Parallaksi-nimen on moni kuullut kiikaritähtäinten yhteydessä. Harvempi tietää mitä se merkitsee ja vielä harvempi, mitä haittaa siitä on tai miten sitä voidaan korjata. Kuopiolainen aseinsinööri Tapio Suihko antaa seuraavan tietoiskun.

Parallaksi = eri pisteistä katsottaessa tähtäysviivojen välinen kulma.

Objektiivin ja kääntölinssin muodostaman kuvan pitää osua täsmälleen samaan tasoon tähtäinristikon kanssa. Mikäli ne eivät ole samassa tasossa, niin kiikarissa on parallaksivirhettä.

Kuva: Tapio Suihko

Parallaksivirhe voidaan todeta lukitsemalla kiikari paikoilleen ja katsomalla sen lävitse maaliin. Kun siirretään katsetta okulaarin keskeltä reunoihin päin, niin silloin on kyseistä virhettä, jos ristikko siirtyy maalista. Virhettä ei ole, jos ristikko pysyy tähtäyspisteessä, vaikka silmä siirtyy keskeltä poispäin.

Kuva: Tapio Suihko

Parallaksi on säädetty virheettömäksi kiinteän objektiivin metsästyskiikareissa 100 metrin tai 100 jaardin (91 m) etäisyydelle, jolloin voidaan ampua osuvasti ilman virhettä etäisyyksille 70 -200 m. Pitemmille etäisyyksille pitäisi tehdä parallaksisäätö.

Ilmakiväärikiikareissa säätö on tehty 10 m etäisyydelle, jolloin käyttöetäisyys on 5 – 20 m.

Parallaksivirhe korjataan siirtämällä objektiivia eteen- tai taaksepäin. Kiinteän objektiivin kiikareissa on objektiivin asemointirenkaat, joilla kojeoptikko siirtää objektiivia niin, että kuva asemoituu tähtäinristikon tasoon. Tätä ei suositella ampujan itse tehtäväksi. Se vaatii erikoistyökaluja ja – ammattitaitoa.

Kiikareissa, joissa on metri- tai jaardiasteikolla varustettu parallaksin säätökierrin, voi ampuja itse kiertää ja säätää parallaksin halutulle etäisyydelle sopivaksi.

Näin siis Tapio Suihko. Jos tämän jälkeen jäi vielä tiedonjanoa ja jos englannin kieli luistaa, löytyy Wikipedista aikamoinen esitys hakusanalla Telescopic sight. Siellä on myös esitys erilaisista tähtäinristikoista (Reticles).

Jos jotakuta on askarruttanut nuo salaperäiset  Mil Dot ristikot, niin Mil määrite löytyy myös. Tästä linkistä opin, että Suomi on hylkäämässä piirun määritelmän ympyrän kehän 1/6000-osasta niin kuin meille krh:n tulenjohtokoulutuksessa opetettiin, ja ollaan menossa NATOn määritelmään että mil onkin 1/6400-osa.

Näin meitä viedään NATOon, minulta mitään kysymättä…