Reply To: –YDINvoima luonnossamme

Home Forums Luonto –YDINvoima luonnossamme Reply To: –YDINvoima luonnossamme

#246520 Ilmoita asiaton viesti
mauri
Participant

Arto Lauri 95. WTC F-4


—————————————–

Arto Lauri 94. Fukushima No.4


———————————

Automatic kaput
deadline deadline

OL-3 now in protective automation of key problems are still ongoing and persistent difficulties. Since the act of Siemens company does not invest any more at all of the past nuclear power. And above all, because none of the existing technology can not guarantee that the unstable burn-up too BIG OL-3 reactor safe processing! ..

TVO has also since 1990 come to replace the OL-1 and OL-2 plants the essential core of security devices, and conversions. Although the project has burned tens of millions, the time passed more than 25v years. Still in these bodies should not have been able to design a functional replacement computer automation! Again next summer, Siemens, therefore, to provide millions of automation devices, containing renewals OL-1 jaOL-2 plants.

Loviisa is the age of the problems and the same for the core security protection Automation. Fortum has built up a new building. There to accommodate the new nuclear power plants for automatic protection. Massive equipment was brought to the building for more than 5 years ago. The project was a complete failure, and Siemens left the project.

Since the Loviisa over age limit in the unstable MOX fuel meets the security automation DOES NOT to be able to guarantee !. Over 5 years rotten protective devices are going to be scrapped. Fortum and now desperately trying to enter the main nuclear power plants protection automation rols Royce!

In summary. More than 25 years of nuclear companies have been trying to modify the old U-235 combustion plant ”withstand” the MOX / Pu-239 fuel. Billions of desperate ”attempt at” have led the world in 54 Japanese reactor disaster. And to this day has lost at least -116 in the reactor! The reason always the same.

Virgin uranium combustion of attempts have been made to move to a single remaining Pu-239 combustion, without success! IAEA anticipates that nuclear will lose at least more than 200 reactors. Which has not been able to withstand modify the behavior a dangerous MOX fuel the limit!
————

Automatiikka kaput
deadline deadline

OL-3 laitoksen ongelmat keskeisessä suojaavassa automatiikassa ovat yhä kesken ja vaikeudet jatkuvat. Koska sitä toimittava Siemens yhtiö ei investoi enää lainkaan menneisyyden ydinvoimaan. Ja ennen kaikkea, koska mikään olemassa oleva tekniikka EI kykene takaamaan epävakaan palaman liian ISON OL-3 reaktorin turvallista prosessointia!..

TVO on myös vuodesta 1990 asti koittanut korvata OL-1 ja OL-2 laitoksien keskeiset ydinturvan laitteitten muuttamiset. Vaikka hanke on polttanut kymmenin miljoonin, aikaa kulunut yli 25v vuotta. YHÄ edelleen myös näihinkään laitoksiin EI ole kyetty suunnittelemaan toimivaa korvaavaa tietokoneitten automaatiota! Jälleen ensi kesänä Siemens siis toimittaa miljoonien automatiikkaa sisältäviä laitteitten uusimisia OL-1 jaOL-2 laitoksiin.

Loviisassa on niin ikää ylittämättömiä ongelmia samassa keskeisimmässä ydinturvan suojan automatioissa. Fortum on rakentanut jopa uuden rakennuksen. Mahduttaakseen sinne uuden ydinvoimaloitten suoja-automatiikan. Massiivisia laitteistoja rakennukseen tuotiin JO yli 5 vuotta sitten. Hanke epäonnistui täysin ja Siemens poistui hankkeesta.

Koska Loviisan yli- ikäisiin epävakaan MOX- poltto limitin täyttävää suojauksen automatiikkaa EI MYÖSKÄÄN niihin kyetä takaamaan!. Yli 5 vuotta lahonneet suojalaitteet ovatkin menossa romutettavaksi. ja nyt Fortum yrittää epätoivoisesti syöttää keskeisintä ydinvoimaloitten suojan automatiikkaa Rols Roycelle!

Yhteenvetona. Yli 25 vuotta ydinyhtiöt ovat koittaneet modifioida vanhoja U-235 polton laitoksiaan ”kestämään” MOX/Pu-239 polttoaineita. Miljardien epätoivoiset ”yritelmät” ovat johtaneet maailmalla jo 54 Japanin reaktorin tuhoon. Ja tähän päivään on menetetty ainakin -116 REAKTORIA! Syynä aina sama.

Neitseellisen uraanin poltosta on YRITETTY siirtyä ainoaan jäljellä olevaan Pu-239 polttoon, ONNISTUMATTA! IAEA ennakoikin, että ydinala tulee menettämään AINAKIN yli 200 reaktoria. Joita EI ole kyetty modifioimaan kestämää vaarallisesti käyttäytyvälle MOX- poltto limitti!