”Vain toimiva aselaki luo turvallisuutta.” Näin alkaa 26.8. kello 11:00 julkaisuvapaaksi liputettu tiedote, jossa 19 asealan toimijaa kertoo mielipiteensä hallituksen esityksestä (HE 106/2009) ampuma-aselain muuttamiseksi. Tiedotteen teksti kokonaisuudessaan on seuraavassa:

 
Pitääkö ilmakiväärin omistamiseksi olla määräaikainen lupa, kuulua ampumaseuraan ja sallia kotietsinnät? Järjestöt vaativat esityksen uudelleenvalmistelua.

Turvallinen ja monipuolinen ampumaharrastus on osa suomalaista vapaa-ajan kulttuuria samalla tavoin kuin veneily, mökkeily ja retkeily. Ampumaharrastukseen kuuluu myös erittäin suosittuja kilpaurheilulajeja, joissa Suomeen on saatu kansainvälistä menestystä. Ampumatoimintaa harrastaa noin 670 000 tavallista suomalaista. Kun mukaan lasketaan ilma-aseet, on harrastajia yli miljoona.

Viranomaisten ohella ampumaharrastuksen asiantuntijajärjestöt työskentelevät voimakkaasti etsien keinoja aseturvallisuuden lisäämiseksi. Järjestöt haluavat, että vastuullinen, turvallinen ja monipuolinen harrastus säilyy elävänä osana suomalaista kulttuuria myös tulevaisuudessa. Tähän tähtää niin vapaaehtoinen kansalaistoiminta seuroissa, kuin rakentava ja luottamuksellinen yhteistyö viranomaisten kanssa. Edellytyksenä on toimiva ampuma-aselaki, joka mahdollistaa sekä nuorten että varttuneempien harrastajien turvallisen ja vastuuntuntoisen ampumaharrastuksen ja -urheilun.

Hallituksen esitys ampuma-aselain muuttamiseksi (HE 106/2009) ei tue edellä mainittuja tavoitteita. Erittäin lyhyellä aikataululla valmisteltu lakiesitys sisältää merkittäviä ongelmakohtia. Käsityksemme mukaan monet ehdotuksen kohdat rikkovat olennaisella tavalla suomalaisen demokratian peruspilareita: perustuslakia, yleistä laillisuusperiaatetta sekä oikeuskäsitystä.

Suomalaisten ja kansainvälisten kokemusten mukaan laillisiin harrastajiin kohdistuvilla ampuma-aselain muutoksilla ei ole pystytty vaikuttamaan rikollisuuteen. Lakiesityksen oleelliset muutosehdotukset ovat jo voimassa poliisiviranomaista sitovien ohjeiden muodossa, eikä niillä ole havaittu turvallisuutta parantavaa vaikutusta. Toimimattomien ohjeiden saattaminen lain tasolle ei paranna turvallisuutta.

Lakiesitysten ongelmakohdat vältetään kiinteällä yhteistyöllä ja kaikkien yhteistyötahojen kuulemisella, kuten tehtiin voimassaolevan ampuma-aselain kokonaisuudistuksen yhteydessä vuonna 1998. Nyt järjestöjen asiantuntemusta ei huomioitu. Vaihtoehtoisten ratkaisujen selvittämiseen ei ole annettu aikaa, vaikka viranomaisten toimesta on tuotu selkeästi esille, ettei ampuma-aselain kiristämisellä voida vaikuttaa koulusurmien tyyppisiin tragedioihin. Hallituksen esityksen vaikutusten arviointi on lisäksi tehty erittäin puutteellisesti.

Useat lakiesityksen kohdat on määritelty epämääräisesti. Lakiesityksen mukaan melkein mikä tahansa kodin putkenpätkä voisi olla aseen osa ja miljoona mökki-ilmakivääriä tulisivat luvanvaraisiksi. Muita merkittäviä ongelmia ovat muun muassa yksityisen omaisuuden ja yksityisyyden suojan murtaminen sekä yhdistykseen kuulumisen pakollisuus.

EU:n ampuma-asedirektiivin pienten teknisten muutosten saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä pitää ampuma-aselakia muuttaa vuoden 2010 aikana. Voimassa oleva ampuma-aselaki toteuttaa EU:n ampuma-asedirektiivin vaatimukset mallikelpoisesti, ja aseen omistus Suomessa on yksi tarkimmin säädeltyä koko EU:n alueella.

Hallituksen esitys ampuma-aselain muuttamiseksi (HE 106/2009) on tehty kiireellä ja sisältää merkittäviä lainsäädännöllisiä ongelmia. Allekirjoittaneet järjestöt vaativat, että esitetyistä ampuma-aselain muutosten vaikutuksista yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen tehdään kattava selvitys sekä selvitetään samalla vaihtoehtoiset ratkaisut ja hallituksen esitys valmistellaan näiden perusteella uudelleen.

