Ah miten yleinen kysymys. Ja ihan oikeasti asiallinen sellainen. Aiheesta liikkuu paljon luuloa ja vähän tietoa. Tämä johtuu osin huonosta tiedottamisesta sekä asetehtaiden että patruunavalmistajien toimesta, osin käyttökokemuksien puutteesta pitkässä juoksussa. Kestääkö vai eikö kestä? Tämä ei ole mustavalkoinen kysymys. Tämä ei ole mikään on-off-asia.

 

Pikku hiljaa ruvetaan uskomaan, että haulikko ei ihan automaattisesti räjähdäkään silmille teräshaulipatruunoita ammuttaessa. Lehdistön alkuvaroittelut saattoivat olla ylimitoitettuja, mutta parempi että liioittelu oli tähän suuntaan. Parempi virsta väärään kuin vaaksa vaaraan.

Hyvää tässä teräshaulien varoittelussa on ollut, että vesilinnustuksen lyijyhaulikiellon seurauksena olemme saaneet hyvän joukon lyijyä korvaavia haulimateriaaleja, joita markkinoidaan nimenomaan tarpeeksi pehmeinä, etteivät ne vahingoita vanhojen haulikoiden piippuja tai supistuksia. Eli jos on epäilystä aseen kestävyydestä, niin valinnan varaa löytyy. Pahaksi onneksi vain teräs on korvaavista materiaaleista se edullisin eli houkuttelevin vaihtoehto. Toistaiseksi.

Asteittaista supistuksen avartumista saattaa joissain haulikoissa tapahtua jatketulla teräshaulidieetillä. Tämä riippuu paljolti aseen iästä ja käytetystä patruunasta. Englantilaiset asevalmistajat sanoivat yksioikoisesti, että ”ei teräshauleja meidän vanhoihin rinnakkaispiippuisiin, kiitos”. Saksassa Suhlin alueella olevat asevalmistajat (Suhl, Vorm. Sauer, Simson, Merkel, Bühag, Imman. Meffert) lauloivat samaa laulua. Todennäköisesti itävaltalaiset custom-asevalmistajat myös, mutta nämä aseet eivät ole tekijä markkinoillamme.

Kuva: http://www.dcs.vic.gov.au

C.I.P. ja SAAMI käsittelevät teräshaulipatruunoita eri tavalla, kuten kaaviosta näkyy. C.I.P. jakaa teräshaulipatruunat kahteen ryhmään, (a) vakiopatruunat (Standard) ja (b) korkeapainepatruunat (High Performance). Edellisille patruunan maksimipaine on 740 baria piezosähköisellä menetelmällä mitattuna, jälkimmäiselle 1050 baria. Edelliselle tarvitaan 1200 barilla koeistettu ase, jälkimmäiselle 1370 baria. Mikään C.I.P.-vaatimukset täyttävä haulikonpatruuna ei saa ylittää 1050 barin (piezo) maksimipainetta, oli patruunan kaliiperi tai haulimateriaali mitä tahansa. Tarkat määritelmät vakio- ja korkeapainepatruunoille löytyvät englantilaisen British Association for Shooting and Conservationin (BASC) linkistä.

C.I.P.-tarkastetuissa aseissa teräshaulipatruunoiden koeammunnan merkki on fleur-de-lis eli Ranskan lilja. Sitä käytetään paljon myös muihin tarkoituksiin.

Esimerkiksi Suomen eniten myyty haulikko, Baikal IJ-27 eri variaatioineen, ei ole teräshaulikoeistettu. Ainakaan se ei ole niin merkitty, eli siitä puuttuu Ranskan lilja. Toisaalta Baikalin ilmoittama koeistuspaine 12/76-haulikoille on 1370 bar. Valmistaja on merkinnyt suuhisiin tekstit ”steel” ja ”lead”, josta voi vetää johtopäätöksen, että tehdas on suunnitellut näiden kestävän teräshauleja. Asetta viedään myös USA:n markkinoille, joilla teräshaulikestävyys on must. Sitä markkinoidaan siellä Remington SPR310-merkkisenä. Amerikkalaiselle asetehtaalle poikkeuksellisella avoimuudella Remington ilmoittaa aseen alkuperän.

Kuva: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:H%C3%A9raldique_meuble_Fleur_de_lys_liss%C3%A9e.svg

Kuluttajalle teräshaulikysymys on sekava tapaus. Patruunarasioiden merkinnät eivät ole pätkääkään yhdenmukaisia. Esimerkiksi tieto siitä, onko kyseessä vakio- vai korkeapainepatruuna, ei ole välttämättä lainkaan selkokielisesti esillä. Kuluttajan pitäisi imuroida patruunan tiedot jostain ja verrata niitä C.I.P.-standardiin. Ranskan lilja tulee esiin aseesta vasta sitä purettaessa. Jotkut valmistajat ovat leimanneet piipun kylkeen näkyvästi tekstin ”STEEL SHOT PROOF”. Tämä on tietysti positiivinen viesti aseen valmistajalta, mutta koeistusmerkki se ei ole.

Esimerkiksi Winchesterin luettelossa on mainittu mitkä patruunat ovat vakiopainepatruunoita. Winchesterin mukaan niitä saa ampua kaikilla haulikoilla, joiden koeistuspaine on vähintään 930 bar, ja kaikilla supistuksilla. Korkeapainepatruunoita ammuttaessa vaaditaan aseelta 1320 barin testaus ja Ranskan lilja. Yli 4.0 mm hauleja saa ampua vain puolisuppealla supistuksella (1/2; M; Modified; ***) tai avarammalla.

Tähdennän erittäin painokkaasti, että mikään yllä olevassa ei sisällä omaa suositustani yhtään mistään. Sen sijaan olen tarjonnut tiedonpolun alkuja, joita etenemällä pääsee tiedon alkulähteille. Tämän informaation hankkiminen, sulattaminen ja omien johtopäätösten tekeminen on jokaisen aseenkäyttäjän omalla vastuulla.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Blason_France_moderne.svg/100px-Blason_France_moderne.svg.png