Sanonnan mukaan laki on niin kuin se luetaan, mutta eihän se niin ole: laki on niin kuin se tulkitaan.

Tämä lienee pyydys

Voimassa olevan uuden kalastuslain mukaan kalastuksenvalvojalla näyttäisi olevan oikeus tarkastaa veneessä olevat pyydykset ja saalis. Kalavesillä työtään tekevän kalastuksenvalvojan kannattaisi kuitenkin lukea muutakin kuin oheen liitetty kalastuslain pykälä.Kalastuslain 99 §

Olen saanut käyttööni Poliisihallituksen Valvonta- ja hälytystoimintayksikön 31.7.2012 antaman vastauksen kolmeen kalastuksenvalvojan toimintavaltuuksiin liittyvään tulkintakysymykseen. Parisivuisen vastauksen kertaalleen luettuani tulin siihen tulokseen, että ainakin meikäläisen lienee parasta olla suorittamatta uutta valvojantutkintoa.

Poliisihallitukselta kysyttiin:
1. Saako tarkastusta (kalastuslain 99 §) ulottaa suljettuihin laukkuihin?
2. Saako tarkastusta ulottaa suljettuihin tiloihin, kuten säilytyslaatikoihin tai veneen kajuuttaan?
3. saako rikkomuksesta epäiltyä henkilöä valokuvata tarkoituksena tuntomerkkien/todistusaineiston tallentaminen?

Kysymyksiin perehtynyt Poliisihallitus antoi niistä kaksisivuisen vastauksen, josta poimin tähän muutamia kohtia:

”Poliisihallituksen mukaan kalastuslain mukaista tarkastusta ei voida ulottaa suljettuihin laukkuihin tai suljettuihin tiloihin, kuten säilytyslaatikkoihin tai veneen kajuuttaan. Kyse on perusoikeuksien rajoittamisesta, jolloin Poliisihallitus suhtautuu kalastuslain (286/1982) 99 §:n sanamuodon ulkopuoliseen laajentavaan tulkintaan torjuvasti. Kalastuksenvalvojan toiminta voidaan määritellä viranomaistoiminnaksi, ja viranomaistoiminnan tulee perustua lakiin. Entisen kalastuslain aikana kalastuksenvalvojat eivät saaneet mainitunkaltaisia tarkastuksia tehdä. Poliisihallituksen käsityksen mukaan uudella lailla ei ollut tarkoitus tehdä muutoksia näiltä osin: Hallituksen esityksen (271/2010) mukaan tarkastusoikeutta koskevien säännösten osalta nykytilannetta ehdotettiin nyt muutettavaksi ainoastaan siten, että kalastuksenvalvojan oikeus tarkastaa kalaa ja rapuja pitävän henkilön varasto poistettaisiin.

— Lain mukaan ainoastaan pyydys ja saalis voidaan tarkistaa. Poliisihallituksen mukaan pyydys ei ole pyydys, vaan kalastusväline, ellei sillä konkreettisesti tarkastushetkellä pyydetä mitään tai. [Lause loppuu oudosti, kirj. huomautus]. Näin ollen valvojalla ei ole perusteita avoimessa veneessäkään tarkastaa pyydyksiä, joita ei käytetä, tai joita mahdollisesti veneessä olisi. Näin ollen ei voi olla myöskään perusteita vaatia pääsyä tiloihin, joissa pyydyksiä mahdollisesti säilytetään (suljetut laukut, kajuutat), koska ne eivät lähtökohtaisestikaan voi olla kalastuslain 99 §:ssä mainitun tarkastuksen kohteena. Poliisihallituksen mukaan kalastusvälineet katsotaan varsinaisiksi pyydyksiksi vasta sitten, kun varsinainen kalastus, pyytäminen alkaa. Tällöin valvonta ja nimenomainen tarkastus voi kohdistua pyytäviin välineisiin. On huomioitava, että pyydyskelvottomienkaan välineiden mukanapito ei ole lainvastaista.

— Vastaavasti tarkastus voidaan kohdistaa konkreettisten havaintojen perusteella vedestä nostettuun, näkyvillä olevaan saaliiseen. Poliisihallituksen mukaan tarkastusoikeutta tulkitaan samoilla perusteilla silloin, kun tarkastus suoritetaan rannalta kalastavan henkilön pyydykseen tai saaliiseen.

— Poliisihallituksen mukaan tarkastus voi kohdistua ja tarkastuksella pyritään keskittymään siihen, onko nostettu saalis lainmukaista eikä siihen, onko nostettu lainvastaista saalista. Kalastuksenvalvoja ei voi ainoastaan varmuuden vuoksi tarkastaa vapaa-ajankalastajan säilytyslaukkuja tai veneitä saaliin varalta, joskin esimerkiksi veneessä mahdollisimman selkeästi näkyvillä oleva saalis voidaan tarkastaa.

— Poliisihallituksen mukaan ei ole mahdollista tarkastaa venettä mahdollisen saaliin varalta, vaan tarkastuksen kohteena voi olla konkreettinen saalis.

— Kalastuslaki ei mahdollista pakkokeinolaista (450/1987) poikkeavin edellytyksin esimerkiksi henkilötarkastuksen tekemistä. Pakkokeinolaki voisi tulla sovellettavaksi mahdollisesti ainoastaan silloin, kun kalastajan epäillään syyllistyneen mahdollisesti esimerkiksi rikoslain 48a luvun 2 §:n kalastusrikokseen.

— Valokuvauksen osalta Poliisihallituksen mukaan kalastuksenvalvoja on viranomainen, jolla on virkatehtävä ja viranhoitoon liittyviä velvollisuuksia. Yksittäisellä virkamiehellä ei Poliisihallituksen näkemyksen mukaan voi olla virkatehtävää hoitaessaan rajoitetumpia oikeuksia, kuin mitä samalla virkamiehellä olisi yksityishenkilönä. Koska yksityishenkilöllä on oikeus kuvata julkisella paikalla, Poliisihallituksen näkemyksen mukaan tämä sama oikeus on myös virkamiehellä tarkastustehtävää suorittaessaan. Mikäli kyse on kuitenkin rikosepäilystä, on kuvaamisen kanssa noudatettava esitutkinta- ja pakkokeinolain mukaista menettelyä.”

Mitähän tuosta kaikesta sanoisi? Kovin on kiemuraista. Todella tarkkana pitää olla, jos on sattunut erehtymään kalastuksenvalvojaksi ja aikoo tehdä työnsä kunnolla. No, ainakin harmaalla vesillä kalastavat voivat lukea rivien väleistä tiettyjä toimintaohjeita.

Kun savolainen avaa suunsa, vastuu on kuulijalla. Siihen vedoten siirrän nyt vastuun lukijalle, sillä oma savolainen maatiaisjärkeni ei todellakaan riitä sisäistämään tätä kaikkea.

Onneksi en ole enää kalastuksenvalvoja!

Lähteet: Kalastuslaki ja Poliisihallituksen vastaus 2020/2012/2849.