Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa viisi vuotta sitten alkanut metsäpeurojen palautusistutus päättyi heinäkuussa, kun loput metsäpeurat vapautettiin totutustarhoista luontoon.

Molempien kansallispuistojen alueella elää nyt 40–50 yksilön kokoinen metsäpeurakanta. Se oli myös hankkeen tavoite.

Luontoon vapautettiin heinäkuun aikana 39 metsäpeuraa, joista 23 on syntynyt totutustarhoissa. Osa vapautetuista metsäpeuroista on lähtöisin eläintarhoista ja muutama on pyydystetty luonnosta.

Takaisin luontoon pääsi myös viime talvena pääkaupunkiseudulla harhaillut ja Korkeasaaren villieläinsairaalassa toipunut nuori metsäpeura. Kokonaisuudessaan vapauteen on hankkeen aikana päästetty 81 yksilöä.

”Vapautimme metsäpeurat useassa erässä ja mahdollisimman vähän niitä häiriten”, kertoo erikoissuunnittelija Milla Niemi Metsähallituksesta.

Niemen mukaan suurin osa peuroista siirtyi uuteen elämänvaiheeseen helposti, mutta kolmisen vuotta sitten luonnosta pyydystettyä vanhaa ja varovaista vaadinta vasoineen jouduttiin houkuttelemaan tarhasta ulos ihan tosissaan.

Molemmilla palautusistutusalueilla on syntynyt vasoja tarhojen lisäksi myös luonnossa. MetsäpeuraLIFE-hankkeen projektipäällikkö Sakari Mykrän mukaan luonnossa on syntynyt kolmen vuoden aikana noin 15 vasaa, mahdollisesti enemmänkin.

Viisi metsäpeuroista on kuollut vapaudessa.

Korvamerkkejä ja satelliittipantoja

Vapautetuista metsäpeuroista osalle on asennettu satelliittipanta tai korvaan kiinnitettävä GPS-seurantalaite.

Yli puolet vapautetuista eläimistä on merkitty kirkkaanvärisillä korvamerkeillä, joissa käytetyt väriyhdistelmät mahdollistavat yksilöllisen tunnistamisen. Näin metsäpeurojen liikkeistä ja selviytymisestä saadaan tietoja myös jatkossa.

Vaikka totutustarhat jäävät nyt tyhjilleen, niitä ei pureta. Tarhojen avulla on mahdollista vahvistaa metsäpeurakantoja myös tulevaisuudessa. Metsähallitus suunnittelee parhaillaan rahoitushakemusta seuraavalle Life-hankkeelle. Mikäli EU-rahoitus saadaan, voisi uusi hanke alkaa vuonna 2025.

Palautusistutukset ovat osa vuonna 2016 alkanutta, EU-rahoitteista MetsäpeuraLIFE-hanketta.

Kannanhoito- ja suojeluhankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut palauttaa Suomen  alkuperäislajistoon kuuluva metsäpeura entisille asuinsijoilleen läntiseen Suomeen. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Eräpalvelut.