Koska talvikalastus on päässyt kunnolla vauhtiin koko maassa, Kalatalouden Keskusliitto haluaa muistuttaa voimassa olevista kalanpyydysten merkintätavoista ja tarvittavista kalastusluvista.

Näin merkitset pyydykset jäältä kalastettaessa

1. Kaikki yli 40 sentin avannot on varustettava vähintään 1,2 metriä korkealla merkkisalolla, joka ei ole väriltään valkoinen. Korkeus mitataan jään pinnasta.  Jos jään alle lasketaan esimerkiksi katiska, merta tai pystyrysä, pyynti hoidetaan yhden avannon kautta. Myös yhtä yli 40-senttistä avantoa koskee sama merkintätapa.

2. Kaikkiin salkoihin on laitettava kaikkiin sivusuuntiin näkyvä 2 senttiä korkea heijastin.

3. Jos pyydys tai usean yhteen liitetyn pyydyksen muodostama kokonaisuus on pituudeltaan yli 10 metriä, on merkkisalkoa käytettävä pyydyksen molemmissa päissä. Näin toimitaan esimerkiksi verkkojen suhteen. Tavallista on, että talviverkkoja lasketaan jään alle kokemisavannosta säteittäin useampaan suuntaan. Verkot ovat poikkeuksetta yli kymmenen metriä pitkiä, joten 1,2-metrisiä salkoja on käytettävä kokemisavannon lisäksi jokaisen erisuuntaan olevan ”säteen” päässä.

4. Merkintä viimeistellään yhteystiedoilla. Merkkisalon yhteydestä pitää löytyä pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki.

Kannattaa muistaa, että pyydysten oikea merkintä on turvallisuusasia. Jäillä liikkujien turvallisuutta ei voi liikaa korostaa.

Tarkemmat ohjeet kalastusasetuksen vaatimista pyydysmerkinnöistä löydät Kalatalouden Keskusliiton julkaisemasta esitteestä Merkitse pyydyksesi oikein.

Muista maksut ja luvat!

Pyydyskalastus vaatii aina vesialueen omistajan luvan ja 18–64-vuotiailta kalastonhoitomaksun. Maksun voi suorittaa Eräluvat.fi-verkkokaupassa, Eräluvat-sovelluksella, palvelunumeron 020 69 2424 kautta tai R-Kioskeissa.

Kalastonhoitomaksu maksaa vuodeksi 45 euroa, seitsemäksi vuorokaudeksi 15 euroa ja vuorokaudeksi kuusi euroa.

R-Kioskilla maksuun lisätään kolmen euron toimitusmaksu.