 
 

Allekirjoittajina ovat aakkosjärjestyksessä seuraavat toimijat:

 • Asealan Elinkeinonharjoittajat – www.aselaki.info/AAE/
 • Asehistorian Liitto – www.asehistorianliitto.fi
 • Asekauppiaiden Liitto – www.asekauppiaat.fi
 • Aseseppien yhdistys – www.seula.net/asesepat
 • Classic Old Western Society – www.cows.fi
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistys – www.mpky.fi
 • Metsästäjäin Keskusjärjestö – www.riista.fi
 • NRA Kansallinen Kivääriyhdistys – www.nra.fi
 • Reserviläisurheiluliitto – www.resul.fi
 • Suomen Ampumahiihtoliitto – www.biathlon.fi
 • Suomen Ampumaurheiluliitto – www.ampumaurheiluliitto.fi
 • Suomen Asehistoriallinen Seura – www.suomenasehistoriallinenseura.fi
 • Suomen Ilma-Aseharrastajat – www.sihry.fi
 • Suomen Jousimetsästäjäin Liitto – www.jousimetsastys.fi
 • Suomen Metsästysyhdistys – smy.sporttisaitti.com
 • Suomen Metsästäjäliitto – www.metsastajaliitto.fi
 • Suomen Reserviupseeriliitto – www.rul.fi
 • Svenska Reservofficersklubb – www.hsrk.fi
 • Vantaan Reserviläiset – www.vantaanreservilaiset.fi
 

Tiedotteen takana on merkittäviä asealan intressiryhmiä. Hyvällä mielellä totean, että toimijat, joiden katsantokannat ovat poikenneet toisistaan, ovat nyt istuneet saman pöydän ääreen ja allekirjoittaneet yhteisen julkilausuman. Jos tiedotteen sisältö pitäisi kiteyttää kahteen lauseeseen, voisivat ne olla vaikkapa:

 • Ehdotus aselain muuttamiseksi on susi
 • Se pitää rakentaa kokonaan uusiksi

Hallituksen esitys HE 106/2009 on nähtävissä kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä. Se on aikamoinen lukupaketti, jonka täydellinen suorittaminen vaatii aikaa ja pinnaa. Loppupuolella esitystä on muutettaviksi ehdotetut lakipykälät. Kannattaa keskittyä näihin ja yrittää pohtia, minkälaisia muutoksia nämä toisivat tullessaan, jos hallituksen esitys esitetyssä muodossaan hyväksytään laiksi.

On olemassa suuri riski, että tämä hallituksen esitys menee läpi eduskunnassa sellaisenaan. Eduskunta on kumileimasin monessa asiassa. Kun eduskunta on äänestänyt lain voimaan, katsotaan että kansan tahto ja demokratia ovat toteutuneet. Yksittäinen kansanedustaja saattaa joutua äänestämään omaa vakaumustaan vastaan, koska puoluekuri on Suomessa hyvin tiukka.

Suomessa on 670 000 luvallisen aseen omistajaa. He ovat varmasti asemyönteisiä. Asevastaisiakin kansalaisia on. Jos oletetaan, että heitä olisi saman verran, 670 000, niin jäljelle jäisi 3 986 000 kansalaista, joiden mielipide olisi neutraali. He olisivat tärkeä vaa’ankielikohderyhmä, joihin pitäisi vaikuttaa. Toivottavasti yllä oleva asealan toimijoiden tiedote tulee eri medioiden kautta tämän neutraaliryhmän tietoon ja ottaa tuulta.

Nuo kansalaisnumerot ovat omia spekulaatioitani vailla tutkittua tietoa, pois lukien aseiden omistajien lukumäärä. Mutta ne perustuvat tuoreeseen mutuun. Olen tänä kesänä suorittanut maakuntamatkailua. Minulle on käynyt selväksi että kun valtatie 25 eli ”Kehä IV” rupeaa jäämään etelän puolelle, rupeavat asenteetkin muuttumaan. Mutta taakse on jäänyt samalla myös neljäsosa Suomen väestöstä.

Mietin, että tapahtuuko tämä toimijoiden kaapista ulos astuminen liian myöhään? Surullisenkuuluisa Erän keskustelupalstoillakin vatvottu addressikin (kirjoitushetkellä muuten 43 821 nimeä eli 6,5 % aseenomistajien määrästä) sörssittiin mielestäni kuninkaallisesti.

Suomen historia on osoittanut, että suitsien kiristäminen voi tapahtua nopeastikin mutta hölläämiseen meneekin sitten aikaa, jos sitä koskaan tapahtuu. Siksi on ajateltava positiivisesti ja toimittava nopeasti. Hallituksen esitys 106/2009 on saatava vedetyksi takaisin uuteen valmisteluun.

 

§ § § § § § §