Kalan kelpaaminen IFGA:n (International Game Fish Association) ennätykseksi riippuu, paitsi kalan koosta, myös siitä miten ja millaisin välinein se on kalastettu. Esimerkiksi kolmihaarakoukun käyttäminen pilaa täkyraksilla pyydystetyn kalan ennätyskelpoisuuden.

IGFA:n logo

IGFA:n kansainvälisiin kalastussääntöihin voi kuka tahansa tutustua järjestön internetsivuilla www.igfa.org. Tässä kuitenkin keskeisimpiä sääntöjä suomeksi sepitettynä. Valitettavasti en voi käännösvaikeuksien vuoksi antaa takuuta sääntöjen tarkasta oikeellisuudesta.

Siima

– Sallittuja ovat yksisäie- (monofiili), monikuitu- (multifilamentti) ja lyijy-ydinsiimat (led core). Siiman vetolujuus ei saa ylittää 60 kg ja monille kalalajeille on määritelty alemmat maksimivetolujuudet.

– Vaijerisiimat (wire lines) ovat kiellettyjä.

– Jos kalastussiima on kiinnitetty pohjasiimaan, määräytyy siimaluokkaennätys siimoista vahvemman perusteella.

Kaksoissiima

– Jos kaksoissiimaa (eli kaksinkerroin oleva siiman kärkiosa) käytetään, sen on oltava samaa siimaa kuin varsinainen kalastussiima.

– Merikalojen (saltwater species)ennätyksissä kaksoissiiman maksimipituus on 4,57 m (15 jalkaa) jasisävesikalojen (freshwater species) ennätyksissä 1,82 m (6 jalkaa).

– Kaksoissiimojen ja perukkeiden yhteispituudet eivät saa vastaavasti ylittää 6,1 m (20 jalkaa) ja 3,04 m (10 jalkaa).

Peruke

– Perukkeen pituuteen lasketaan myös viehe, koukut ja muut vastaavat välineet.

– Peruke on liitettävä siimaan solmulla, lukolla, leikarilla tai muulla vastaavalla välineellä. Siimaan puristamalla tarttuvat välineet (holding devices) ovat kiellettyjä. Perukkeen materiaalia tai vetolujuutta ei säädellä.

– Merikalojen (saltwater species)ennätyksissä enintään 10 kg (20 lb) siimaan liitetty peruke saa olla enintään 4,57 m (15 jalkaa) pitkä ja yli 10 kg siimoihin liitetty peruke enintään 9,14 m (30 jalkaa) pitkä.Sisävesikalojen (freshwater species) ennätyksissä perukkeen maksimipituus on kaikissa siimaluokissa 1,82 m (6 jalkaa).

Vapa

– Vavan on oltava urheilukalastuksen eettisten periaatteiden ja totuttujen käytäntöjen mukainen.

– Vavan valinnassa sallitaan huomattavaa liikkumavaraa, mutta vapa ei saa antaa kalastajalle epäreilua hyötyä kalaa väsytettäessä. Tämän jossain määrin vaikeaselkoisen säännön tarkoitus on epäsovinnaisten vapojen eliminointi.

– Vavan kärjen (etäisyys kelan keskikohdasta vavan kärkeen) on oltava vähintään 101,6 cm (40 tuumaa). Tämä tärkeä sääntö sulkee pois muun muassa tavanomaiset Suomessa käytetyt pilkkivavat!

– Vavan tyviosa (tyvestä kelan keskikohdan tasalle) ei puolestaan saa olla pitempi kuin 68,58 cm (27 tuumaa).

Kela

– Kelan täytyy olla urheilukalastuksen eettisten periaatteiden ja totuttujen käytäntöjen mukainen.

– Moottorikelat ja mitkä tahansa välineet, jotka antavat kalastajalle epäreilua hyötyä, ovat kiellettyjä.

– Räikkäsalvalla varustetut kelan kammet (eli ratkaisut, jotka estävät kelan pyörimisen taaksepäin) ovat kiellettyjä.

– Kammet, jotka on suunniteltu kelattavaksi samanaikaisesti kahdella kädellä, ovat niin ikään kiellettyjä.

Koukut syötillä kalastettaessa

– Muut kuin yksihaaraiset koukut ovat kiellettyjä.

