Luuletko, että Suomen ”loppuun kalastetuilla” vesillä ei ole mitään mahdollisuutta tehdä kalastuksen maailmanennätystä? Harhaluulo, sillä se on joissain tapauksissa jopa helpompaa kuin suomenennätyksen parantaminen.

Kansainvälinen urheilukalastusjärjestö IGFA (The International Game Fish Association) pitää yllä erittäin laajaa kalastusennätysten tilastoa, johon kuka tahansa vapakalastaja (angler) voi ilmoittaa ennätyskelpoiset saaliinsa. Ilmoitus maksaa järjestön jäseniltä 40 dollaria ja muilta 65 dollaria. Jälkimmäiseen sisältyy samalla IGFA:n jäsenmaksu yhdeksi vuodeksi. Lisätietoja löytyy verkkosivulta www.igfa.org.

IGFA:n logo

IGFA:n  ennätyskategoriat

1. All Tackle
2. Freshwater Line Class
3. Saltwater Line Class, erikseen miehille (M) ja naisille (W)
4. Freshwater Fly Rod
5. Saltwater Fly Rod, erikseen miehille (M) ja naisille (W)
6. Junior: F-junior, F-Smallfry, M-Junior ja M-Smallfry (F=tytöt, M=pojat)
7. State Freshwater Line Class: USA:n osavaltojen ennätykset siimaluokittain
8. State Freshwater Fly Rod: USA:n osavaltojen ennätykset perukeluokittain.

Yleistä kalan ennätyskelpoisuudesta

Kalan painon on oltava vähintään yksi pauna (0,453 kg) ja sen on ylitettävä entinen ennätys vähimmäismäärällä, joka on alle 25 paunan (11,33 kg) kaloilla 2 unssia (56,69 g) ja sitä suuremmilla 0,5 % voimassa olevasta ennätyksestä.

Kalankasvattamoista tai suojelualueilta pyydystetyt kalat eivät ole ennätyskelpoisia. Kalan ja sen kalastustavan on oltava sopusoinnussa kaikkien paikallisten lakien ja säädösten kanssa.

All Tackle

All Tackle –ennätyksiksi voidaan hyväksyä kaikki kalat, jotka on saatu vetolujuudeltaan enintään 60 kg siimoilla. Ennätyskalat, joita ei mainita IGFA virallisissa siimaluokkaennätysten listauksissa, on täytettävä erikseen seuraavat vaatimukset:
1. Kalan on oltava oma tieteellisellä nimellään tunnistettu lajinsa.
2. Kalan on oltava kalastusalueella yleisesti vapakalastuksen kohteena oleva laji.
3. Kalan tunnistamisen on perustuttava valokuviin ja muuhun sitä tukevaan tietoon.
4. Kalan on oltava trofeekokoa. Nyrkkisäännön mukaan tällaisen kalan painon on oltava yli puolet kalalajin tyypillisestä maksimipainosta.

Siimaluokat

Siimaluokkaennätykset (Line Class records) määräytyvät kalastuksessa käytetyn siiman tai perhoperukkeen vetolujuuden perusteella. Kullekin kalalajille on erikseen määritelty, mitkä siimaluokat hyväksytään ennätyksiin. Pienikokoisten kalojen ennätyksiä ei siis voi tehdä ylivahvoilla siimoilla.

Sekä sisävesien (Freshwater) että merien (Saltwater) siimaluokkaennätyksiä (Line Class) noteerataan siimaluokissa 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 24, 37 ja 60 kg. Jos siiman vetolujuus on esimerkiksi 12 kg, sillä saatu kala kelpaa siimaluokkaan 15 kg  (ja tietysti All Tackle –kategoriaan).

Perhokalastuksessa sekä sisävesillä että suolaisessa vedessä on käytössä perukeluokat (Tippet Classes) 1, 2, 3, 4, 6, 8 ja 10 kg. Yli 10 kg kestävillä perhoperukkeilla saatuja kaloja ei siis noteerata ennätyskelpoisiksi, vaikka saaliina olisi valtava tonnikala.

IGFA:n hyväksymiä ennätyksiä

All Tackle

Ahven / Perch, European / Perca fluviatilis: 1,5 kg (Norja)
Ankerias / Eel, European / Anguilla anguilla: 3,59 kg (Ruotsi)
Harjus / Grayling / Thymallus thymallus: 1,69 kg (Saksa)
Hauki / Pike, northern / Esox lucius: 25 kg (Saksa)
Järvilohi / Salmon, landlocked / Salmo Salar: 10,76 kg (Ruotsi)
Karppi / Carp, common / Cyprinus carpio: 34,35 kg (Ranska)
Kirjolohi / Trout, rainbow / Oncorhynchus mykiss: 19,79 kg (Kanada)
Kuha / Zander / Sander lucioperca: 11,42 kg (Ruotsi).
Lahna / Bream / Abramis brama: 6,01 kg (Ruotsi)
Lohi / Salmon, Atlantic / Salmo Salar: 35,89 kg (Norja)
Made / Burbot / Lota lota: 8,65 kg (Kanada)
Nieriä / Char, arctic / Salvelinus alpinus: 14,77 kg (Kanada)
Säyne / Ide / Leuciscus idus: 3,36 kg (Ruotsi)
Taimen / Trout, brown / Salmo trutta: 18,25 kg (USA)
Toutain / Asp / Aspius aspius: 5,66 kg (Ruotsi)
Turska / Cod, Atlantic / Gadus morhua: 44,79 kg (USA)
Vimpa / Vimba (Zahrte) / Vimba vimba: 1,11 kg (Ruotsi)

