Maalisvaalit ovat ovella ja ääntenkalastelu kiihkeimmillään. Monet poliittiseen kielenkäyttöön pesiytyneet termit kertovat kalastuksen merkityksestä tässä siintävien järvenselkien ja virtaavien vesien maassa.

Politiikassa heitetään täkyjä, joihin on kätketty erilaisia koukkuja, vedetään nuottaa ja lasketaan verkkoja. Ollaan samassa veneessä, jota toiset keikuttavat, soudetaan ja huovataan.

Arkadianmäellä tehdään vastoin yleistä luuloa rajusti töitä. Asiantuntijoiden kuuleminen, lakien valmistelu ja niistä päättäminen on paljon muutakin kuin napin painamista. Ahkera kansanedustaja on taatusti palkkansa ansainnut.

Eduskunta tekee jatkuvasti myös kalastukseen tavalla tai toisella vaikuttavia ratkaisuja. Tärkeimpiä ja kauaskantoisimpia asioita ovat esimerkiksi ympäristöön, maankäyttöön ja energiantuotantoon liittyvät
päätökset. Välittömästi vaikuttavia ovat puolestaan kalastuslakiin ja -asetukseen tehtävät muutokset.

Koska kaikki 200 kansanedustajaa ovat kansan valitsemia kansan edustajia, on heidän joukossaan myös harrastuskalastajia ja kalastajiin sidoksissa olevia henkilöitä. Eduskunnan kalastuskerhon suuri jäsenmääräkin kielii siitä, että kalastus on rakas ja voimia palauttava harrastus myös huipputasolla.

Jatkuvasti muuttuva maailma vaatii lainlaatijoilta tiivistä kehityksen seurantaa sekä nopeaa ja oikeaa reagointia. Joskus joudutaan tekemään täyskäännöksiäkin ja tarpeen vaatiessa on paikattava aiempien sukupolvien tekemiä virheitä.

Toisen maailmansodan jälkeen maamme pakotettiin maksamaan sotavelkaa vastapuolen aloittamasta sodasta. Kuta kuinkin ainoana maana maailmassa maksoimme tuon velan hammasta purren viimeistä vaunulastia myöten, mutta osittain sen hintana menettivät monet tärkeät lohijoet vapautensa ja
lohensa.

Nyt moninkertaisesti korkeamman elintason vallitessa meillä on varaa rakentaa vaelluskaloille paljon nykyistä paremmat kulkutiet lisääntymisalueilleen. Uusi Eduskunta osoittakoon lopultakin riittävän summan varoja toimivien kalateiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Vaelluskalakannat on turvattava jälkipolville.

Viisas kansanedustaja tutustuu ympäristöstä ja kalastusasioista huolestuneiden kansalaisten ja järjestöjen mielipiteisiin. Jos oma eduskuntaryhmä on jostakin asiasta eri mieltä, taitava edustaja hivuttaa ryhmän mielipidettä oikeaan suuntaan. Tarpeen vaatiessa hän noudattaa järjen ääntä ja riistäytyy irti ryhmäkurin
kahleista.

Tällä hetkellä kalastusasioiden ehdottomasti kuuminta kansalaistoimintaa on lohiadressi (www.lohiadressi.fi). Sillä on jo kymmeniä tuhansia allekirjoittajia, jotka vaativat uutta vaelluskalalakia. Tällaista voimaa ei voi ohittaa pelkällä olankohautuksella. Jokivarsien matkailuyrittäjät ja tuhannet maksukykyiset kalastusmatkailijat ansaitsevat parempaa kuin nykyisin voimassa olevat lait ja käytännöt mahdollistavat.

Kalastuksen säätelemiseksi ja kalakantojen turvaamiseksi on saatava aikaan nykyistä nopeampia ja voimakkaampia mekanismeja. Mallia voisi hakea vaikkapa Kanadasta, jossa tietyn vesistön kalastussääntöjä voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa radikaalisti kesken kalastuskaudenkin. Meillä vastaavaan voisi olla tarvetta esimerkiksi merilohen ja Saimaalla järvilohen suojelemiseksi.

Myös kalastajien ikäkehityksestä on kannettava huolta. Suurten ikäluokkien eläköityessä vähenevät kalastuskorttivarat samalla roimasti, koska taannoinen eduskunta erehtyi tekemään lain, joka vapautti kaikkein innokkaimmat kalastajat eli eläkeläiset kalastuksenhoitomaksusta ja läänikohtaisen vieheluvan lunastamisesta.

Kalastuskorttivarojen väheneminen merkitsee vähemmän rahaa kalavesien hoitoon ja tulevaisuudessa heikompia kalastusmahdollisuuksia. Menetys on kompensoitava muuta kautta saatavista valtionvaroista, ellei eläkeväkeä voida velvoittaa jälleen maksumiehiksi ja -naisiksi. Myös sadat tuhannet kalastuksenhoitomaksunsa lunastamatta jättävät vapaamatkustajat olisi saatava maksamaan osuutensa kalavesien hoidosta.

Myös sadat tuhannet kalastuksenhoitomaksunsa lunastamatta jättävät vapaamatkustajat olisi saatava maksamaan osuutensa kalavesien hoidosta. Mitä siitä kertyvällä rahamäärällä saataisiinkaan aikaiseksi?

Päättäjien on syytä pohtia myös sitä, kuinka nuoriso saadaan tietokoneiden ja sähköisten viestimien äärestä raikkaaseen ulkoilmaan. Eduskunnan kalastuskerhon aloite kansallisesta kalastuspäivästä, joka toteutettiin
ensimmäisen kerran viime kesänä, on yksi hieno avaus oikeaan suuntaan, mutta enemmän tarvitaan.

Peruskoulujen opetussuunnitelmiin voitaisiin lisätä sisältöjä, joissa käsitellään nykyistä enemmän ja keskitetymmin luonnonarvoja, jokamiehen oikeuksia ja velvollisuuksia, marjastusta ja sienestystä, kalastusta,
metsästystä sekä saaliin käsittelyä. Kaikilla ei ole enää vanhempia tai isovanhempia, joilta periä näitä tärkeitä taitoja samaan malliin kuten ennen tapahtui.

Lapset ja ahvenet
Nuorison innostaminen luotoharrastusten pariin on tärkeä osa kansallista selviytymisstrategiaa.

Kalastusharrastus pelastaa ihmisiä elämän syrjäpoluilta, yhdistää perheitä, säästää terveydenhoitoon, sosiaalitoimeen ja rikollisuuden torjuntaan tarvittavia varoja sekä työllistää kauppaa, matkailua ja opastoimintaa. Jokainen kalastukseen satsattu euro kasvaa hyvää korkoa. Luonnossa liikkuminen ja kalastus ovat tärkeä osa suomalaista identiteettiä, jota meillä ei ole varaa hukata.

Mainittakoon lopuksi, että kirjoittaja ei ole pyrkimässä politiikkaan eikä ole sidoksissa mihinkään
poliittiseen ryhmittymään.

Julkaistu Erässä 3-2007.