Pro Kala ry:n kuluttajatutkimuksen mukaan saksalaiset ja ranskalaiset pitävät suomalaisia kalatuotteita arvossaan.

Tutkimus toteutettiin kuluttajapaneelitutkimuksena joulu-tammikuussa 2021-2022 ja  siihen vastasi 2001 saksalaista ja ranskalaista kuluttajaa. Tutkimuksen teki Innolink Research Oy.

Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa suomalaisten kalatuotteiden viennin kehittämiseksi ja asiakasymmärryksen parantamiseksi. Tutkimuksessa selvitettiin esimerkiksi kuluttajien suhtautumista kylmä- ja lämminsavukalatuotteisiin sekä sitä, minkälainen mielikuva suomalaisista kalatuotteista on.

Paneelissa pyydettiin vastaajia kuvailemaan suomalaisia kalatuotteita kolmella ensimmäisellä mieleen tulevalla adjektiivilla.

Saksalaisten vastausten kärjessä olivat adjektiivit frisch (tuore), lecker (herkullinen), gut (hyvä), gesund (terveellinen), natürlich (luonnollinen) ja qualität (laadukas). Ranskalaisilla vastaavat sanat olivat niin ikään posiitivisia: frais (tuore), bon (hyvä), saumon (lohi), qualité (laadukas) ja fumé (savustettu).

Mitä eroa kylmä- ja lämminsavulla?

Savustetut kalat ovat suomalaisten herkkua mutta muualla Euroopassa niitä ei vielä tunneta yhtä hyvin. Lämmin- ja kylmäsavun eroa ei tuntenut kyselyyn vastanneista ranskalaisista 76 prosenttia eikä saksalaisista 60 prosenttia.

Kirjolohikaan ei ollut kaikille tuttu: saksalaisista 58 prosenttia kertoi maistaneensa joskus kirjolohta ja pitäneensä siitä, ranskalaisilla vastaava luku oli vain 36 prosenttia.

Tutkimuksen perusteella Suomessa jalostetuilla lohituotteilla ja kirjolohella voisi olla hyvin kysyntää Saksassa ja Ranskassa. Villikalaan eli luonnossa kasvaneisiin kaloihin ei todennäköisesti kannata satsata.

Toiminnanjohtaja Katriina Partasen mukaan vain kasvatetuille kaloille olisi mahdollista taata riittävä volyymi vientiponnistuksiin.

– Suomesta on viety ja viedään edelleen pieniä määriä luonnonkalaa muun muassa Keski-Eurooppaan, mutta haasteena luonnonkalojen kohdalla on usein rajallinen saatavuus.

Kun kuluttajilta kysyttiin, missä tuotettua lohta tai kirjolohta he ostaisivat mieluiten, Ranskassa Suomi oli kolmantena Norjan ja Skotlannin jälkeen. Saksassa kärkeä pitivät Norja ja Alaska, mutta vastaajista lähes kymmenen prosenttia sanoi suosikikseen Suomen.