Kauhajoen tapahtumien seurauksena kansa vaatii verta pakkiin ja päitä vadille. Tämä on tällaisten tapahtumien jälkeen tavanomaista ja inhimillisesti ymmärrettävää. Poliitikot lupaavat tehdä jotain asialle – tämäkin on tavanomaista ja inhimillisesti ymmärrettävää. Eräs toimenpide oli ohjeistaa aselupia myöntävää viranomaista, siis poliisia, että ennen luvan myöntämistä yhdenkäden aseelle hakijan on esitettävä lääkärin lausunto mielenterveydestä.

Tavallinen kadunmieskin tietää, etteivät mielenterveyslausunnot ole maitokauppatavaraa. Kadunmieskin tietää, että mielentilatutkimuksia tehdään oikeuden määräyksestä rikoksen tekijöille silloin kun rikos on erittäin poikkeava tai raaka. Ja että nämä mielentilatutkimukset kestävät hyvin kauan. Itse rikos on jo ehtinyt unohtua ihmisten mielistä kun saamme lukea pikku uutisen, että tekijä ”toimi täydessä ymmärryksessä” tai ”oli täyttä ymmärrystä vailla”.Mutta nyt sitten halutaan jonkinlaista mielentilatutkimusta jokaiselle yhdenkäden aseelle hankintalupaa hakevasta.

Tästähän tulee varsinainen souvi, ajattelee kadunmies. Niin ajattelevat myös lääkärit, asekauppiaat ja arvatenkin poliisikin. Helsingin Sanomissa 30.10. oli artikkeli tästä asiasta. Ja se taas lähti liikkeelle Taloussanomien 30.10. kautta,

Tiivistettynä voidaan sanoa yhdenkäden aseiden lupamenettelyn joutuneen pattitilanteeseen. Poliisi ei myönnä lupia ilman mielenterveystodistusta. Lääkärit eivät halua kirjoittaa sellaisia todistuksia, joista ei edes tiedetä, mitä sen pitäisi sisältää ja mitä hakijasta pitäisi tutkia. Ja asekauppojen myynti on täysin seisahduksissa, koska lupia ei myönnetä.Kaupan kannalta tilanne on tukala, sillä vaihto-omaisuusvarastoissa makaa raha, tavaraa ei voida myydä, mutta tavarantoimittajat edellyttävät että laskut maksetaan ajallaan.

Sisäasiainministeriö on lähettänyt asiasta kaksi kirjettä aselupia myöntäville viranomaisille. Ensimmäinen oli päivätty 29.9., ja sitä seurasi 14.10. päivätty tarkennus. Tämän mukaan lääkärintodistuksen esittämisvelvollisuus koskee kaikkia jotka hakevat lupaa pistooliin, revolveriin, pienoispistooliin ja pienoisrevolveriin. Siis aseisiin, joita kutsutaan kansan suussa käsiaseiksi, ja joista minä haluan käyttää termiä yhdenkäden ase. Tämä siksi, että YK:n käsiasemääritelmä on paljon laajempi kuin suomalainen kansantermi käsiase.

Seuraavassa on otteita 14.10. tarkennuskirjeen oleellisista kohdista.

Vaikka hakija esittää terveydentilaansa koskevan lääkärintodistuksen, lupaviranomaisen on tehtävä hakijan soveltuvuudesta omaan harkintaansa perustuva ratkaisu kaiken käytettävissä olevan tiedon perusteella. Kaikki käsiaseluvanhakijat on haastateltava. Ensimmäistä käsiaselupaa hakevan haastattelee kaksi viranhaltijaa, muut luvanhakijat voi haastatella yksi viranhaltija. Haastattelijoiden ei tarvitse olla poliisimiehiä. Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden 2.6.-luvun mukaan pääsääntönä on, että haastattelijana toimisi lupahakemuksen ratkaiseva henkilö.

Luvan antamista loukkupyynnin lopetusaseeseen on ohjeistettu aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden luvuissa 3.3.1.2. ja 3.5.3. Lupa loukkupyynnin lopetusaseeksi tulisi antaa vain, jos loukkupyynti on laajamittaista ja jatkuvaa. Lupaviranomaisen tulee tarkoin selvittää, että 22LR-kaliiperinen ase ei toimintatapansa puolesta ole tarpeettoman tulivoimainen haettuun käyttötarkoitukseen. Itselataava kertatuli -toiminen ampuma-ase tulisi pääsääntöisesti katsoa tarpeettoman tulivoimaiseksi lopetusaseena. Loukkupyynnin lopetusaseeksi hyvin soveltuviksi voitaisiin katsoa (lippaaton) kertatuli-tyyppinen pistooli tai yksitoiminen revolveri. Lopetusaseeksi soveltuu myös pienoiskivääri, joten luvanhakijan tulisi selvittää myös se, miksi hän tarvitsee lopetusaseeksi käsiaseen.

Henkilön, joka hakee ampumaurheilu tai -harrastusperusteella ensimmäistä lupaa pistooliin, pienoispistooliin, revolveriin tai pienoisrevolveriin, tulisi aina osoittaa 29.9.2008 päivätyssä ohjekirjeessä tarkoitettu yhden vuoden pituinen aktiivinen harrastus ampumaseuran ohjauksessa kyseisellä asetyypillä. Kirjeessä mainittu yhden vuoden pituinen aktiivinen harrastus ampumaseuran aseella tulisi tapahtua pistooli-, pienoispistooli-, revolveri-tai pienoisrevolveri-tyyppisellä ampuma-aseella. Vuoden aikana tapahtunutta aktiivista harrastusta osoittaa noin kaksi kertaa kuukaudessa tapahtunut harrastaminen, joka on jatkunut suhteellisen tasaisesti läpi vuoden.

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Hallitusneuvos Jouni Laiho   

   
Kuva: Matti Erkkilä

Tässäpä tätä kovaa tekstiä. Ongelmaksi on tullut tuo lääkärintodistus. Minkälainen lääkäri on oikeutettu kirjoittamaan tuollaisen todistuksen? Löytyykö tarpeeksi kvalifioituja lääkäreitä? Tai löytyykö tarpeeksi lääkäreitä, piste? Terveyskeskukset natisevat jo nyt liitoksissaan. Ja suostuvatko lääkärit panemaan omaa päätään pölkylle ja todistamaan, että tämä henkilö ”ei ole eikä todennäköisesti tule olemaan vaaraksi itselleen tai muille”. Tuollaisen paperin allekirjoittaminen on aika vastuullinen juttu.

Tällä blogilla on nyt käytännön maksimipituus. Jatketaan seuraavalla kerralla lääkärin ja asekauppiaan mielipiteillä. Kuulemme, mitä kauppiasketju Asemafian vetäjällä Pasi Säynäjoella on sanottavaa.