Uudet tuulet puhaltavat. Osan puhureista aiheuttaa uusi aselaki 124/2011, joka astuu voimaan 13.6.2011. Osa tulee siihen liitetyistä ja liitettävistä käytännöistä.

Uudet aselait tulevat koskettamaan myös metsästäjiä ja rata-ampujia. Kuva: Jouko Savonen

Osa tulee uudesta ampuma-aseasetuksesta, jollainen on ollut vuodesta 1933 lähtien aselain kylkiäisenä. Asetuksella täsmennetään lakia. Uudesta ampuma-aseasetuksesta on julkistettu luonnos.

Osa tulee aselain II- vaiheesta, joka ei ole vielä edes julkisessa luonnosvaiheessa. Muutenkin II- vaihe on tilassa, jota eräs Aselaki-Infon jäsen kutsuu ”koomaksi”. On mielenkiintoista nähdä, miten eduskunnan hallintovaliokunta käsittelee II- vaihetta. Tämän puheenjohtajaksi on nimitetty Jussi Halla-Aho (persu, Helsingin vaalipiiri), joka on itse aseharrastaja.

Näiden lisäksi Poliisihallitus voi antaa käytännön ohjeistusta, joka ei tarvitse lain tai asetuksen vaatimaa raskasta koneistoa. Ohjeet voivat täsmentää esimerkiksi tulkinnanvaraista termiä ”tarpeettoman tulivoimainen”.

Jotain tulevaa voidaan sanoa faktaksi (F), jotain taas sivistyneeksi arvaukseksi (SA). Seuraavassa satunnaisia ajatuksia tulevasta.

Hallussapitolupa myönnetään uuden lain mukaan 13.6.2011 jälkeen. (F). Jos hankkimislupa on saatu vanhan lain aikana ja varsinainen aseen hankinta on viivästynyt yli 13.6.2011 päivämäärän, vaikkapa aseen saatavuuden viivästymisen vuoksi, ongelmia saattaa tulla esim. nuorelle hakijalle. Yhdenkäden aseen luvan ikäraja nousee uuden lain myötä 18 vuodesta 20 vuoteen. Hankkimislupa on myönnetty 18- vuotiaalle, mutta hallussapitolupaa ei annetakaan kuin 20- vuotiaalle. (F).

Yhdenkäden aseiden lupamenettelyä vaikeutetaan. Yhdenkäden aseiden populaatio oli v. 2010 alussa hieman vajaa 250 000. Tätä halutaan pienentää. (F). Poliisiylijohtaja Mikko Paateron sanoin: ”Käsiaseiden saatavuutta tullaan merkittävästi rajoittamaan. Uuden aselain vaikutus tulee olemaan sellainen, että yhdenkäden aseen hankintalupia tullaan myöntämään vähemmän ja olemassa olevia hallussapitolupia tullaan peruuttamaan herkemmin.” (F). Mikään ei kuitenkaan tällä kirjoittamalla viittaa sellaiseen, että olemassa olevia lupia ruvettaisiin aktiivisesti perkaamaan. (SA).

Aseluvat määräaikaisiksi. Kaikki uudet aseiden hallussapitoluvat tullaan myöntämään määräaikaisina. (F). Aikajänne saattaa olla 3 vuotta yhdenkäden aseille ja 5 vuotta metsästysaseille. (SA). Aseluvan ensimmäinen uusiminen maksaa tällä erää 24 euroa. Jatkolupa tullee olemaan ”toistaiseksi”, mutta harrastus on osoitettava viiden vuoden välein. Nämä uusimiset tulevat olemaan ilmaisia, eli uutta aselupakorttia ei kirjoiteta. (SA).

Todistus metsästysharrastuksesta. Metsästäjän on annettava harrastuksestaan ”luotettava selvitys”. Tällainen voi olla esim. riistanhoitoyhdistysten antama. Todistukselle on määritelty 25 euron hinta 13.6.2011 lähtien (F). Loukkupyytäjälle rhy:n todistus on pakollinen, jos haetaan yhdenkäden aselupaa tätä varten. Metsästyspöytäkirjan pitäminen ei ole pakollista, mutta se voi olla helppo tapa todentaa harrastus.

Todistus ampumaharrastuksesta. Aseen omistajan tulee osoittaa harrasteensa ”luotettavalla selvityksellä” sekä ensi lupaa haettaessa että lupaa uusittaessa. (F). Ensimmäistä yhdenkäden aseen lupaa hakevien osalta tästä tulee ongelma. Takana on oltava kahden vuoden todistettu aktiivinen ampumaharrastus pistoolilla tai revolverilla. (F). Ilmapistoolilla suoritettu ampumaharrastus on hyväksyttävää. (F). Suoritetusta aseellisesta varusmiespalveluksesta lasketaan harrastusajaksi puolet. (F).

Ampumapöytäkirjan pitäminen ei ole pakollista, mutta sekin voi olla hyvä idea harrastuksen tosittamisen kannalta. Kertoi eräs aselupia käsittelevä viranomainen: ”Minä pidän paljon luotettavampana todisteena koirankorvaista sinikantista ruutuvihkoa missä on rasvaisia sormenjälkiä kuin puhtaanvalkoista Excel-taulukkoa, jonka nörtti tekee viidessä minuutissa.”

