Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston erätalousyksikössä työskentelevä kalatalousneuvos Eija Kirjavainen kertoo Erän numerossa 5/2022, että suunniteltu ilmoitusvelvoite ei sisällä kaikkia vapaa-ajankalastajien suosimia saaliskaloja.

Ilmoitusvelvollisuus tulee koskemaan lohta, järvilohta, taimenta, ankeriasta sekä Vuoksen vesistön nieriää.

Saaliin raportoimista helpottaa luonnonvarakeskuksessa kehitteillä oleva ladattava sovellus, Omakala-seurantajärjestelmä.

– Palvelua suunnitellaan niin, että kalastaja saa sieltä myös hyödyllistä ajantasoista tietoa muun muassa kalastusrajoituksista.

Omakala -järjestelmän toivotaan tuovan päättäjille entistä paremmin tietoa taimen- ja järvilohikantojen elpymisestä.

– Kalastusasetuksessa on määräys istutettujen lohien ja taimenten evien leikkaamisesta seurannan mahdollistamiseksi. Kalastaja pystyy sanomaan evästä, onko saalis istutettu vai luonnonkala ja saako sen ottaa. Tämä tieto on tutkijoille ja hallinnolle tärkeää, koska sen avulla saamme tietoa vaelluskantojen tilasta, Kirjavainen sanoo.

Kalastuksenhoito on muuttunut lyhyessä ajassa istutuspainotteisesta kantojen hoidosta kohti luonnonmukaista lisääntymistä.

Kohti kestävää kalastusta

Kalastuslaki sorvattiin kokonaan uusiksi kuusi vuotta sitten. Vielä kymmenen vuotta sitten kalastusalaa syytettiin siitä, että kalastus ei ole kestävää. Kun tilanne ministeriössä sisäistettiin, joukko kääri hihat ja ryhtyi töihin.

– Suomessa on siirrytty nopeassa ajassa istuttamispainotteisesta kalakantojen hoidosta kalojen luonnollista lisääntymistä tukevaan kalanhoitoon.

Nyt uhanalaisten kalojen elinympäristöjä kunnostetaan ja samalla lajeille luodaan vesistöihin vaellusyhteyksiä. Hallitusohjelmissa yhteisiin ponnistuksiin on saatu myös rahaa.

– Jotkut pelkäävät, että kalastuslaista tulee kielto- tai suojelulaki. Kalastuslaki tähtää kuitenkin luonnonvaran hyödyntämiseen. On vain tehtävä joitakin asioita vähän toisella tavalla kuin ennen, jotta heikentyneet kannat elpyvät ja kestävä kalastus turvataan, Kirjavainen sanoo haastattelussa.

Artikkeli Eija Kirjavaisesta ja hänen urastaan on luettavissa Erän numerosta 5/2022 (juttu avautuu tilaajatunnuksella)