ja Espoon Sello (yhteensä 29 uhria)
• Tämänkaltaisten rikosten täydellinen ennalta ehkäisy on mahdotonta

Poliisijohtaja Saira ilmoitti, että nykyinen ampuma-aselautakunta ei ole toiminut kunnolla. 2 kk sisällä asetetaan laajapohjaisempi sisäasiainministeriövetoinen neuvottelukunta, joka selvittää ampuma-aseasioita kokonaisuutena. Neuvottelukunnan mietinnön odotetaan olevan valmis syksyllä 2013.

Vastauspuheessaan ministeri Päivi Räsänen vakuutti ottavansa työryhmän raportin vastaan vakavalla mielellä. Hän yhtyy sen näkemyksiin, mutta haluaa ottaa aikalisän ja perehtyä siihen tarkemmin. Hänen mielestään kaksi suurinta nyky-yhteiskunnassa esiintyvää sisäisen turvallisuuden ongelmaa – myös aseisiin liittyvää – ovat syrjäytyminen ja alkoholi. Nämä yhdistettynä muodostavat vakavan ongelman. Syrjäytymisen ehkäisyssä ei lakien kiristäminen auta. Räsänen kiitteli järjestäytynyttä ampumaurheilua ja uskoi aktiivisten harrastajien pitävän huolta toisistaan.

Äänestämään!

Pressanvaalien ensimmäisen kierroksen tulokset ovat selvillä. Toisen kierroksen ennakkoäänestys on tätä kirjoittaessani käynnissä toista päivää. Se jatkuu tiistaihin 31.1.2012 saakka. Ennakkoäänestyspaikkoja Suomessa on 903 kpl ja niiden luettelon löydät tästä. Netissä on myös saitti ÄÄNESTYSPAIKAT.fi siltä varalta että sattuu olemaan vieraalla paikkakunnalla. Kirjoita kaupungin tai kunnan nimi ruutuun, niin saat sekä kartan että luettelon ennakkoäänestyspaikoista. Karttaneulaa klikkaamalla näet (vaihtelevat) aukioloajat ja myös ajo-ohjeet. Mukaan tarvitaan vain henkilöllisyystodistus, myös kuvallinen ajokortti käy.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 5.2.2012. Silloin voit äänestää vain oman vaalipiirisi siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty kotiin tulleeseen ilmoituskorttiin. Varsinainen äänestysaika on koko maassa kello 09h00 – 20h00.

On sanottu, että äänestäminen on kansalaisvelvollisuus. Protestoijat sanovat, että demokratiaan kuuluu myös oikeus olla äänestämättä. Siteeraan tässä Timo Soinia, joka vaalitappionsa jälkeen sanoi: ”Kansa on puhunut – pulinat pois!” Itse lisäisin siihen, että äänestämättä jättäneet ovat menettäneet pulinaoikeutensakin!

Oman harrastelijaoraakkelini mukaan vaalien toisesta kierroksesta tulee jännäri. En itse usko läpihuutojuttuun enkä yhden ehdokkaan murskavoittoon. Siispä äänestämään!

 

Tällaista leimaa hakemaan!