Ruotsissa perustettu tuuli- ja aurinkovoimaloita kehittävä yhtiö OX2 suunnittelee merituulivoimapuistoa Oulun edustalle, noin 25 kilometriä Hailuodosta länteen. Hallan puiston pinta-ala on arviolta 575 neliökilometriä.

Alueelle tulisi noin 160 voimalaa, joiden korkeus olisi enintään 270–370 metriä. Vireillä on muitakin vastaavia hankkeita, kuten Korsnäsiin kaavailtu 70–100 turbiinin puisto.

Hallan ympäristövaikutusten arviointimenettely ja luvitukset ovat kesken. Rakentaminen voisi alkaa 2029.

Tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro Luonnonvarakeskuksesta kertoo, että merivoimaloiden ympäristövaikutuksista on vähän tietoa Itämeren alueelta ja muualtakin.

Voimaloiden rakennustyö ja kaapelointi aiheuttavat veden samentumista ja pysyviä muutoksia pohjaan. Riuttavaikutus tarkoittaa uuden elinympäristön rakentumista voimalan ympärille. Pyöriessään voimaloista johtuu ääntä veden alle, ja sillä voi olla vaikutuksia myös kaloihin.

Erikoistutkija Atso Romakkaniemi Luonnonvarakeskuksesta muistuttaa, että Perämeri on ainutlaatuinen alue Itämerellä. Siellä on erityisen matalaa ja suolapitoisuudet alhaiset. Vaikutukset voivat poiketa Itämeren muista hankkeista.

”Sähkönsiirto mantereelle aiheuttaa sähkömagneettista säteilyä. Muualla tehdyissä tutkimuksissa sillä ei ole havaittu merkittäviä vaikutuksia kaloihin. Perämerellä asiaa ei ole tutkittu.”

Erityisen vaikeaa on arvioida laajojen hankkeiden kokonaisvaikutuksia. Suuri määrä voimaloita voi vaikuttaa muun muassa jään liikkumiseen.

Toistaiseksi myönteistä on se, että Itämereen jo rakennetuista merituulivoimaloista ei ole tehdyissä tutkimuksissa havaittu aiheutuvan ympäristölle suuria haittoja.