Norjan jokisaalis oli 370 tonnia vuonna 2009, josta lohen osuus oli 312tonnia. Lohisaalis putosi ja suunta on laskussa.

 

Norjan valtion tilastokeskus on julkaissut vuosittaisen jokiensa saalistilaston . Norjan jokien kokonaissaalis oli 370 tonnia, kun mukana on kalalajeista lohi, meritaimen ja merirautu (mereen vaeltava nieriä). Saaliin kokonaismäärä putosi 111 tonnia vuodesta 2008 eli 23 prosenttia. Kokonaissaaliissa oli lohta 312 tonnia ja meritaimenta + merirautua 59 tonnia. Lohisaaliin osuus putosi 27 prosenttia vuoteen 2008 verrattaessa, kun taas meritaimen- ja merirautusaalis kasvoi 5 prosenttia.

Lohisaalis alamäessä
Norjan lohisaaliissa on ollut laskeva suuntaus koko 2000 -luvun. Vuosituhannen alussa Norjan lohijokien saaliit olivat ennätystasolla, mutta tuo jatkuva alamäen suunta huolestuttaa. Vuosittaiset vaihtelut voivat heitellä paljonkin, kuten vuoden 2008 ja 2009 vertailussa, mutta 2007 vuoteen verrattaessa pudotus on jo lievempi eli 9 %.
Pidemmän jakson pilarikuvaajia katsottaessa ollaan vielä vuosien 1996 ja 1997 yläpuolella, mutta suuntauksen ei saa enää laskea.  Muuten  koittaa aika, jolloin kaikkien on pakosta vähennettävä saalismääriään – tyhjästä joesta ei lohia saaliiksi tule.

 

 

Onko merirautu vaikeuksissa?

Vaikka yhteisessä merirautu/meritaimen sarakkeessa on muutaman prosentin nousu, niin ainakin itse olen kuullut joidenkin Finnmarkin jokien meriraututilanteesta huolestuttavia kommentteja. Muutamilta maineikkailta merirautujoilta kala on lähes hävinnyt ja kalastusta on rajoitettu. Kalamiehet ovat pohtineet, voisiko Norjan luontoon kuulumattoman kuningasravun äkillinen runsastuminen syönyt rautujen elinmahdollisuuksia. Joka tapauksessa jättirapuja on saatujen tietojen mukaan paljon ja se voi vaikuttaa luonnon tasapainoon ja välillisesti jopa kalakantoihin – lohesta merirautuun.

Keskikoko = pieni jalka.

Norjan jokien lohen keskipaino oli 3,5 kiloa vuonna 2009, kun 2008 vastaava luku oli 3,8 kiloa. Lohisaaliista tittikokoisia (alle 3 kg) kaloja oli 28 prosenttia, jalkakokoisia (3-7 kg) kaloja 34 prosenttia ja lohiluokan (yli 7 kg) kaloja 38 prosenttia.
Tenon Norjan puolen saalis sivujokineen lähes puolittui vuoteen 2008 verrattuna, mutta Teno sivujokineen on edelleen Norjan tuottoisin lohijoki vuonna 2009. Seuraavina olivat Gaula, Namsen, Orkla ja Alta.

Catch and release – pyydä ja päästä
Norjassa on ensimmäisen kerran tilastoitu myös takaisin lasketut kalat (lohi, meritaimen ja merirautu). Vapautettuja kaloja ei ole laskettu mukaan maan kokonaissaaliiseen.
Vuonna 2009 päästettiin elävänä takasin jokeen 10 100 kalaa. Keski-Norjan Orkla ja Gaula kunnostautuivat takaisinpäästölistoilla 1 196 ja 1 177 kalan osalta. Laajemmin Sør-Trøndelagin ja Finnmarkin lääneissä kalojen vapauttaminen oli yleisintä. Vapautetun lohen keskipaino oli 4,8 kg, meritaimenen ja meriraudun keskimäärin 1,0 kg.