Pyydystä ja päästä -kalastajat väittävät vapauttavansa kaloja, samoin eläintensuojelijoiksi naamioituneet ilkivallan harrastajat, jotka ovat maailmalla availleet kalankasvattomojen luukkuja. Suurimpia kalojen vapauttajia ovat kuitenkin kalastusalueet ja niillä toimivat osakaskunnat.

Kalaistutusten kehittämistyöryhmä esitti muistiossaan (MMM 2004:6) perustettavaksi alueellisia suunnittelutyöryhmiä koordinoimaan ja kehittämään kalaistutuksia alueellaan. Työryhmä on laatinut myös ehdotuksen istukkaiden laatukriteereiksi.

TE-keskusten alueilla toimivat suunnittelutyöryhmät ovat aloittaneet työnsä. Ryhmiin kuuluu jäseniä muun muassa TE-keskuksista, kalantutkimuksesta (RKTL), kalankasvattajista, vapaa-ajankalastajista ja kalastusalueilta. Kyseessä ei ole enempää eikä vähempää kuin maassamme vuosittain käytetyn 16 000 000 (16 M€) euron kohtalo.

Ryhmien tehtävänä on esimerkiksi pohtia, mitä lajeja, minkä ikäisiä, kuinka paljon ja mitä kantaa kuhunkin alueen vesistöön istutetaan. Pohdinnoissa on otettava erityisesti huomioon luonnonvaraisesti lisääntyvät kannat ja koko järven ravintoketju. Turhia ja jopa vahingollisia istutuksia tulisi välttää.

Istutusten tuloksellisuutta tullaan tarkkailemaan eri tavoin. Yhtenä vaihtoehtona voi olla esimerkiksi lohikalaistukkaiden rasvaevien leikkaaminen. Istutusasioiden lisäksi työryhmiä puhuttavat myös muut kalavesien hoitotyöt.

Koska suunnitteluryhmien työ on vielä kesken, raportoin varsinaisista päätöksistä vasta myöhemmin keväällä. Tulossa on muutamia merkittäviä ratkaisuja.