Salolainen Pentti Kataja on erämies henkeen ja vereen. Hän on kirjoittanut yllä olevan nimisen teoksen, jota voisi kuvata miniomaelämänkerraksi.

Pentti Kataja

Koetusta 62:sta metsästysvuodestaan Pentti on uhrannut teoksessa vain kolme sivua muulle kuin eräaiheelle. Hän toteaakin alussa, että ”kukaan muu suvussa ei ole ollut metsästyksestä kiinnostunut, vaan kaikista on tullut ihan kunnon ihmisiä. Vain minusta tuli tällainen.”

Tarkkaan ottaen 62 vuotta ovat olleet metsästystä aseen kanssa, eli 15-vuotiaasta lähtien. Hän saalisti jo sitä ennen muilla kuin tuliaseilla.

Pentti Katajan elämä on monin tavoin kietoutunut metsästykseen ja eräkulttuuriin. Hän on toiminut metsästäjien kouluttajana, metsästäjäkokeen vastaanottajana, erävartijana, kirjoittajana, toimittajana, radioäänenä, metsästysaseiden ja metsästyshistorian tutkijana ja kerääjänä, museoiden avustajana, paikalliskulttuurin taltioijana, asehistoriallisen seuran toimijana, aktiivisena mustaruutiampujana, keräilijänä, trofeiden preparoijana ja mitä kaikkea.

Mutta ennen kaikkea metsästäjänä. Sekä Suomessa että ulkomailla. Tämä kirja kertoo metsästysmuistoista yli kuuden vuosikymmenen ajalta. Metsästyskulttuuri ja ennen kaikkea säädökset ovat muuttuneet melkoisesti 1940-luvulta lähtien. Mutta kirja valottaa muutenkin Pentin elämänfilosofiaa ja arvoja.

Jotain hänestä kertoo Salon Seudun Sanomissa nähty ilmoitus ennen erästä merkkipäivää:

 

Ei vanhentumist kannat juhli

Ei mul tart tuora mittän kramassi eik kukkaspuski enkä mää trahteera kettä, sit ku mul o simmone merkpäi. En mää ol kotonurkisaka ollenka, mää mene mettä muitte huuhkajie joukko.

Pentti Kataja

Kataja on erinomainen kertoja. Meheviä muisteloja höystetään siteerauksilla paikallisella Uskelan murteella, joka on aivan oma juttunsa muille kuin varsinaissuomalaisille. Pentti on tässäkin asiassa asiantuntija, sillä hänellä on parhaillaan työn alla sanakirja ”uskela-suomi”!

Kirjaa voi tilata Suomen Metsästysmuseosta hintaan 15 € + postikulut.

Elämää ja eräpolkuja: Pentti Kataja, 78 sivua, Suomen Metsästysmuseon julkaisuja 18, Salo 2009, ISBN 978-952-9729-16-2

Pekka Suuronen