Uudet säännökset eivät velvoittaisi vapaa-ajankalastajia ilmoittamaan kaikista saaliskaloistaan. Yleisimpien saaliskalojen osalta saaliin ilmoittaminen olisi jatkossakin vapaaehtoista.

Pelkkä lakimuutoskaan ei velvoittaisi kalastajia ilmoittamaan saaliistaan aina. Uuden kalastuslain perusteella valtioneuvoston olisi tietyissä tilanteissa mahdollista antaa asetus, jolla kalastajat velvoitettaisiin ilmoittamaan saaliit uhanalaisten, heikentyneiden ja laajan elinkierron omaavien lajien osalta.

Asetus saaliiden ilmoittamisesta annettaisiin jatkossa vain, jos se todettaisiin tarpeelliseksi kyseisen lajin tai kannan kestävän käytön ja hoidon suunnittelemiseksi sekä järjestämiseksi tai luontaisen elinkierron varmistamiseksi tai vieraslajin seurannan järjestämiseksi.

Lajit, joista ilmoitus voidaan määrätä tehtäväksi, voivat olla esimerkiksi lohi, taimen, järvilohi, Vuoksen vesistön nieriä, ankerias ja kyttyrälohi.

Saaliin ilmoittamiseen kalastaja voi käyttää Luonnonvarakeskuksen kehittämää Omakala-palvelua, mutta vaihtoehdoksi on ilmeisesti tulossa myös perinteisempiä menetelmiä. Omakala-palvelusta kalastajat voivat saada tietoa myös kalavaroista ja kalastusrajoituksista.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan uhanalaisista, heikentyneistä ja laajan elinkierron omaavista lajeista ei saada tällä hetkellä tarpeeksi tietoa kalastuksen säätelemisen ja kalakantojen hoidon perustaksi.

Lakimuutoksen myötä mahdollistettaisiin kalavarojen sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä käyttö ja että kalastussäännökset perustuisivat tutkittuun tietoon kalastuslain tavoitteen mukaisesti.

Tiedon avulla kalastusrajoituksia voidaan kohdistaa oikeisiin toimenpiteisiin ja oikea-aikaisesti ja toisaalta pyrkiä eroon rajoituksista, jotka eivät ole tarpeen.

Kalastuslain muuttamiseen sisältyy myös esitys, jonka mukaan Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on tuottaa kalakantoja ja kalastusta koskevaa tietoa ja laatia kolmen vuoden välein raportti Suomen kalakantojen tilasta ja kalastuksesta.

Mikäli eduskunta hyväksyy kalastuslain muuttamisen, laki tulee voimaan vuoden 2024 alusta.

Lue myös