Työt pyritään aloittamaan maaliskuun puolivälissä, jotta kaikki materiaalikuljetukset saadaan tehtyä lumipeitteisenä aikana. Vanha tupa on varattu rakentajien käyttöön ja on pois retkeilykäytöstä rakennustyömaan ajan.

Tupa tehdään kaksiosaisena. Autiotuvan puolelle voi jatkossa majoittua kuusi henkeä. Huoltotuvan puoli on tarkoitettu luonnonpuiston huoltoa ja valvontaa varten huoltohenkilöstölle.

Pihapiiriin tulee myös uusi liiteri ja käymälä, jotka ovat kokoluokaltaan sellaisia, että huoltoväliä voidaan nykyisestä pidentää ja näin vähentää ylimääräistä liikkumista ja luonnon kulumista.

Guivin autiotupa sijaitsee Kevon luonnonpuiston keskellä tunturialueella. Matkaa rakennuskohteelle on lähimmältä tieltä 30 kilometriä ja rakennustarvikkeet kuljetetaan paikalle lumipeitteisenä aikana.

Rakentajat tekevät töitä käytännössä maasto-olosuhteissa majoittuen. Työt ajoittuvat lumipeitteiselle ajalle sekä noin kuukauden rospuuttoajan jälkeen kesäkaudelle. Kulku sulan maan aikana pyritään minimoimaan, jotta ympäröivä luonto ei vaurioidu.

Metsähallituksen luontopalvelut rakennuttaa kohteen ulkopuolisella urakoitsijalla, joka vastaa työmaan käytännön töistä, järjestelyistä ja toteutuksesta tilaajan valvonnassa. Uusi tupa avataan retkeilijöiden käyttöön ruska-aikaan mennessä.

Liikenne lisääntyi myös Kevolla

Kevon retkeilijämäärät ovat lisääntyneet samassa suhteessa muihin suosittuihin alueisiin.

Vuonna 2021 Kevon luonnonpuistoon tehtiin noin 8200 käyntiä (vuonna 2020 noin 6700 käyntiä). Uusi autiotupa piha-alueen rakenteineen tulee siis vastaamaan lisääntyneiden käyntimäärien vaateisiin.

Tuvan lisäksi Kevon tunturialueen reitin varrelta uusitaan yhteensä viisi käymälää vuosien 2022-2023 aikana. Uusilla käymäläratkaisuilla saadaan huoltoväli pidemmäksi ja vähennetään tarvetta liikkua reitillä motorisoidusti.

Kuivakäymälöihin tulee umpinainen rakenne, missä syntynyt kiinteäjäte sekä suotoneste otetaan talteen ja kuljetetaan talvella maastosta pois asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.

Myös ympäristölle aiheutunut ylimääräinen ravinteiden ja mikrobien kuormitus vähenee uudella käymäläratkaisulla.

Lue lisää: Autiotupien ulkokäymälöiden huolto maksaa yli miljoona euroa vuodessa