Kalastuslakiasioissa ennenkin kunnostautunut kansanedustaja Kari Rajamäki on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen kalastusoppaiden ammatinharjoittamisesta.

Kalastusopastoiminnasta on suhteellisen lyhyessä ajassa tullut merkittävä taloudellinen tekijä, sillä kalatalousjohtaja, tohtori Jorma Tiitinen arvioi neljänsadan suurimman alalla toimivan yrityksen liikevaihdon kohonneen vuonna 2007 yhteensä noin 100 miljoonaan euroon. Opastoimintaa haittaa kuitenkin se, että kalastuslupia ei ole aina saatavissa ja läänikohtainen viehekortti ei nykylainsäädännön mukaan korvaa kalastusoikeuden haltijan lupaa opastetuilla kalaretkillä. Ongemia on ensiintynyt etenkin rannikkoseudulla.

Maa- ja metsätalousministeriön 14.2.2007 julkaisemassa Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallisessa toimenpideohjelmassa vuosille 2008–2013 esitetään muun muassa, että ”Mahdollistetaan kalastuslain muutoksella toimivan lupajärjestelmän aikaansaaminen, joka palvelee sekä kalastusoppaiden että myös kansainvälisten kalastusmatkailijoiden tarpeita. Kalastusoppaiden kalastuslupien saatavuutta tulisi helpottaa ja lupajärjestelmiä yksinkertaistaa.”

Rajamäki viittaa Maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltuun kalastuslain 8 §:n muutokseen, jonka mukaan läänikohtainen viehekortti mahdollistaisi myös opastettujen kalaretkien järjestämisen. Valmista lakimuutosesitystä ei ole kuitenkaan annettu eduskunnalle.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten Rajamäki esittää asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Mitä hallitus aikoo tehdä, että kalastusoppaiden lupien saanti ja ammatinharjoittaminen helpottuu jo kuluvalla kalastuskaudella 2008?

Edustaja Kari Rajamäki on ihan oikealla ja kannatettavalla asialla. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, millä tavalla ja aikataululla hallitus vie eteenpäin lupaamiaan kalastuslain uudistuksia.

Itse olen aiemmin ehdottanut tämän ongelman ratkaisua osana suurempaa kalastuslakiuudistusta siten, että enintään viiden aktiivisen kalastajan kokoiset opastetut ryhmät saisivat kalastaa koko valtakunnassa yleiskalastusoikeuksien piirissä olevilla vesillä Koko Suomen Kalastuskortilla (katso aiempia kirjoituksia ja keskusteluja tässä blogissa).