– Elävää tai kuollutta syöttiä käytettäessä sallitaan enintään kaksi yksihaarakoukkua, joiden molempien on oltava syöttiin upotettuja tai siihen kunnolla kiinnitettyjä.

– Koukkujen silmien on oltava vähintään suurimman koukun pituuden päässä mutta enintään 45,72 cm (18 tuumaa) etäisyydellä toisistaan. Poikkeus: Toisen koukun voi pujottaa toisen koukun silmän läpi.

– Vapaana heiluvien koukkujen käyttö on kielletty.

– Pohjakalastuksessa sallitaan kaksi erillisissä perukkeissa roikkuvaa koukkua, jos ne on kiinnitetty syöttiin siten, että yhteen koukkuun tarttunut kala ei voi samalla tarttua toiseen ulkopuolelta.

– Kahta koukkua käytettäessä on ennätysilmoitukseen liitettävä kuva tai piirros koukutuksesta.

Täkyraksi Kolmihaarakoukun käyttäminen raksikalastuksessa ei ole IGFA:n säännöissä sallittua.

Tekovieheiden koukut

– Jos vieheessä käytetään naamiointia (skirt = ”hame” eli höyheniä, karvoja, tinseleitä, muovisuikaleita jne.) tai perässä laahaavaa (trailing) materiaalia, voi siimassa olla enintään kaksi yksihaarakoukkua. Ohjeet ovat tältä osin samoja kuin syötillä kalastettaessa.

– Takimmainen koukku ei saa olla enempää kuin pituutensa verran ”hameen” perässä.

– Monihaaraiset koukut (gang hooks) ovat sallittuja, jos keinotekoinen viehe on erityisesti suunniteltu niiden käyttämistä varten.

– Koukkujen on oltava vapaasti heiluvia ja niitä saa olla vieheessä enintään kolme kappaletta (voivat olla yksi-, kaksi- tai kolmihaaraisia, tai niiden yhdistelmiä). Monihaaraisissa koukuissa ei saa käyttää luonnollista syöttiä.

– Ennätysilmoitukseen on liitettävä kuva tai piirros käytetystä koukutuksesta.

Muut välineet

– Väsytystuolissa (fighting chair) ei saa olla kalan taltuttamista avustavaa mekanismia.

– Nostokoukun tai haavin suurin sallittu kokonaispituus on 2,44 m (8 jalkaa). Nostokoukun jatkeena oleva köysi saa olla enintään 9,14 m (30 jalkaa) pitkä. Vain yksikoukkuiset nostimet ovat sallittuja.

– Kaikki kalaan sotkeutumalla takertuvat (entangling), koukuttomat tai koukulliset, välineet ovat kiellettyjä eikä niitä saa käyttää missään tarkoituksessa kalan houkutteluun, tartuttamiseen, väsyttämiseen tai koukkaamiseen.

– Syvätakilat, sivulevittimet, levitinpuomit ja leijat ovat sallittuja, jos kalastussiima on liitetty niihin siimanvapauttimen avulla.

– Perukkeen tai kaksoissiiman kiinnittäminen suoraan tai jonkin laitteen välityksellä vapauttimeen on kielletty.

– Lisähoukuttimet ja kohot ovat sallittuja, jos ne eivät rajoita väsytettävän kalan liikkumista eivätkä anna kalastajalle epäreilua etua kalan väsytyksessä ja nostamisessa.

– Vapaan kiinnitetty turvanaru ei saa antaa kalastajalle mitään hyötyä kalaa väsytettäessä.

Kalastussääntöjä

– Kalan iskettyä syöttiin tai vieheeseen kalastajan on tartutettava, väsytettävä ja nostettava se ilman muiden apua, poikkeuksena vain säännöissä erikseen mainitut seikat.

– Vapa on otettava vavanpitimestä niin nopeasti kuin mahdollista. Säännön tarkoitus on se, että kalastaja itse kiinnittää kalan tekemällä vastaiskun.

– Jos kalastajan käyttämiin siimoihin ottaa samanaikaisesti useampia kaloja, vain ensimmäisenä tarttunut kala on ennätyskelpoinen.

– Käytettäessä kaksoissiimaa on kaksinkertaisen siiman oltava suurimman osan väsytystaistelusta kokonaan vavan kärjen ulkopuolella.

