Kirjoitus on ollut seinällä. 11.03.2009 kello 09:00 Sisäministeriö järjesti medialle tiedotustilaisuuden Valtioneuvoston linnassa. Suunniteltujen lakimuutosten esittelijöinä toimivat sisäministeri Anne Holmlund, poliisiylijohtaja Mikko Paatero, hallitusneuvos Jouni Laiho ja projektipäällikkö Mika Lehtonen. Kerron seuraavassa siellä julki tuoduista asioista. Hot off the Press!

Mikko Paatero Anne Holmlund Jouni Laiho
Kuva: Matti Erkkilä Kuva: Matti Erkkilä Kuva: Matti Erkkilä

Sisäministeriö puhuu aselainsäädännön uudistamisen kiireellisestä ensimmäisestä vaiheesta. Uutta aselainsäädäntöä ovat sysimässä eteenpäin Jokelan ja Kauhajoen ampumistapaukset sekä näistä riippumatta EU:n asedirektiivi (hyväksytty oikeus- ja sisäasiainneuvostossa 18.4.2008) ja YK:n tuliasepöytäkirja (yleissopimus tuli voimaan 11.3.2004). Aselain uudistaminen on lähtenyt liikkeelle lokakuussa 2008 tehdystä hallituksen iltakoululinjauksesta.

Teen tilaisuuden yhteenvedon selvyyden vuoksi pallukoilla (engl. bullets eli luodit, btw!) Ensin sisäministeri Holmlundin sanoman tärkeimmät osat:

 • Aselain uudistus toteutetaan kiireellisesti
 • Käsiaseiden saantia tullaan rajoittamaan
 • Luvanhakijoiden ja -haltijoiden terveydentilan valvontaa tullaan tehostamaan
 • Tietojen vaihtoa viranomaisten välillä parannetaan
 • Aseluvan ikärajoja tullaan muuttamaan
 • Vakavaa harrastustoimintaa metsästyksen ja urheiluammunnan osalta ei tulla estämään
 • Metsässä ja saunan takana tapahtuva ”ammuskelu” ei ole vakavaa harrastamista

Sitten kerron – edelleen pallukoilla – poimintoja tiedotustilaisuudesta. Tähdennän kahta asiaa: (1) Seuraava ei ole tulevan aselain lopullinen sisältö (laki on lopullinen vasta kun eduskunta on sen laiksi hyväksynyt, mutta oman sivistyneen arvaukseni mukaan se on aika lähellä lopullista), (2) seuraavat kohdat on puhuttu mainittujen panelistien eli viranomaisten suulla. Sanoman analysointi saa jäädä tuonnemmaksi.

Yhdenkäden aseet (käsiaseet)

 • Käsiaseen (= yhdenkäden aseen) ikärajaksi 20 vuotta
 • Alle 20-vuotiaalle ei rinnakkaislupaa yhdenkäden aseelle
 • Ensimmäiselle yhdenkäden aseelle lupa vasta 2 vuoden aktiivisen ampumaharrastuksen jälkeen
 • Yhdenkäden aseelle lupa vain ampumaseuran jäsenille
 • Lupaa haettaessa esitettävä seuran antama todistus ampumaharrastuksesta
 • Ensimmäinen yhdenkäden aseen lupa aina määräaikainen ja enintään viideksi vuodeksi
 • Harrasteen aktiivisuus todistettava 5 vuoden välein
 • Lupa peruutetaan kun harraste loppuu
 • Poliisi selvittää viime vuosina yhdenkäden aseille myönnettyjen lupien myöntämisperusteet
 • Vanhat luvat jäävät pääsääntöisesti ennalleen
 • Uuden hakijan soveltuvuus testataan Puolustusvoimien P2 testin kaltaisella soveltuvuustestillä, joka saattaa korvata lääkärintodistuksen
 • Poliisille oikeus saada tietoja asevelvollisuuden suorittamisesta ja palveluskelpoisuuden arvioinnista

Loukkupyytäjän aseet

 • Aseluvan ikäraja 20 vuotta
 • Ei rinnakkaislupamahdollisuutta alle 20-vuotiaalle
 • Vain loukku- tai luolapyyntiin
 • Tarvitaan riistanhoitoyhdistyksen todistus tällaisen pyynnin aktiivisesta harjoittamisesta
 • Vain 22-kaliiperin aseeseen
 • Toimintatavat vain kertatulitoiminen pistooli tai revolveri
 • Itselataavaan pistooliin ei myönnetä loukkulupaa
 • Vanhat luvat jäävät ennalleen

Aseluvista yleensä

 • Aseluvan yleisikärajaksi 18 vuotta
 • Rinnakkaisluvan saaminen metsästys- ja pitkälle urheiluaseelle mahdollista 15-vuotiaalle huoltajan suostumuksella
 • Ampuma-aselain 43 §:ään lisätään huoltajuusperuste aseluvan myöntämiseksi
 • Kaikkien aseluvanhaltijoiden taustat tarkastetaan Keskusrikospoliisin toimesta
 • Aseen hinta tai suuri arvo ei ole aseluvan peruste
 • Aseen muistoarvo saattaa olla aseluvan peruste
 • Poliisilla on oikeus pyytää luvanhakijasta ja -haltijasta lääkärin lausunto henkilön suostumuksella
 • Jos henkilö kieltäytyy antamasta suostumusta, sitä voidaan pitää hakemuksen hylkäämisperusteena tai aseluvan peruutusperusteena
 • Lääkäreille ja terveydenhoitohenkilökunnalle annetaan oikeus tehdä ilmoitus poliisille terveydentilansa puolesta sopimattomasta aseen haltijasta
 • Aserekisteri uudistetaan
 • Ampumaratoja koskevat säännökset uudistetaan
 • Ampumaseurojen merkitys tulee keskeisemmäksi ampumaharrastetta arvioitaessa
 • Ampumaseuran ampumakouluttaja voi antaa todistuksia harrasteen vakavuudesta
 • Jos harraste selvästi loppuu, niin edellytykset luvan myöntämiselle lakkaavat ja aselupa voidaan peruuttaa
 • Aseiden osia koskevat määräykset uudistetaan
 • Aseen deaktivointimääräyksiä tarkennetaan
 • Ehdotus uudeksi laiksi lähtee lausuntokierrokselle 20.3.2009
 • Ehdotus uudeksi aselaiksi annettaneen eduskunnalle kevätistuntokaudella 2009
 • Uusi laki tullee voimaan vuoden 2009 aikana
 • Kansalaisen vaikutuskanava http://otakantaa.fi/ (Valtionhallinnon keskustelufoorumi)

Kiirehdin saattamaan nämä tiedot blogina ulos vaikka hieman epätäydellisenäkin. Puran äänitallenteita päivän mittaan ja lisään tietoja, jos jotain on ensi kiireessä jäänyt pois.

Kuva: Pekka Suuronen