Keskustelupalstalla jahkaaminen erään Baikal IJ-12:n supistusasteista laventui jo sellaisiin mittoihin, että pelkäsin kansantaloutemme olevan vaarassa. Miehet sen kun jäpittää eikä töitä tehdä enää lainkaan.

Siksi lupasin yleiskansallisen edun nimessä ottaa selvää IJ-12:n supistuksista viralliselta taholta. Se taho on Baikalin tehtaan oma edustaja. Tässä pesee.

IJ-12:n dokumentoinnissa ei ole mainittu, että supistuksia olisi systemaattisesti koskaan merkitty näkyviin. Lukijan esittämille kirjaimille H ja M ei ole mitään virallista selitystä. Ne voivat merkitä mitä vain. Ne voivat olla vaikkapa aseen tekijän nimikirjaimet, ns. batch-merkintä, tai jopa aseen omistajan omia merkintöjä. Lisäksi on muistettava, että kirjaimet saattavat olla kyrillisiä. M on ”ämmä” Venäjälläkin, mutta H (”hoo”) on kyrillisissä aakkosissa eurooppalainen N (”ännä”).

Loppukaneettina tehtaan oma edustaja totesi, että eritoten njuuvostoaikana eivät sanat ”loogisuus” ja ”systemaattisuus” kuuluneet yleisliittolaisen ”zavodin” sanavarastoon. Mutta että yleensä (korostus tehtaan edustajan) IJ-12:n alapiippu oli puolisuppea, yläpiippu täyssuppea.

Keskustelupalstalla esiintyneille neuvoille supistuksen mittauksesta voi vain kohottaa kulmakarvoja. Supistuksia ei todellakaan voi mitata peruskoulun ala-asteen puuviivottimella tai mummon kankaisella mittanauhalla. Ei edes ehdotetulla työntömitalla (”mauserilla” eli tönärillä). Piipunsuun halkaisijan mittaaminen kun ei kerro supistusta. Supistus tarkoittaa piipun sisähalkaisijan pienentymistä tietyllä matkalla yleensä lähellä piipun suuta. Jos sisähalkaisijaa putken alkupuolella ei tiedetä, ei voida tietää mikä on supistuskaan.

Haulikossa ei ole siinä mielessä kaliiperia kuin luotiaseissa. Patruunapesä on toki normitettu, mutta valmistajalla on melko väljä liikkumavara päättäessään piipun sisähalkaisijasta. Käsite yliporattu (back boring) ponnahtaa säännöllisin väliajoin esille. Milloin Englannissa, milloin USA:ssa, nyt viimeiksi Italiassa. Valmistajat kehuskelevat, että kun piippu on ”takaporattu”, rekyyli pienenee ja kuvio paranee. Piipun sisähalkaisija saattaa olla jopa 0,4 mm suurempi kuin kilpailijalla.

Selvitin taannoin kalliin (yli 6000 euroa) italialaisen ratahaulikon esittelyn yhteydessä, pitikö väite yliporauksesta eli takaporauksesta paikkansa. Sitä varten jouduin ajamaan Nurmijärvelle, missä sijaitsi erään tarkkuusinstrumenttimerkin maahantuoja. Mittalaite oli sisäpuolinen mikrometri, ja se maksoi melkein yhtä paljon kuin mitattava haulikko. Mitattiin piipun sisähalkaisijaa koko piipun mitalta. Saatiin selville pitikö väite yliporauksesta paikkansa, ja mikä oli todellinen supistus. Se piti paikkansa, ja piipun sisähalkaisija oli huomattavasti kirjallisuudessa esitettyä normimittaa suurempi. Mutta niin oli piipunsuukin. (jatkuu myöhemmin)