Lakiteksti harrastuksen jatkumisen osoittamisesta löytyy uuden lain pykälästä 53a.

Ampuma-asekouluttajat. Nämä liittyvät yhdenkäden aseisiin. Laissa on määritelty, että poliisi kouluttaa ampuma-asekouluttajia, jotka sitten välittävät oppeja edelleen ampumaseuroissa uusille ampujille. Ampuma-asekouluttaja antaa todistuksen kahden vuoden harrastamisesta. Tällä kirjoittamalla en tiedä, että missään olisi koulutettu näitä kouluttajia, eikä tietääkseni ensimmäistäkään ole valmiina. (SA). Kun aseluvan myöntämisessä edellytetään tällaisen kouluttajan lausuntoa, tulee tästä selvästi pullonkaula (SA), jolla tehokkaasti jarrutetaan yhdenkäden aseiden lupien myöntämistä.

Soveltuvuustesti. Samantyyppisellä testillä on testattu varusmiehiä ja -naisia jo muutaman vuoden. Aseluvan hakijalle esitetään 300 kysymystä, jossa kussakin on kaksi vaihtoehtoa. Testin suorittaminen kestää noin 30 minuuttia. Mm. tätä käsiteltiin MTV 3:n ohjelmassa 45 minuuttia 11.3.2011. Sen voi katsoa tästä. Ohjelmassa poliisiylijohtaja Mikko Paatero totesi mm. ”…saadaanko tällä testillä haluttu tarkoitus eli paljastaako se väkivaltaisen käyttäytymisen mallia, jää nähtäväksi.” Suomen Lääkäriliiton edustaja Mikko Nenonen oli skeptisempi: ”…vaikka testi olisi edes kohtalaisen hyvä, voidaan odottaa jokaista oikeaa diagnoosia kohden 1100 väärää hälytystä…” Myös Mikko Paatero myönsi samassa ohjelmassa, että soveltuvuustesti ei ole viisasten kivi, joka ratkaisisi kaikki ongelmat.

Alkuun ongelmaksi muodostunee se, ettei poliisilaitoksilla ole testin suorittamiseen laitteita tai tiloja. (SA). Kun testin suorittamiseen menee tuo puoli tuntia, se lisää lupahallinnon ruuhkia huomattavasti. (SA). Kun poliisi joutuu hankkimaan tietokoneita testiä varten, on mahdollista ja jopa todennäköistä, että nämä kustannukset siirretään aseluvan hintaan. (SA).

Soveltuvuustesti on voimassa kolme vuotta. Äskettäin varusmiespalveluksen suorittaneet voivat viitata intissä tehtyyn testiin.

Lääkärintodistus ensimmäistä yhdenkäden aselupaa hakevalle. Tällainen todistusvelvollisuus jäi lakiin vastustuksesta huolimatta. (F). Myös lääkärit olivat jyrkästi tällaista vastaan. Käytännössä terveyskeskuksesta ei tällaista todistusta saane (SA), sillä ne vetoavat työvoimapulaan. ”Sairaat ihmiset pitää hoitaa ensin.” Lääkärintodistukset jäänevät yksityisten lääkäriasemien bisnekseksi. (SA). Hinta liikkunee sadan euron tietämissä.

Hakijan haastattelu. Poliisin haastatteluohjeet lienevät tällä erää sekavassa tilassa. Uuden aselain mukaan haastattelu voidaan lupaviranomaisen harkinnan mukaan tehdä kaikkien aselupien hakijoille, myös sellaisille, joilla on ennestään aselupia samaan kategoriaankin. (F). Haastatteluohjeita täsmennettäneen asetuksella tai POHA:n ohjeistuksella. (SA). Käytännössä haastattelu tehdään kaikille yhdenkäden aselupaa hakeville.

Ruuhkat lupatiskeillä tulevat kasvamaan. Jatkossa aselupahakemus tullaan tekemään palvelutiskillä suoraan tietokoneelle. Paperihakemukset jäävät historiaan. Kaikki tarvittavat todistukset on oltava mukana jo lupaa haettaessa ja ne käydään läpi tiskillä. Kun käsittely siirtyy kirjoituspöydän takaa palvelutiskille ajokorttien ja passien tavoin, lisää se ruuhkaisten poliisilaitosten jonotusaikoja entisestään. Ampuma-aselupia on tähän asti haettu tahtiin 70 000 lupaa vuodessa.

Tässä on käsitelty vain osaa muutoksista, mitä on jo tullut tai on tulossa. Paluuta wanhoihin hywiin aikoihin ei ole. Ote poliisin omilta sivuilta: ”Ampuma-aseen hankkimiseen tarvittavan luvan eli ns. ostoluvan saaminen on jossain määrin vaikeutunut. Kysyjät ja asian ihmettelijät ovat oikeassa siinä suhteessa, että luvan myöntämiseen kuluu nykyään aikaisempaa enemmän aikaa ja luvan saamiskynnys on noussut.”

§  §  §  §  §