Norjan jokisaalis oli 445 tonnia vuonna 2011,  kasvua oli 2 prosenttia, mutta silti yli 120 lohijokea suljetaan.

Norjan lohijokien saalismäärä kasvoi 2 prosenttia (7 tonnia) edellisvuoteen verrattuna. 68 tonnia jokisaaliista vapautettiin, joka oli niin ikään 7 tonnia edellisvuotta enemmän. Norjan jokien kokonaissaalista oli 394 tonnia lohta ja 51 tonnia meritaimenta ja ns. merirautua (mereen vaeltava nieriä). Vuoteen 2010 verrattuna lohisaalis kasvoi 3 prosenttia, kun meritaimenen ja -raudun saalis väheni 8 prosenttia.


Norjan jokien lohisaalis on sahannut reilusta 300 tonnista lähes 500 tonniin kymmenen viime vuoden aikana.

Keskipaino nousi – pääluku pieneni 
Saaliiksi otettujen lohien keskipaino oli 3,8 kg vuonna 2011, kun keskipaino vuotta aiemmin oli 3,3 kg.
Todennäköisin saalislohi oli 2011 jalkakokoa eli 3-7 kg. Alle 3 -kiloisia ”tittejä” oli 21 prosenttia, 3-7 -kiloisia ”lohijalkoja” oli peräti 51 prosenttia ja yli 7-kiloisia ”lohia” oli 27 prosenttia vuoden 2011 lohisaaliista.
Lohien lukumäärä väheni edellisvuoteen verrattuna n. 10 %. Kun 2010 saatiin 115 000 lohta, niin 2011 määrä oli 103 000. Erityisesti pienten lohien yli 30 % pudotus 70 000 titistä 47 000 tittiin on suuntana hyvin huolestuttava. Pienistä pitäisi kasvaa tulevien vuosien kutulohia.

Tässä kannattaa huomata, että vaikka tonneissa puhutaan saaliskasvusta niin todellisuudessa päälukua seurattaessa lukumääräisesti lohien määrä on vähentynyt.  


Norjan jokisaalis vuosina 2009 – 2011. Mukana luvuissa ovat lohi, meritaimen ja -rautu. Vasemmalla saalisluvut tonneissa, oikealla kalojen kappalemäärät tuhansissa. Lukuihin ei sisälly vapaaksi päästettyjä kaloja.

 

Norjan jokikalastuksen lohisaalis 2011 koko maassa oli 394 tonnia, josta 89 tonnia eli 23 % saatiin pohjoisen vesiltä eli Finnmarkin läänistä. Linkin liitetaulukko kertoo hyvin mitkä ovat Norjan lohenkalastuksen tärkeimmät läänit. Luvuissa ei ole mukana vapautettuja kaloja. Läänien saalistaulukko 2011 löytyy täältä.

Tana edelleen piikkipaikalla
Norjan puoleinen Teno eli Tana ja sen sivujoet olivat Norjan tärkein lohen saalisvesistö vuonna 2011. Tenon Norjan puolen kokonaissaalis oli 38,6 tonnia. Määrä on 3 tonnia vähemmän kuin vuonna 2010. Saalismäärissä seuraavina olivat Gaula, Orkla, Bjerkreimselva ja Namsen. Jokien ”rankingin” kokonaissaaliin määrissä on huomioitu myös vapautetut kalat.
Valikoitu jokilista 2011 löytyy täältä.

Saatujen kalojen vapautukset yleistyneet Norjassa
Norjassa joesta saatujen kalojen vapauttaminen on yleistynyt. Kun vuonna 2009 kaloja vapautettiin 10100 kpl, niin vuonna 2011 määrä oli jo 21 400 kpl eli luku on yli kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa.
Keski-Norjan Gaula ja Orkla ovat parhaimmin kunnostautuneita jokia kalojen vapauttamisessa. Lääneittäin kalojen vapautuksissa kunnostautuivat parhaiten järjestyksessä Finnmark, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane ja Vest-Agder.
Vapautettujen lohien keskipaino oli 4,3 kg. Vapautettujen meritaimenten ja merirautujen keskipaino oli 0,8 kg.
Taulukko Norjan joilla 2011 vapautetuista kaloista löytyy täältä.
Lisätietoja Norjan tilastokeskuksen sivuilta, jotka löytyvät täältä.

Norjassa suljetaan 124 lohijokea!


Norjassa kalastus otetaan vakavasti. Norjan noin 400 lohijoesta suljetaan kalastukselta noin kolmasosa tulevana kesänä. Huoli lohesta ja sen säilymistä on vahva – Norjan lohitilanne koetaan niin heikoksi, että jokia on päätetty sulkea. Jos ei ole vielä varmuuttaa minne aikoo mennä ja missä kalastaa sekä vain ajatus kalapaikasta, voi listoista varmistaa joet, joihin ei myydä lupia eikä niissä liioin voi kalastaa.  
Lista suljetuttujen jokien sijainneista avautuu täältä – lääneittäin. Ja tarkempi lista vesistöistä ja joista löytyy täältä. Norjan kielen taitajalle löytyy norjankielinen uutinen aiheesta täältä.