Freshwater Line Class

Harjus / Grayling / Thymallus thymallus:
Kaikki luokat 01-10 vapaana eli kukaan ei ole ilmoittanut ennätyskelpoisia kaloja.

Hauki / Pike, northern / Esox lucius:
01                      10,85 kg (USA)
02                      11,56 kg (USA)
03                      16,56 kg (Ruotsi)
04                      19,6 kg (Sveitsi)
06                      21,45 kg (Ruotsi)
08                      18,05 kg (Ruotsi)
10                      18,1 kg (Ruotsi)
15                      15,64 kg (USA)
24                      14,74 kg (USA)

Järvilohi / Salmon, landlocked / Salmo Salar:
01                      1,87 kg (USA)
02                      5,92 kg (Ruotsi)
03                      8,13 kg (Ruotsi)
04                      10,48 kg (Ruotsi)
06                      2,8 kg (USA)
08                      0,87 kg (USA)
10                      1,55 kg (USA)
15                      10,76 kg (Ruotsi)

Kuha / Zander / Sander lucioperca:
01                      Vapaa
02                      8,8 kg (Saksa)
03                      Vapaa
04                      Vapaa
06                      Vapaa
08                      Vapaa
10                      1,85 kg (Espanja)
15                      Vapaa

Lohi / Salmon, Atlantic / Salmo Salar:
01                      4,27 kg (Kanada)
02                      7,85 kg (USA)
03                      8,14 kg (Ruotsi)
04                      11,73 kg (Ruotsi)
06                      15,4 kg (Norja)
08                      24,47 kg (Ruotsi)
10                      26,72 kg (Ruotsi)
15                      27,48 kg (Ruotsi)
24                      26,36 kg (Ruotsi)

Made / Burbot / Lota lota:
01                      4,06 kg (USA)
02                      4,63 kg (USA)
03                      7,03 kg (USA)
04                      7,19 kg (USA)
06                      6,37 kg (USA)
08                      8,65 kg (Kanada)
10                      6,39 kg (Ruotsi)

Nieriä / Char, arctic / Salvelinus alpinus:
01                      7,82 kg (Kanada)
02                      9,52 kg (Kanada)
03                      13,75 kg (Kanada)
04                      10,2 kg (Kanada)
06                      11,34 kg (Kanada)
08                      12,7 kg (Kanada)
10                      10, 88 kg (Kanada)
15                      9,75 kg (Kanada)

Taimen / Trout, brown / Salmo trutta:
01                      9,41 kg (USA)
02                      18,25 kg (USA)
03                      12,92 kg (Kanada)
04                      15,59 kg (Kanada)
06                      15,59 kg (USA)
08                      17 kg (Ruotsi)
10                      13,83 kg (USA)
15                      8 kg (Ruotsi)
24                      6,46 kg (USA)

Freshwater Fly Rod

Harjus / Grayling / Thymallus thymallus:
Tippet 01                      0,66 kg (Italia)
Tippet 02                      0,84 kg (Italia)
Tippet 03                      1,64 kg (Italia)
Tippet 04                      Vapaa
Tippet 06                      Vapaa
Tippet 08                      Vapaa
Tippet 10                      Vapaa

Hauki / Pike, northern / Esox lucius:
Tippet 01                      10,97 kg (Kanada)
Tippet 02                      12,24 kg (USA)
Tippet 03                      13,15 kg (Kanada)
Tippet 04                      12,24 kg (USA)
Tippet 06                      15,19 kg (Kanada)
Tippet 08                      14,51 kg (Kanada)
Tippet 10                      13,83 kg (USA)

Järvilohi / Salmon, landlocked / Salmo Salar:
Tippet 01                      Vapaa
Tippet 02                      1,58 kg (USA)
Tippet 03                      1,81 kg (USA)
Tippet 04                      1,36 kg (USA)
Tippet 06                      2,83 kg (Kanada)
Tippet 08                      1,81 kg (Kanada)
Tippet 10                      3,4 kg (Kanada)

Kuha / Zander / Sander lucioperca:
Tippet 01                      Vapaa
Tippet 02                      Vapaa
Tippet 03                      Vapaa
Tippet 04                      11,15 kg (Italia)
Tippet 06                      3,14 kg (Ranska)
Tippet 08                      4,53 kg (Italia)
Tippet 10                      3,85 kg (Sveitsi)

Lohi / Salmon, Atlantic / Salmo Salar:
Tippet 01                      9,97 kg (Norja)
Tippet 02                      17,46 kg (Norja)
Tippet 03                      11,49 kg (Norja)
Tippet 04                      14,28 kg (Norja)
Tippet 06                      20,29 kg (Kanada)
Tippet 08                      23,2 kg (Norja)
Tippet 10                      22,2 kg (Norja)

Made / Burbot / Lota lota:
Kaikki perukeluokat 01-10 ilman ennästystä.

