Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt ampuma-aseilla harjoitettavan metsästyksen Syötteen, Taivalvaaran, Ruka-Valtavaara-Pyhävaaran, Juuman sekä Hossan alueilla viiden vuoden määräajaksi.

Rajoitukset alkavat tänään 14. tammikuuta ja päättyvät 13. tammikuuta 2027.

Alueet ovat suosittuja virkistys- ja matkailukohteita, joten metsästyksen rajoittaminen on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston mukaan tarpeen alueella liikkuvien ihmisten turvallisuuden vuoksi.

Aikaisempaa laajemmat metsästyskieltoalueet on merkitty karttaliitteisiin (PDF-tiedosto rajoitusalueista). Alueet sijaitsevat Kuusamon, Pudasjärven, Suomussalmen ja Taivalkosken kunnissa.

Kielto ei koske koirien tai ajomiesten avulla tapahtuvaa hirvenajoa.

Kieltoalueella voi käyttää asetta pienpetojen loukku- ja rautapyyntiin liittyen saaliin lopetuksen tai alueella olevan haavoittuneen riistaeläimen jäljittämisen ja lopettamisen yhteydessä metsästyslain 84 pykälän mukaisesti. Pykälä koskee avuttomassa tilassa olevan eläimen kohtelua.

Asetta voi käyttää myös suurpetojen vahinkoperusteisen poikkeuslupapyynnin yhteydessä Suomen Riistakeskuksen metsästyslain 41 pykälän nojalla myöntämän poikkeusluvan perusteella.

Kieltoalue laajenee vuodesta 2021

Osassa päätöksen piiriin kuuluvista alueista on ollut metsästyskielto voimassa maaliskuun 2021 loppuun asti.

Merkittävimmät metsästyskieltoalueen laajennukset 2022 ovat Pikku-Syötteen alue (noin 120 ha), Hossan luontokeskuksen alue lähiympäristöineen (noin 397 ha) sekä Ruka-Valtavaara-Pyhävaara alueeseen esitetty laajennus (noin 939 ha).

Päätös on tehty 14.1.2022 metsästyslain 23 pykälän nojalla eli yleisen turvallisuuden vuoksi.