”Asiasta kertoi ensimmäisenä Reserviläinen-lehti.” Näin tavataan nykyisin sanoa kun lainataan uutista tai tietoa toisesta tiedotusvälineestä. Minäkin käytän tätä keinoa, sillä en päässyt puhelimella Reserviläinen-lehden toimitukseen lupaa pyytämään. Puhelimet olivat sekaisin kuin Madonnan konserttilippujen myynnissä, eli asiakkaat puhuivat keskenään!

Reserviläinen 1/2009 lehdessä oli Matti Simulan artikkeli  ”Aseiden herra”. Se oli hallitusneuvos Jouni Laihon, 58, haastattelu. Hän on AAHY:n päällikkö, sisäministeriön virkamies ja myrskyn silmässä uuden aselainsäädännön valmistelussa.

Lue seuraava huolella ensin. Kyse on siis haastattelusta ja Jouni Laihon ajatuksista, mitä tulevan aselainsäädännön ensimmäinen vaihe saattaa sisältää. Lain voimaantulo etenee siten, että erilaiset asiaa pohtineet työryhmät kertovat mielipiteensä lakia valmistelevalle työryhmälle, joka tekee esityksen ministeriölle, joka tekee esityksen sisäministerille, joka tekee esityksen hallitukselle, joka tekee esityksen eduskunnalle, joka säätää lain tai hylkää sen. Seuraavassa esitetyt oleelliset kohdat on poimittu Reserviläinen-lehden haastattelusta. Se ei ole tulevan lain eikä edes sen esityksen sisältö. Nämä ovat lakia valmistelevan työryhmän päällikön ajatuksia, spekulointeja, lain valmisteluvaiheen pohdintoja. Seuraava koskee pääosin yhdenkäden aseita eli ”käsiaseita”. Kaikki on sijamuodossa konditionaali eli ehtotapa. ”Mahdollisesti?”

Näin Reserviläinen-lehdessä:

 • Aseiden totaalikieltoa ei ole luvassa
 • Käsiaseiden saatavuuden lupaehdot tullevat tiukkenemaan
 • Aseiden hallussapitolupa myönnettäneen jatkossa vain henkilölle, joka kykenee osoittamaan, että hänellä on hallussapitoon määritelty hyväksyttävä käyttötarkoitus
 • Aseen omistaminen ei itsessään liene hyväksyttävä käyttötarkoitus
 • Hallussapito pysynee voimassa vain niin kauan kuin kyseinen käyttötarkoitus on voimassa
 • Aseiden hallussapitoluvista tullee määräaikaisia
 • Aseluvan yhdeksi ehdoksi määrättäneen ampumaseuran jäsenyys
 • Reserviläisjärjestöt rinnastettaneen ampumaseuraan
 • Hankintaluvan hakijalta vaadittaneen kahden vuoden jäsenyys ampumaseurassa
 • Hakijalle tullee velvollisuus osoittaa, että hän on aktiivisesti harrastanut ampumista tänä aikana
 • Tämä merkinnee käänteisen yhdistymisvapauden kumoamista
 • Lupaviranomaiselle sallittaneen mahdollisuus nähdä varusmiespalveluksen tietoja
 • Lääkärille sallittaneen oikeus antaa tietoja aselupaviranomaiselle henkilöistä, jotka saattaisivat olla aseenhaltijoina vaaraksi itselleen tai muille
 • Metsästysaseet säilytettäneen jatkossakin kotona
 • Kodit pysynevät myös urheiluaseiden säilytyspaikkoina
 • Aselupakontrollia varten ollaan luomassa Puolustusvoimien mallin mukainen testi
 • Metsästysaseiden osalta ei tultane näkemään mitään dramaattisia muutoksia.

Jos nämä kaavailut toteutuvat, ampumaseurat ja reserviläisjärjestöt saattavat kokea sellaisen buumin jota ei olla nähty sitten 1930-luvun. On mahdollista, että ampumaradoille tultaisiin saamaan enemmän yhteiskunnan tukea.

Jouni Laiho on varatuomari, sisäministeriön virkamies vuodesta 1991, hallitusneuvos vuodesta 2001, AAHY:n päällikkö, res. yliluutnantti. Hän on toiminut nimismiehenä useissa kihlakunnissa ennen sisäministeriöön siirtymistään.

Katsoin tämän tiedon tärkeämmäksi kuin blogin ”Rekyyli ja raavas miäs (2)”, joka siirtyy viikolla eteenpäin.