Kaasukeittimissä käytetään nestekaasua, propaania tai propaanin ja butaanin seosta eli kaasuja, jotka syntyvät luonnollisina sivutuotteina raakaöljyn ja/tai maakaasun jalostuksessa.

60 prosenttia nestekaasuista saadaan maakaasusta ja loput raakaöljystä.

Venäjän käynnistämä sota on pistänyt raakaöljy- ja kaasumarkkinoilla palikat uusiksi ja Euroopassa on suuri halu päästä eroon polttoaineista, jotka tulevat sotaa käyvästä maasta.

Esimerkiksi Saksa yrittää päästä irti venäläiskaasusta vuonna 2024 ja öljyn tuonti Venäjältä Saksaan saattaa loppua jo tämän vuoden aikana.

Jos Eurooppa aikoo korvata fossiiliset polttoaineet muista lähteistä, kasvava kysyntä nostaa väistämättä hintaa. Ja se tarkoittaa myös retkeilijöille tarkoitettujen tuotteiden kallistumista.

Ruotsalainen Primus valmistaa ja myy sekä retkikeittimiä että niihin tarkoitettuja kaasuja. Yrityksen tuotteiden kysyntä on kasvanut jo parin vuoden ajan, lähinnä pandemiasta johtuen, ja yhtiö on jo joutunut kasvattamaan tuotantoaan vastatakseen kysyntään.

Yhtiön päämajasta Tukholmasta kerrotaan, että kysyntä on ollut kasvusuunnassa myös tänä vuonna, mutta suoraa linkkiä Ukrainassa käynnistyneeseen sotaan ei kasvusta voi vetää.

Bensiinin ja dieselin hintojen nousu on sen sijaan heijastunut kaikkiin öljyyn perustuvien tuotteiden hintoihin.

– Niinpä myös kaasu, jota säiliöissä käytämme, on kallistunut, Primukselta kerrotaan.

Primus ei osta kaasuaan Venäjältä, eikä venäläistä kaasua pitäisi olla myöskään varastoiduissa tuotteissa.

– Emme ole siis suoraan riippuvaisia Venäjän tarjonnasta, mutta tilanne (sota) vaikuttaa raakaöljymarkkinoihin maailmanlaajuisesti, mistä on ehdottomasti nähtävissä jo seurauksia. Muuttuuko tuotteidemme saatavuus tai yleinen vaelluskaasumarkkina tulevaisuudessa dramaattisesti vai ei, sitä emme tiedä.