SKES on valinnut Vuoden kalastusoppaan ja kalamiehen vuodesta 2000 lähtien. Molemmat huomionosoitukset ovat tunnustuspalkintoja merkittävästä työstä suomalaisen kalastuskulttuurin eri saroilla.

Kalastusneuvos Eija Kirjavainen on tehnyt pitkän uran suomalaisen harrastus- ja ammattikalastuksen hallinnollisena kehittäjänä. Hän on toiminut niin  kalatalousneuvonnassa, kalastusmatkailuhankkeiden vetäjänä, ELY-keskuksessa kuin maa- ja metsätalousministeriössä.

Kalastusneuvos Kirjavainen oli avainpaikalla kätilöimässä vuonna 2016 voimaan tullutta nykyistä kalastuslakia ja -asetusta. Niiden valmistelussa oli osattava luovia hyvinkin erimieleisten eturyhmien vaatimusten huomioimisessa.

Hän on ollut myös vahvasti mukana kehitteillä olevassa Omakalajärjestelmässä, kalastusmatkailun kehittämisohjelmassa sekä muissa kalataloutta koskevissa ajankohtaisaiheissa.

Tuorein vastuullinen virka Kirjavaisella on toimia laaja-alaisen kalastuslain seurantaryhmän puheenjohtajana. Ryhmän työskentelyn tavoitteena on muun muassa varmistaa kalastuslain toimivuus kalakantojen kestävää hoitoa ohjaavana säädäntönä.

Pitkän linjan ammattilainen

Ingmar ”Pingo” Eriksson on Vuoden kalastusopas 2022.

Ingmar ”Pingo” Eriksson on ahvenanmaalainen pitkän linjan kalastusalan ammattilainen ja kalastusopastuksen pioneereja koko Suomenkin mittakaavassa. Ahvenanmaan maakunnassa hän ollut aivan keskeisiä toimijoita virkistyskalastuksen saralla.

Oppaana toimiessaan Pingo hallitsee saariston eri kalalajien kaikki kalastustavat suurhauista ja merilohista vähempiarvoisiin kalalajeihin, ja hän on työssään poikkeuksellisen auttavainen ja asiakkaistaan huolehtiva.

Pingo Erikssonin oma suuri intohimo kohdistuu ennen kaikkea perhokalastuksen, jossa ykköstavoitteena on hopeanhohtoinen ja vilkasliikkeinen meritaimen. Hänen kotivesiään ovat Ahvenanmaan länsiosassa Hammaruddan ja Eckerön kivikkoiset rannat.

Kalastukseen liittyvän osaamisensa lisäksi Pingo on taitava valokuvaaja, joka on tallentanut Ahvenanmaan upeat maisemat ja kalavedet upeisiin kuviin kaikkien katsottavaksi.

Tunnustuspalkinnot jaettiin lauantaina Kotkan kalamarkkinoilla Helsingissä. Jakajana toimi Kotkan kaupunginvaltuston puheenjohtaja Pasi Hirvonen.

Eija Kirjavainen kertoo urastaan ja kalastusharrastuksestaan Erän numerossa 5/2022 (juttu avautuu tilaajatunnuksilla)