Aseluvan ikärajaan on tulossa muutoksia. Tästä on tiedetty jo hyvän aikaa ja huhujakin on liikkunut tavan mukaan laidasta laitaan. Fakta on tapahtunut Luxemburgissa 18.4.2008. Sisäasiainministeriön Poliisiosasto on julkaissut asiasta tiedotteen, jonka oleellisen osan julkaisen alla. Alkuperäinen tiedote kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta

http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicFin/8BCBAF32B569B20BC225742F003AC5F9

”EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto pidettiin Luxemburgissa 18.4. Suomea kokouksessa edustivat oikeusministeri Tuija Brax, sisäasiainministeri Anne Holmlund sekä maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors.  

Neuvosto hyväksyi asedirektiivin muutokset. Asedirektiivin muutos tulee edellyttämään muutoksia Suomen lainsäädäntöön. Muutokset tulee tehdä viimeistään vuonna 2010. Esimerkiksi jatkossa alle 18-vuotiaalle ei voida antaa lupaa oman ampuma-aseen hankkimiseen kuin poikkeustapauksissa. 15-17-vuotias voisi jatkossakin saada huoltajiensa suostumuksella rinnakkaisluvan toisen henkilön omistamaan aseen hallussapitoon metsästys- ja ampumaurheiluperusteella. Direktiivi ei aseta alaikärajaa rinnakkaisluvalle, mutta Suomessa pidetään tarkoituksenmukaisena säilyttää 15 vuoden alaikäraja. Tätä nuoremmat eivät jatkossakaan voi saada edes rinnakkaislupaa aseeseen. ”

Helsingin Sanomat 19.4.2008 sivu A11

Tässä kokouksessa Suomi äänesti tyhjää. Olisi tietysti ollut teoreettinen mahdollisuus änkyröidä ja vastustaakin sitä, mutta se olisi parhaimmillaan vain ostanut lisäaikaa. Kunnon änkyröinti kannattaa varata tärkeämpiin tavoitteisiin kuin tämä aseluvan ikärajakysymys.

Kun kyseessä on olemassa olevan aselain muuttaminen, se etenee lainsäätämisjärjestyksessä. Lainmuutos alkaa hallituksen esityksestä (HE). Tätä voi seurata netissä osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/. Pikahakulaatikkoon voi syöttää esim. ”Aselaki 2008”. Menetelmä on nopeampi kuin ajaa mopolla Esson baariin, ja tuloksena saa luotettavampaa tietoa. Tällä kirjoittamalla mitään esitystä ei ole tehty, hakutulos antaa nollaa.

EU-direktiivi on saatettava voimaan 30 päivän kuluttua neuvoston antopäivästä. Siis 18.5.2008 Suomi on hyväksynyt EU-direktiivin aseluvan ikäkysymyksestä. Tästä päivämäärästä lukien kahden vuoden kuluessa, siis 18.5.2010 mennessä, on direktiivin määräysten oltava sisällytetty Suomen lakiin, eli lain on oltava muutettu EU-direktiivin mukaiseksi.

Kysyin hallitusneuvos Jouni Laiholta 23.4. lisätietoja ja mielipiteitä asiasta. Hänen mukaansa rinnakkaisluvan alaikäraja tullee säilymään 15 vuodessa, koska ”näin on ollut iät ja ajat”. Muutos tässä suhteessa ei ole todennäköistä.

Olemassa olevien aselupien 15-17-vuotiaiden haltijoiden osalta ei tultane tekemään mitään. Tällainen taannehtiva lainsäädäntö olisi poikkeuksellista Suomessa. Lainmuutoksen aikataulusta ei tällä kirjoittamalla voi sanoa mitään varmaa, mutta hallitusneuvos Laiho epäilee, että kahden vuoden siirtymäkausi tultaneen käyttämään ”hyödyksi” melko tappiin asti.

Mitä tämä merkitsee nuorille aseluvan hakijoille?

Rinnakkaislupakäytäntö jatkunee aivan entisellään. Aselupien myöntämisperusteisiin ei tule muutoksia. Rinnakkaisluvan saa edelleen yhtä helposti (tai nihkeästi) kuten ennenkin. Jos taas on jokin pakottava tarve – todellinen tai kuviteltu – saada ihan oma lupa alle 18-vuotiaana, niin nyt sitten vauhtia masiinaan ja tossua tossun eteen. Lupa pitää hakea NYT.

Toisaalta rinnakkaisluvalla pärjää käytännössä aivan yhtä hyvin kuin omalla luvallakin. Ainoa ero on miten se vaikuttaa nuoren aseenhaltijan egoon. Onko se niin paljon hienompaa kun lupa on oma? Ei ennen eikä uuden lain jälkeenkään ole mitään rajoitetta, etteikö rinnakkaisluvalla saisi kuljettaa asetta metsälle ja ampumaradalle omin nokkinensa ilman huoltajaa tai valvojaa.

En näe parhaalla tahdollanikaan miten tämä EU-direktiivi olisi sellainen katastrofi kuin miksi jotkut sen haluavat maalata. Ja toisaalta tuliase on sen verran harkintakykyä vaativa juttu, että jos sen käytön alarajaksi laitettaisiin 18 vuotta, niin en itse pitäisi sitä pahana asiana. Kolme vuotta vanhempana tajuaa paremmin, että metsästäminen, ampuminen ja tappaminen eivät ole toistensa synonyymejä.

Rata-ammunnassa nuorena aloittaminen on paljon tärkeämpää kuin metsästyksessä. Mutta heillä on mahdollisuus aloittaa harrastus ilma-aseilla, jota taas metsästäjällä ei ole. Ja BTW: ilma-aseenkin hankkimiseen tarvitaan 18 vuoden ikä tai huoltajan suostumus.

Lopuksi sanon taas rikkinäisen grammarin lailla vanhan aforismin: ”Nuoruus on ohimenevä sairaus, jonka aika parantaa itsestään.”

Kuva: Remington Arms Company