Saamelaiskäräjien ja kalatalousalueen lähettämän tiedotteen mukaan norjalaisten vaatima lohen kalastuskielto olisi voimassa 5–7 vuotta, joten edellytyksiä neuvottelujen jatkamiselle ei niiden mukaan enää ole.

Tenon kalatalousalue on jo päättänyt vetäytyä neuvotteluista. Suomen Saamelaiskäräjät tukee Tenon kalatalousalueen päätöstä ja Saamelaiskäräjien hallitus käsittelee asiaa ennen joulua.

Saamelaiskäräjien ja Tenon kalatalousalueen mukaan neuvottelut ovat kariutuneet Norjan viranomaisten edustajien vuoksi, koska norjalaiset eivät voi myöntyä vähäisenkään lohenkalastukseen Tenolla. Saamelaisten ja kalatalousalueen edustajien mielestä norjalaiset eivät noudata myöskään kansainvälisen merioikeusyleissopimuksen kutuvaltioperiaatetta.

Tenon kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja Mika Aikio pitää käsittämättömänä sitä, että Norja sallii Tenon lohikantoihin kohdistuvan kalastuksen rannikollaan samalla, kun se vaatii lohenkalastuksen kieltämistä Tenojoella.

Suomen valtioneuvosto asetti Tenon kalastussäännön Suomen neuvotteluvaltuuskunnan toukokuussa 2020 ja antoi neuvotteluille kaksi päätavoitetta: Tenon lohikantojen elvyttämisen ja saamelaisten oikeuksien toteutumisen edistämisen.

Saamelaiskäräjien ja kalatalousalueen mukaan myös Norjan hallitus lausui ennen neuvotteluja tavoitteeksi saamelaisten oikeuksien vahvistamisen.

– Suomen maa- ja metsätalousministeriön ja muiden ministeriöiden edustajat ovat neuvotteluissa puolustaneet saamelaisten ja muiden kalastusoikeuden haltijoiden oikeuksia ja ilmoittaneet, että eivät voi hyväksyä ehdotettua kalastussääntöä, koska se olisi vastoin Suomen perustuslakia, kertoo Suomen Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

– On erittäin valitettavaa, että Norjan viranomaisilla neuvottelujen lähtökohdat näyttävät unohtuneen.

Suomessa Saamelaiskäräjien ja Tenon kalatalousalueen tulee ilmoittaa maa- ja metsätalousministeriön kautta valtioneuvostolle vetäytymisestä ja pyytää eron myöntämistä edustajilleen Suomen neuvotteluvaltuuskunnasta. Norjan puolen Tenon kalastushallinnon hallitus käsittelee asiaa tammikuussa.