Suomen Jousimetsästäjäin liitto oli mukana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa tutkimuksessa, jossa verrattiin metsästysjousen tehokkuutta kivääriin.

Tutkimuksesta on jo saatu viitteitä siitä, että nuoli kaataa peuran kokoisen eläimen yhtä tehokkaasti kuin kivääri.

Tutkimuksen aikana metsästettiin 130 valkohäntäpeuraa jousella ja nuolella ja 100 valkohäntäpeuraa metsästyskiväärillä. Saalistilannetiedon keräämiseen osallistui yhteensä noin sata vapaaehtoista metsästäjää.

Eri metsästystapoja vertailtaessa havaittiin, että jousiase on peuran kokoisen riistaeläimen kaadossa yhtä vaikuttava kuin kivääri. Eläinten pakomatka laukauksen ja osuman jälkeen molemmilla aseilla osoittautui olevan noin 55 metriä.

Suurin ero oli käytetyssä ampumamatkassa. Jousella peuroja ammuttiin keskimäärin 17 metrin ja kiväärillä 63 metrin päästä.

Jousimetsästäjäin liiton puheenjohtajan Antti Saarenmaan mukaan löydökset vastaavat käytännön kokemuksia. Jousella ja nuolella metsästäminen on kokemusten perusteella täysin verrattavissa muihin metsästysmenetelmiin.

Tutkimus tuo tarvittavaa tutkimustietoa myös eettisen riistatilanteen näkökulmasta.

Metsästäjäliiton järjestöpäällikön Teemu Simeniuksen mukaan vastaavaa tutkimusta ei ole ollut käytettävissä. Kun Suomessa on pohdittu esimerkiksi jousen soveltuvuutta hirven metsästykseen, on jouduttu tukeutumaan kymmeniä vuosia vanhoihin tanskalaisiin tietoihin metsäkauriista ja amerikkalaisiin kokemuskuvauksiin hirven kaadoista jousilla.

– Muistakaan lähteistä ei ole ollut luotettavaa lähdeaineistoa saatavilla, Simenius sanoo.

Tutkimusaineisto kerättiin neljän vuoden ajanjaksolla 2019–2023. Alustavia tuloksia esiteltiin ensimmäisen kerran tammikuussa järjestetyillä Riistapäivillä Jyväskylässä. Hanketta johtaa eläinlääkäri Mikaela Sauvala, joka tekee analyysin osana tohtoritutkimustaan.

Hankkeen tavoitteena on luoda parempaa ymmärrystä metsästysjousen ja metsästyskiväärin eroihin ja yhtäläisyyksiin käyttötarkoitukseltaan, teholtaan ja eettisen riistatilanteen näkökulmasta.