Norjan jokisaalis oli 438 tonnia vuonna 2010. Saalismäärä kasvoi 18 prosenttia (67 tonnia) edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi 61 tonnia jokisaaliista vapautettiin. 

Norjan jokien kokonaissaalista oli 382 tonnia lohta ja 56 tonnia meritaimenta ja ns. merirautua (mereen vaeltava nieriä). Vuoteen 2009 verrattuna lohisaalis kasvoi 23 prosenttia, kun meritaimenen ja -raudun saalis väheni 5 prosenttia.  


Norjan jokien lohisaalis on sahannut reilusta 300 tonnista lähes 600 tonniin 2000-luvulla. 

Saaliin kappalemäärässä reilu kasvu
Saalislohien keskipaino putosi hieman aikaisempaan verrattuna. Keskipaino oli 3,3 kiloa vuonna 2010, kun se oli 3,5 kiloa vuonna 2009.
Lohisaalis jakautui varsin tasaisesti eri kokoisten lohien kesken. Alle 3 -kiloisia ”tittejä” oli 32 prosenttia, 3-7 -kiloisia ”lohijalkoja” oli 36 prosenttia ja yli 7-kiloisia ”lohia” oli 32 prosenttia vuoden 2010 lohisaaliista.
Lohien lukumäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna lähes kolmanneksen. Kun 2009 saatiin 89 000 kalaa, niin 2010 määrä oli 115 000 eli lukumäärä kasvoi 26 000 kalalla. Onnellisia kalastajia oli enemmän.


Norjan jokisaalis vuosina 2008 – 2010. Mukana luvuissa ovat lohi, meritaimen ja -rautu. Vasemmalla saalisluvut tonneissa, oikealla kalojen kappalemäärät tuhansissa. Lukuihin ei sisälly vapaaksi päästettyjä kaloja.


Norjan jokikalastuksen saalis 2010 koko maassa ja lääneittäin kiloina. Lohi on eriteltynä painoluokittain keskellä ja oikeassa laidassa on meritaimenten ja -rautujen yhteispaino. Luvuissa ei ole mukana vapautettuja kaloja.

Tana piikkipaikalla
Norjan puoleinen Teno eli Tana ja sen sivujoet olivat Norjan antoisin vesistö vuonna 2010. Tenon Norjan puolen kokonaissaalis oli 41,6 tonnia. Määrä on 12,8 tonnia suurempi kuin vuonna 2009. Saalismäärissä seuraavina olivat Gaula, Orkla, Alta ja Namsen. Jokien kokonaissaaliin määrissä on mukana myös vapautetut kalat.


Norjan jokien 2010 kärkiviisikko ovat tuttuja kalavesiä suomalaisille menneiltä vuosilta. Taulukon loppupäästä löytyy vieraampia jokia ja vaihtuvuutta. Viime vuonna suomalaisillekin tutut ”Reisa ja Reppari” kiilasivat kärkikymmenikköön. Pysyvätkö taulukossa tulevankin kauden jälkeen jää nähtäväksi. Taulukosta näkyy myös jokien saalis ja kappalemäärät vuonna 2009.

Saatujen kalojen vapautukset yleistyneet Norjassa
Norjassa joesta saatujen kalojen vapauttaminen on yleistynyt vauhdilla. Kun vuonna 2009 kaloja vapautettiin 10100 kpl, niin vuonna 2010 määrä oli jo 19 900 kpl eli luku on lähes kaksinkertaistunut.
Keski-Norjan Gaula ja Orkla ovat parhaimmin kunnostautuneita jokia kalojen vapauttamisessa. Gaulalla vapautettiin 2 294 ja Orklalla 2 133 kalaa vuonna 2010. Lääneittäin kalojen vapautuksissa kunnostautuivat parhaiten Sør-Trøndelag, jossa vapautettiin yhteensä 4 062 lohta ja 567 meritaimenta. Seuraavana olivat Finnmark ja Nordland. Vapautettujen lohien keskipaino oli 3,8 kg. Vapautettujen meritaimenten ja merirautujen keskipaino oli 0,9 kg.

Lisätietoja Norjan tilastokeskuksen sivuilta, jotka löytyvät täältä.  (Blogikirjoituksen kuvakaappaukset ovat kyseisiltä sivuilta)