Solmut ovat mutkikkaita olioita. Niiden pitävyys ja murtolujuus riippuvat itse solmun lisäksi myös solmittavasta materiaalista, olosuhteista ja solmijasta. Lisäksi solmun viimeistelyllä voi olla solmun pitävyyden kannalta aivan ratkaiseva merkitys. Joskus jopa solmun nimi voi riippua siitä, miten se kiristetään.

Lähes jokaiselle kalastajalle tutun unisolmun siimankierrokset voi asettaa ainakin kolmella eri tavalla, jolloin jopa solmun nimi muuttuu – ja solmun ominaisuudet siinä sivussa. Ei ihme, että esimerkiksi allekirjoittaneen sitomien unisolmujen murtolujuudet ovat heittäneet joskus melkoista häränpyllyä.

Esittelen seuraavassa kolme eri solmua, jotka ovat topologisesti yksi ja sama unisolmu. Niistä jokainen voidaan siimakierroksia uudelleen järjestelemällä muuttaa kahdeksi muuksi. Muutoksissa solmua ei avata eikä pujoteta uudelleen.

Solmukierroksien määrä on oheisissa kuvissa pienempi kuin kalastussiimaan tehtävissä käyttösolmuissa. Unisolmuun suositellaan 4-6 kierrosta siiman paksuudesta riippuen; ohuisiin ja liukkaisiin siimoihin enemmän kuin paksuihin ja nahkeisiin.

Unisolmu

Uni1 Unisolmun tuttu aloitustilanne. Oikeakätisen kannattaa sitoa solmu juuri tämän kuvasarjan asennossa. Kaksinkerroin olevan siiman pituus on noin 20 cm.
Uni2 Kierrä siimaa pääsiiman ja sen viereen tehdyn kierroksen ympärille 4-6 kierrosta siiman paksuudesta riippuen. Ohueen ja liukkaaseen siimaan enemmän kierroksia.
Uni3 Kierrosten jälkeen tapahtuva solmun kiristäminen ratkaisee mikä solmu tästä loppujen lopuksi syntyy. Jos haluat unisolmun, säilytä vasemman käden pinsettiote, äläkä päästä siimalenkkiä vapaasti kiertymään kuten tässä on tehty. Tästä solmusta tulee helposti kalastajansolmu…
Uni4

… varsinkin, jos kiristäminen aloitetaan siiman irtopäästä. Tuloksena siis kalastajansolmu, vaikka oli tarkoitus tehdä unisolmu.

Mutta ei hätää, ei kalastajansolmu ole välttämättä sen heikompi. Lujuuden ratkaisee muun muassa myös solmun soveltuvuus eri siimoille.

Uni5

Jos solmun siimalenkistä pidetään vasemman käden sormilla kiinni ja solmun kiristäminen aloitetaan siimalenkin puolelta, syntyy solmuoppaissa kuvattu varsinainen unisolmu, joka toimii myös mainiona liukusolmuna.

Muista kostuttaa siima syljellä ennen lopullista kiristämistä.

Kalastajansolmu

Kalastaja1 Kalastajansolmun alkutilanne. Vangitse väljähköt siimankierrokset vasemman käden sormien väliin.
Kalastaja2

Tee ainakin kolme kierrosta edeten kohti viehettä.

Jos etenet vieheestä poispäin, syntyy Centauri-solmu.

Kalastaja3 Pujota siimanpää kierrosten läpi vieheen puolelta.
Kalastaja4

Kostuta ja kiristä irtopäästä vetämällä vapauttaen samalla siimakierroksia tasaisesti vasemman käden solmien otteesta.

Liu’uta solmu kiinni leikariin ja kiristä kunnolla lopulliseen kireyteensä. Tai jätä sopivasti kiristettynä liukusolmuksi.

Centauri-solmu

Centauri1 Centauri-solmun aloitustilanne. Vangitse väljähköjä siimankierroksia vasemman käden sormien pinsettiotteeseen.
Centauri2 Siimankierrokset tehdään pääsiiman ympärille vieheestä poispäin.
Centauri3 Pujota lopuksi irtopää kierrosten läpi vieheen puolelta.
Centauri4

Kostuta ja kiristä irtopäästä ”saattaen”.

Liu’uta solmu kiinni leikariin ja kiristä kunnolla lopulliseen kireyteensä. Voit jättää sen myös liukusolmuksi.

Käytännössä näitä solmuja sidottaessa siimakierrosten asettuminen riippuu sidontatavan lisäksi muun muassa siiman jäykkyydestä ja solmun kiristysjärjestyksestä. Tuloksena voi olla myös jonkinlainen risteytys joko uni- ja kalastajansolmusta tai Centauri- ja kalastajansolmusta. Näitä erilaisia risteytyksiä syntyy sitä enemmän mitä enemmän solmuun tehdään siimankierroksia. Ei ihme, että solmujen murtolujuudet voivat vaihdella suurestikin, vaikka sitojana on sama henkilö.

Omissa vuoden 2005 solmutesteissäni (ERÄ 6-2005 ja ERÄ 11-2005) kokeilin useille siimoille sekä uni-, kalastajan- että Centauri-solmua. Todennäköisesti osa molemmista solmuista deformoitui kiristettäessä ainakin osittain kalastajansolmuiksi, uni ehkä useammin kuin Centauri. Joillakin siimoilla oli unisolmu parempi, joillakin Centauri. Tarkoituksella tehty kalastajansolmu oli testeissäni näistä kolmesta lievästi heikoin. Koska kokonaisuudessaan solmujen välillä ei tuntunut olevan ratkaisevan suurta eroa, jätin kalastajan- ja Centauri-solmujen tulokset julkaisematta.

Solmut eivät lakkaa hämmästyttämästä pientä solmijaa!