– Väsytysvaljaat voidaan kiinnittää vapaan tai kelaan, mutta ei väsytystuoliin (tai muihin rakenteisiin). Valjaiden kiinnittäjä voi olla joku muukin kuin itse kalastaja.

– Vapavyön käyttö on sallittua.

– Veneestä kalastettaessa, kun peruke on tarttumisetäisyydellä tai peruke jo koskettaa vavan kärkeä, saa useampi kuin yksi henkilö pidellä peruketta.

– Peruketta pitävien henkilöiden lisäksi muutkin saavat nostaa kalaa omilla nostokoukuillaan. Nostokoukun kädensijan on oltava kalaa nostavan henkilön kädessä.

– Kalastus- ja välinesääntöjä sovelletaan siihen asti kunnes kala on punnittu.

Saaliin hylkäämisen aiheuttaa:

– Väline- tai kalastussääntöjen rikkominen.

– Jonkun muun kuin kalastajan koskeminen vapaan, kelaan tai siimaan (myös kaksoissiimaan) joko suoraan tai jonkin laitteen avulla sen jälkeen, kun kala iskee tai ottaa syöttiin tai vieheeseen, aina siihen asti, kunnes kala on otettu saaliiksi tai vapautettu, tai joku avustaa kalastustilanteessa jollakin muulla kuin säännöissä mainitulla tavalla. Irrotettaessa siimassa olevia esineitä, jotka estävät siiman kelaamisen vaparenkaiden läpi, saa siimaan koskea vain kalastaja.

– Vavan tukeminen vavanpitimeen, veneen laitaan tai muuhun kohteeseen kalaa väsytettäessä.

– Käsisiiman tai köyden kiinnittäminen kalastussiimaan tai perukkeeseen kalan pidättely- tai nostamistarkoituksessa.

– Kalan ampuminen, harppunointi tai viiltäminen missä tahansa vaiheessa kalastusta.

– Kalojen houkutteleminen (chumming=mäskäys?) tai veto- ja heittouisteluun suunniteltujen vieheiden syötittäminen nisäkkään lihalla, verellä, nahalla, tai millä tahansa niiden muilla osilla, paitsi karvoilla ja siankamaralla (pork rind). [Hmm: ymmärsinköhän tuota Lontoon murretta nytkään oikein]

– Käyttämällä venettä tai muuta välinettä kalan rantauttamiseen tai sen ajamiseen matalaan veteen tarkoituksena heikentää kalan uintikykyä.

– Vavan tai kelan vaihtaminen kesken kalan väsyttämisen.

– Siiman lyhentäminen, vaihtaminen tai jatkaminen kesken kalan väsytyksen.

– Tahallinen ulkopuolelta tartuttaminen.

– Kalastaminen niin, että kaksoissiima ei ole missään vaiheessa vavan kärjen ulkopuolella.

– Laittoman kokoisen tai kiellettyä lajia olevan syötin käyttäminen.

– Siiman tai perukkeen päästäminen kosketuksiin veneen tai muun kohteen kanssa kalan pitelemis- tai nostotarkoituksessa.

– Kalan karkaaminen ennen haavimista tai koukkaamista ja sen ottaminen jälleen kiinni jollain muulla kuin säännöissä hyväksytyllä tavalla.

Muita saaliin hylkäämiseen johtavia seikkoja:

– Vavan rikkoutuminen niin, että se lyhentää vavan kärkiosan alle sallitun mittaiseksi tai muuttaa ratkaisevalla tavalla vavan kalastusominaisuuksia.

– Kalan silpoutuminen hain, muiden kalojen, nisäkkäiden tai veneen potkurin vaikutuksesta. Siiman tai perukkeen aiheuttamia jälkiä, parantuneita arpia tai perinnöllisiä muutoksia ei pidetä hylkäämistä aiheuttavina muutoksina. Kaikki kalassa näkyvät muutokset on kuvattava ja selkeästi raportoitava saalisilmoituksessa.

– Jos kala on tarttunut useampaan kuin yhteen siimaan.

Lähde: IGFA säännöt, World record Game fishes. Kirjoittaja on IGFA:n rivijäsen.

…

Tämän IGFA-sarjan seuraavassa ja viimeisessä osassa teen selkoa perhokalastussäännöistä ja saalisilmoituksen tekemisestä.