Räkättirastas on rakentanut hyvin naamioidun pesän katkenneen koivunrungon päähän ja seuraan hautoessaan silmä tarkkana ympäristön tapahtumia.

Räkättirastas on rakentanut hyvin naamioidun pesän katkenneen koivunrungon päähän ja seuraan hautoessaan silmä tarkkana ympäristön tapahtumia.

Räkättirastas eli kansanomaisesti räksä on kulttuurilintu, joka asustelee mielellään asutuksen tai viljelyksien liepeillä – jopa kaupunkien keskustojen puistoissa, missä vain on avointa lajille sopivaa ruokailumaastoa.

Räkättirastas ei ole pikkulintu, se on noin 25 cm pitkä. Räkättirastas on levinnyt koko maahan ja kanta on elinvoimainen, arvion mukaan pesimäkanta on 1,3-2 miljoonaan paria. Räkättirastaat pesivät yleensä jo toukokuulla, pieni osa toisen kerran Juhannuksen maissa.

Ravintona räksillä ovat madot, kotilot, hyönteiset ja marjat. Rastailla on marjarosvon paha maine ja sen pesiä hajotetaan mieluusti pihapiiristä. Räkättirastaita poistetaan usein myös marjaviljelmiltä, mutta pesintäaikana räksänpesien hävitykseen tarvitaan virallinen lupa.

Räkättirastas muodostaa mielellään harvahkoja pesimäyhdyskuntia, joita rastaat puolustavat tehokkaasti pesärosvoja, kuten oravia ja variksia vastaan.  Rastasyhdyskunnan ”puolustusvoimat” tarjoavat pesintäsuojaa muillekin pikkulinnuille, joita rastaat eivät koe uhkaksi.

Rauhoittamattomien lintujen pesimärauha

Räkättirastas kuuluu rauhoittamattomien lintujen joukkoon variksen, harakan, korpin (poronhoitoalueella), harmaalokin, merilokin ja kesykyyhkyn kanssa. Pitää kuitenkin muistaa, että rauhoittamattomilla linnuillakin on pesimäaikaiset rauhoitusajat, joita tulee noudattaa.  Poikkeustapauksissa vahinkolintujen poistoon voi anoa perusteltua poikkeuslupaa Suomen riistakeskukselta. Lisätiedot löytyvät osoitteesta www.riista.fi

Rauhoittamattomien lintujen pesimäaikaiset rauhoitusajat ovat:

Räkättirastas, varis, harmaalokki, merilokki ja kesykyyhky Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien alueella 1.5.—31.7., Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueella 1.4.—31.7. ja muualla maassa 10.3.—31.7.

Harakka Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien alueella 10.4.—31.7. ja muualla maassa 1.4.—31.7.

Korppi poronhoitoalueella 10.4.—31.7.  Korppi on muualla maassa rauhoitettu koko vuoden.

Harmaalokkikoloniat koko vuoden