Nieriä / Char, arctic / Salvelinus alpinus:
Tippet 01                      3,06 kg (Kanada)
Tippet 02                      7,17 kg (Kanada)
Tippet 03                      6,8 kg (Kanada)
Tippet 04                      9,18 kg (Kanada)
Tippet 06                      6,94 kg (Kanada)
Tippet 08                      7,71 kg (Kanada)
Tippet 10                      7, 26 kg (Kanada)

Taimen / Trout, brown / Salmo trutta:
Tippet 01                      5,67 kg (USA)
Tippet 02                      8,61 kg (Argentiina)
Tippet 03                      12,53 kg (USA)
Tippet 04                      12,7 kg (Argentiina)
Tippet 06                      15,93 kg (Argentiina)
Tippet 08                      13,5 kg (Argentiina)
Tippet 10                      16,5 kg (Itävalta)

Junior

F-Junior on 11-16-vuotias tyttö
M-Junior on 11-16-vuotias poika
F-Smallfry on korkeintaan 10-vuotias tyttö
M-Smallfry on korkeintaan 10-vuotias poika

Harjus / Grayling / Thymallus thymallus:
Kaikki luokat ilman ennätystä.

Hauki / Pike, northern / Esox lucius:
F-Junior                      11,33 kg (Kanada)
F-Smallfry                    7,6 kg (Irlanti)
M-Junior                      12,24 kg (Kanada)
M-Smallfry                   7,59 kg (Kanada)

Järvilohi / Salmon, landlocked / Salmo Salar:
F-Junior                      Vapaa
F-Smallfry                    Vapaa
M-Junior                      1,81 kg (USA)
M-Smallfry                   2,86 kg (USA)

Karppi / Carp, common / Cyprinus carpio:
F-Junior                      7,37 kg (uSA)
F-Smallfry                    9,65 kg (Japani)
M-Junior                      17,85 kg (Saksa)
M-Smallfry                   11,85 kg (Australia)

Kirjolohi / Trout, rainbow / Oncorhynchus mykiss:
F-Junior                      5,21 kg (USA)
F-Smallfry                   4,53 kg (USA)
M-Junior                     12,72 kg (USA)
M-Smallfry                  6,8 kg (Wales)

Kuha / Zander / Sander lucioperca:
F-Junior                      Vapaa
F-Smallfry                   1,85 kg (Espanja)
M-Junior                     Vapaa
M-Smallfry                  1,13 kg (Englanti)

Lohi / Salmon, Atlantic / Salmo Salar:
F-Junior                      Vapaa
F-Smallfry                   Vapaa
M-Junior                      14,51 kg (Kanada)
M-Smallfry                  Vapaa

Made / Burbot / Lota lota:
F-Junior                      Vapaa
F-Smallfry                   2,52 kg (USA)
M-Junior                      Vapaa
M-Smallfry                  Vapaa

Nieriä / Char, arctic / Salvelinus alpinus:
F-Junior                      6,57 kg (Kanada)
F-Smallfry                   Vapaa
M-Junior                      8,97 kg (Kanada)
M-Smallfry                   4,3 kg (Kanada)

Taimen / Trout, brown / Salmo trutta:
F-Junior                      5,3 kg (Norja)
F-Smallfry                   2,49 kg (Kanada)
M-Junior                      6,62 kg (USA)
M-Smallfry                  11,98 kg (USA)

Turska / Cod, Atlantic / Gadus morhua:
F-Junior                      12,02 kg (USA)
F-Smallfry                   10,06 kg (Norja)
M-Junior                      20,91 kg (USA)
M-Smallfry                  18,59 kg (USA)

Kovia tuloksia, jos kohta useita täysin mahdollisia Suomessakin parannettaviksi. Rakkaiden naapuriemme norjalaisten ja ruotsalaisten kalastustaito (ja innostus IGFA-kalastukseen) käy hieman jopa kateeksi.

Kiitos mielenkiinnosta, jos jaksoit lukea tänne asti. Kerron myöhemmin lisää muun muassa säännöistä, joita on noudatettava, jos aikoo saada kalansa IGFA:n ennätystilastoihin.

Lähde: IGFA säännöt, World record Game fishes. Kirjoittaja on IGFA:n rivijäsen.