Aseen hankkimisluvan hakijoille määrättiin uuden aselain myötä soveltuvuustesti. Määräys on ollut voimassa 13.6.2011 lähtien.

Tietokone ei ole kaikille helppo juttu.

Käytännössä soveltuvuustesti on ollut käytössä heinä-elokuusta lähtien, sillä poliisilaitoksilla kesti jonkin aikaa hankkia tarkoitukseen sopivat tietokoneet, ohjelmat, tilat ja opastajat. Aseluvan hakija joutuu suorittamaan tämän testin muutamin poikkeuksin. Eräs tällainen on enintään kolme vuotta sitten suoritettu Puolustusvoimien vastaava testi (P-testi eli ”palikkakoe”). Tai sitten…

 

Vaihtoehtoisesti lääkärintodistus

Jos hakija ei voi, osaa tai halua suorittaa soveltuvuustestiä, se voidaan korvata lääkärintodistuksella. Syitä voivat olla esim. kielen puutteellinen ymmärtäminen tai tottumattomuus tietokoneen käyttöön. QWERTY on toki tuttu monille vaan ei kaikille. Voi olla, että Karhu-Alpilla Savukosken Värriöllä tai Jänkhä-Joonalla Utsjoen Gáregasnjárgalla on mennyt aika muuhun kuin informaatiotekniikan käyttöliittymien opetteluun.

Poliisihallituksen lupahallintoyksikkö on antanut 4.6.2010 ohjeen PohaDno 2010/2093 ”Ampuma-aseen hallussapitolupien antaminen ja peruuttaminen”. Se on yhä voimassa. Koko asiakirjan voit lukea tästä. Sen sivulla 3 on kohta ”Lääkärintodistuksen esittäminen”. Ensimmäisessä kappaleessa kerrotaan, että ”harkittaessa ensimmäisen luvan antamista pistooliin, pienoispistooliin, revolveriin tai pienoisrevolveriin on lupaviranomaisen aina pyydettävä luvanhakijaa esittämään tätä itseään koskeva lääkärinlausunto.” (Lihavointi on minun.) Tämä koskee siis ”käsiaseita”. Tämä ohje on edelleen voimassa, mutta sitä ollaan uusimassa mahdollisimman nopeasti, kerrotaan Poliisihallituksen asehallinto-osastolta. Sillä välin, ohjetta on lievennetty siten, että poliisilaitoksen harkinnan mukaan lääkärintodistus voidaan korvata soveltuvuustestillä myös yhdenkäden aseissa.

Lääkärintodistuksen saamisen vaikeus tai helppous riippuu paikkakunnasta. Esimerkiksi Espoossa julkinen terveydenhoito on sanoutunut irti tästä. Lainaus kotisivuilta: ”Harrastuksiin liittyvät todistukset ohjataan yksityisille lääkäriasemille.” Aselupaa varten ei lääkäriaikaa anneta. ”Sairaat on hoidettava ensin” on argumentti, johon on paha esittää vastaväitteitä.

Toisenlaisiakin kuntia on. Esimerkiksi Perusturvakuntayhtymä Karviaisella (Karkkila, Nummi-Pusula, Vihti) on hinnastossaan rivi todistukselle ampuma-aselupaa varten ja kohtuullinen hintakin: 33,80 euroa.

Jos todistus täytyy hakea yksityiseltä sektorilta, niin mistä lääkäri? En osaa antaa parempaa neuvoa kuin keltaiset sivut tai internet. Täytyy löytyä lääkäri, joka kirjoittaa 10 minuutin näkemisellä tuntemattomasta henkilöstä todistuksen, että ”tämä henkilö on täysipäinen eikä ole vaaraksi itselleen eikä muille”. (Tämä ei ole todistuksen sanamuoto, vaan oma yhteenvetoni.) Ennen soveltuvuustestien aikaa juniorini haki ja löysi lääkärin, sai todistuksen ja tuli ulos 100 euroa köyhempänä.

Lääkärintodistus aselupaa varten ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

 

Soveltuvuustesti ei maksa ekstraa

ainakaan tällä kirjoittamalla. Se on edullisempi vaihtoehto ja todennäköisesti nopeampikin. Tämä vaaditaan pääsääntöisesti kaikilta hakijoilta, myös ”pitkille aseille” (kiväärit, haulikot, pienoiskiväärit jne.) ja myös sellaisilta hakijoilta, joilla on ennestään aselupa tai -lupia. Muutamia poikkeuksia on. Kaikkein helpoimmalla pääsee, kun kysyy omalta poliisilaitokselta omaa tilannetta omalle suunnitellulle aseelle.

Soveltuvuustestiä varten on tehtävä ajanvaraus, eli suoraan kadulta ei poliisiasemalle voi saapastella testiä suorittamaan. Soveltuvuustesti on hankkimislupahakemuksen käsittelyn edellytys ja ensimmäinen vaihe. Aseluvan hinta 72 euroa maksetaan jo tässä yhteydessä. Lähin suorituspaikka selviää kysymällä poliisilaitokselta. Asehallinnosta ei osattu suoralta kädeltä kertoa suorituspaikkojen määrää.

Testissä on noin 270 kysymystä, joihin vastataan tietokoneen näppäimistöllä tai hiirellä ”kyllä” tai ”ei”. Testikysymykset eivät ole julkisia. Ideana on, että testattava vastaa spontaanisti ja vaistonvaraisesti. Ohjeaika testin suorittamiselle on yksi tunti, mutta mitään säädettyä maksimiaikaa ei ole. Soveltuvuustestistä ei ole vielä näkynyt luvattua asetusta, jolla testi saataisiin selkeytettyä ja yhdenmukaistettua. Kerrotaan, että sellainen on työn alla. Myös luonnos uusitusta Ampuma-aseasetuksesta on jo näkyvillä netissä, mutta Valtioneuvosto ei ole saanut sitä valmiiksi. Tällä kirjoittamalla vuoden 1998 Ampuma-aseasetus on edelleen voimassa.

 

Paraneeko maailma soveltuvuustestin jälkeen?

Veronmaksajilla on oikeus kysyä tätä. Takuuvarmasti soveltuvuustestin käyttöönotto on maksanut oikeata rahaa, sekä rautatavarassa että ihmisresursseissa. Mikä on panos-tuotos-analyysin loppusaldo?

Ns. hyvät pojat joutuvat näkemään enemmän vaivaa ja pulittamaan enemmän rahaa aselupansa eteen. Ns. pahat pojat eivät luvista piittaa, sillä he hankkivat aseensa – kuten ennenkin – niiltä legendaarisilta tuntemattomilta miehiltä, joita Suomessa näyttää olevan paljon. Nyt käyttöön otettu seula lienee ajateltu välimaastolle, sillä sekä Jokelan että Kauhajoen (myös Oslon) teot tehtiin luvallisilla aseilla.

Perusajatus on kaunis, mutta ihmismieli on komplisoidumpi kuin nyt toteutettu poliittinen ratkaisumalli. Vaikka Norjan tragedia oli moninkertainen Suomen tapauksiin verrattuna, ei siellä ole syntynyt mitään asevastaista hysteriaa. Norjassa on alusta lähtien pyritty teon alkulähteille eli tekijän pääkoppaan.

Sairas mieli kusettaa halutessaan tietokoneita 6-0.